Seller University

แหล่งการเรียนรู้การขายบน Amazon สำหรับผู้ขาย ที่จะช่วยรวบรวมความรู้และวิธีต่างๆ
ให้คุณประสบความสำเร็จในการขาย
เรียนรู้การขายบน Amazon ผ่านการสนับสนุนของเรา
เพื่อเป็นการส่งเสริมการธุรกิจของผู้ขาย ทาง Amazon ได้สร้างศูนย์แห่งการเรียนรู้นอกจาก Seller University
ที่ผู้ขายสามารถเรียนรู้วิธีทำธุรกิจบน Amazon แล้ว เรายังมีตัวช่วยอื่นๆอีกมากมาย
computer icon with Amazon Smile logo

Live Webinars


โปรแกรมที่กลุ่มผู้ขายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขายของบน Amazon มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากความสำเร็จของตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์ บทความและกิจกรรมต่างๆ
shipping icon, airplane on top and truck on bottom

โปรแกรม Amazon Seller Ambassador

โปรแกรมที่กลุ่มผู้ขายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขายของบน Amazon มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากความสำเร็จของตนเองผ่านทางสื่อออนไลน์ บทความและกิจกรรมต่างๆ
icon of hand holding a coin

เคล็ดลับการขาย


บทความต่างๆที่อัปเดตเรื่องราวน่าสนใจ เทรนด์การขายที่จะช่วยผู้ขายให้ขายของได้ประสบความสำเร็จขึ้น

icon: calendar with Amazon Prime logo

เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วผ่านหัวข้อสำคัญเหล่านี้

พื้นฐานการขาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Ecommerce ข้ามพรมแดน (Cross-Border Ecommerce)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Global Selling

เริ่มต้นใช้งาน Seller Central

การสร้างแบรนด์

การลงรายการสินค้า

วิธีทำให้ลูกค้าเห็นสินค้า

การจัดการออเดอร์แรก

รายละเอียดสินค้าและ Buy Box

การขนส่งสินค้า

โลจิสติกข้ามพรมแดน

การส่งสินค้าโดย FBA

เครื่องมือการขาย

การตั้งค่าโปรโมชั่น

การโฆษณาสินค้า

รู้หรือไม่?!
คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Seller University หรือคลังความรู้อบรมออนไลน์ ผ่านทาง Youtube และ การเรียนรู้ผ่าน Seller Central เมื่อคุณสร้างบัญชีใน Seller Central สำเร็จ
เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์
ใน Amazon วันนี้!
นำเสนอสินค้าของคุณให้กับลูกค้านับล้านที่ค้นหา Amazon.com ในทุก ๆ วัน
$ 39.99 ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมการขาย
© 2021, Amazon.com Services LLC.