สิทธิประโยชน์ของแบรนด์ AMAZON

เปิดตัวแบรนด์ของคุณใน Amazon

ขายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองโดยใช้เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นหาแบรนด์ของคุณใน Amazon
$ 39.99 ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมการขาย
Thumbnail image for FBA Small and Light intro video

Amazon สามารถช่วยให้แบรนด์ทุกประเภทและทุกขนาด สร้างแบรนด์ เติบโตและต่อยอดทางธุรกิจได้

สร้าง

icon: tag with a star in the middle
เนื้อหา A +
เนื้อหา A + ช่วยให้ธุรกิจแสดงเรื่องราวของแบรนด์และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อความและรูปภาพที่สมบูรณ์ในหน้ารายละเอียดของ Amazon เพื่อช่วยผลักแบรนด์ เพิ่มการเข้าชมและการขาย
icon: desktop computer and mobile phone
ร้านค้า
ร้านค้า เปรียบเสมือนหน้าร้านของคุณบน Amazon เป็นปลายทางที่ลูกค้าสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์ และรับรู้เรื่องราวเดี่ยวกับแบรนด์ได้

เติบโต

icon: computer and phone with rectangles inside
แบรนด์ที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Brands)
แบรนด์ที่ได้รับการสนับสนุนจะช่วยให้ลูกค้าค้นพบและมีส่วนร่วมกับแบรนด์ในขณะที่พวกเขาค้นคว้าเกี่ยวกับ Amazon ผ่านโฆษณาที่โดดเด่นและปรับแต่งได้
icon: ascending line graph
การวิเคราะห์แบรนด์
เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ข้อความที่ได้รับการค้นหามากที่สุด สินค้ายอดฮิต ไปจนถึงข้อมูลลักษณะลูกค้าและการสั่งซื้อ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับแบรนด์ของคุณ

ป้องกัน

brand registry logo
ฺBrand Registry
ช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างประสบการณ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้าใน Amazon ช่วยให้เจ้าของแบรนด์สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยในการนำเสนอแบรนด์และค้นหาและรายงานการละเมิดได้ดีขึ้น
Transparency logo
Transparency
บริการติดตามระดับสินค้าแบบใหม่ที่ช่วยให้เจ้าของแบรนด์ปกป้องแบรนด์และลูกค้าจากสินค้าลอกเลียนแบบ อนุญาตให้แบรนด์เชื่อมโยงแต่ละหน่วยที่ผลิตด้วยรหัสเฉพาะ

ลงทะเบียนวันนี้
เพื่อสร้างและปกป้องแบรนด์ของคุณบน Amazon

พิจารณาประโยชน์ทั้งหมดของการขายใน Amazon จากนั้นเลือกแผนการขายและดูว่าการขายบน Amazon ทำงานอย่างไร
$ 39.99 ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมการขาย
ระบุว่าตัวเองเป็นแบรนด์ระหว่างการสมัคร
โปรดทราบ: การขายใหม่ทั้งหมดในการสมัครสมาชิก Amazon รวมถึงการเข้าถึงเพื่อขายบน Amazon.com, Amazon.ca และ Amazon.com.mx ค่าธรรมเนียมประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายและข้อกำหนดในการขายอาจแตกต่างกันไประหว่างตลาดทั้งสามแห่ง
© 2021, Amazon.com Services LLC.