ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ เริ่มต้นขายของออนไลน์บน Amazon

$ 39.99 ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมการขาย
Two different sizes of Amazon packages that are ready to be shipped
computer icon with Amazon Smile logo

เข้าถึงเครือข่ายฐานลูกค้าจากทั่วโลก

ผู้ขายที่ขายของออนไลน์บน Amazon ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต เจ้าของแบรนด์ และตัวแทนจำหน่ายสินค้า ล้วนได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงเครือข่ายลูกค้าของ Amazon กว่า 300 ล้านคนทั่วโลก จาก Cross-border E-commerce การขายของออนไลน์ต่างประเทศ และบริการของ Amazon Global Selling ประเทศไทย
shipping icon, airplane on top and truck on bottom

ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม

ขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นด้วยบริการ Fulfillment by Amazon (FBA) โดย Amazon จะช่วยบรรจุหีบห่อ จัดส่งสินค้า ดูแลด้านการบริการลูกค้าและการคืนสินค้า เพื่อให้ผู้ขายสามารถใช้เวลาในวางแผนขยายธุรกิจให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
icon of hand holding a coin

เข้าถึงเครื่องมือและบริการเสริมต่างๆ

Amazon มีนวัตกรรมการบริการและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ขายบริหารจัดการธุรกิจทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การลงรายการสินค้า กำหนดราคาสินค้า การจัดส่งสินค้า รวมถึงทำให้สินค้าของคุณถูกพบเห็นได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือโฆษณาอย่าง Sponsored Products

ติดต่อเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมว่า Amazon สามารถช่วยคุณสร้างธุรกิจได้อย่างไร
Contact information
Where are you from?
Main product category?
Estimated annual online revenue?
© 2021, Amazon.com Services LLC.