Blog : [E-commerce guide]

ผลสำรวจชี้ ธุรกิจขนาดเล็กก็ประสบความสำเร็จบน Amazon ได้

ผลวิจัยใหม่จาก IDC พบว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขายบน Amazon มีแนวโน้มว่าจะมียอดขายและการจ้างงานโตขึ้นกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ขาย

ผลวิจัยใหม่จาก IDC* พบว่าการขายของออนไลน์บน Amazon ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ในสหรัฐอเมริกาโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจขนาดเล็กที่ขายบน Amazon มีโอกาสถึง 2.5 เท่า (46% เทียบกับ 18%) ที่จะเห็นรายได้โตขึ้น 25% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ขายบน Amazon มีเพียง 3% ของผู้ขายบน Amazon เท่านั้นที่การเติบโตของยอดขายคงที่หรือลดลง เมื่อเทียบกับ 20% ที่ไม่ได้ขายบน Amazon เลย โดยรวมแล้ว 94% ของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขายบน Amazon มีการเติบโตมากขึ้นในปีที่ผ่านมา เทียบกับ 66% ของธุรกิจที่ไม่ได้ขายบน Amazon
ขายของบน Amazon
ธุรกิจ SMEs ยังโตต่อเนื่องผ่านทั้งช่องทางการขายของออนไลน์และการขายหน้าร้าน ที่จริงแล้ว ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่ขายของออนไลน์มักมีช่องทางการขายมากกว่าหนึ่งอยู่แล้ว และยังขายผ่านช่องทางออฟไลน์อีกด้วย 81% ของผู้ขาย Amazon ได้ขายผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ และสร้างยอดขายเพิ่มโดยเฉลี่ย 54% จากช่องทางขายออฟไลน์

ข้อมูลเหล่านี้มาจากแบบสำรวจ IDC ฉบับใหม่ เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับการสนับสนุนจาก Amazon เพื่อช่วยให้เราเรียนรู้วิธีการพัฒนาเครื่องมือและบริการต่าง ๆ ในการซัพพอร์ตธุรกิจ SMEs ได้มียอดขายและการเติบโตโดยรวม ลำพังธุรกิจขนาดเล็กนั้นคิดเป็น 99.9% ของธุรกิจในสหรัฐอเมริกา และยังมีการจ้างงานกว่า 60 ล้านคน อิงจากข้อมูลขององค์กรธุรกิจขนาดย่อม ผู้ขายอิสระของ Amazon ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs มียอดขายเกินกว่าครึ่งของสินค้าจาก Amazon เสียอีก

แบบสำรวจนี้ยังพบอีกด้วยว่ายอดขายที่เติบโตมาจาก Amazon ช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้สร้างงานได้ทั่วประเทศมากกว่าเดิม ธุรกิจ SMEs ที่ขายของ Amazon มีแนวโน้มที่จะเห็นการจ้างงานโตกว่าถึงสองเท่า ตั้งแต่ 25% ไปจนถึงมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับ ธุรกิจ SMEs ที่ไม่ได้ขายบน Amazon (37% เทียบกับ 16%) มีเพียง 13% ของธุรกิจ SMEs ที่ขายบน Amazon เท่านั้นที่การเติบโตของยอดขายคงที่หรือลดลง เมื่อเทียบกับ 46% ที่ไม่ได้ขายกับเรา โดยรวมแล้ว 85% ของธุรกิจขนาดเล็กที่ขายบน Amazon กล่าวว่าพวกเขาได้จ้างคนเพิ่มมากกว่าเดิมในปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับกลุ่ม 52% ที่ไม่ได้ขายของ Amazon

ชารี ลาวา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ IDC กล่าวว่า “ทุกธุรกิจขนาดเล็กในผลสำรวจมีการขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือมีแผนจะทำเช่นนั้นอยู่แล้วภายในปี 2021 ซึ่งถือเป็นก้าวใหญ่ของธุรกิจ SMEs เพราะจะช่วยให้พวกเขาได้ขายสินค้ากับลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก เห็นได้ชัดว่าการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของตัวเองหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามก็ช่วยเสริมยอดขายและเกิดการจ้างงานได้ทั่วประเทศ”
นอกจากนี้ มีรายงานพบว่า 90% ของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าพวกเขา “เชื่อมั่นใน Amazon” และ 90% ยังมองว่า Amazon “เป็นช่องทางการขาย” “เป็นพาร์ทเนอร์ทางเทคโนโลยี” หรือ “เป็นผู้ช่วยเปิดธุรกิจ”

SMEs คือธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และยังเป็นส่วนสำคัญของ Amazon รวมถึงประสบการณ์ลูกค้าที่เรามุ่งมั่นทำให้ดีขึ้นอยู่ทุกวัน ความสำเร็จของ SMEs คือกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา และในปี 2019 เราทุ่มทุนมหาศาลถึงหนึ่งหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์ไปกับโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ บริการ โปรแกรม และผู้คนเพื่อช่วยเหลือพาร์ทเนอร์ผู้ขาย

เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นผู้ขายในสหรัฐอเมริกาและคนอื่น ๆ ทั่วโลกได้มีความสุขกับยอดขายที่พุ่งทะยานบน Amazon โดยเฉลี่ยแล้ว พวกเขาขายได้กว่า 4,000 ค้าต่อนาทีและสร้างงานเพิ่มมากกว่า 800,000 ตำแหน่ง อีกสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ ร้านค้าพิเศษที่ขายเฉพาะสินค้าจากบริษัทอเมริกาโดยเฉพาะ หรือ Amazon Storefronts ที่เปิดตัวมาได้หนึ่งปีนิด ๆ มีจำนวนสินค้าโตขึ้นกว่า 2.5 ล้านชิ้น จากธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางกว่า 30,000 แห่ง จาก 50 รัฐ พร้อมสินค้า 250 ล้านชิ้น ที่ขายให้กับลูกค้ากว่า 70 ล้านคน

ผู้ขายในสหรัฐอเมริกาถือเป็นตัวแทนของธุรกิจและยอดขายส่วนใหญ่ของเราในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพวกเราได้เปิดโอกาสให้ธุรกิจ SMEs เหล่านี้ได้เข้าถึงลูกค้ามากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก พร้อมยอดขายที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในยุโรป แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น ฯลฯ ในปี 2021 บริษัทในสหรัฐอเมริกามียอดขายมากกว่าสองพันล้านดอลลาร์ในร้านค้าขายของออนไลน์ต่างประเทศของเรา

โดยรวมแล้ว ธุรกิจ SMEs มีโอกาสที่ดีมากมายรออยู่ ขอบคุณเหล่าธุรกิจ SMEs ที่เข้าร่วมขายกับ Amazon รวมถึงลูกค้าที่ซื้อสินค้าของพวกเขาเช่นกัน
ที่มา: https://www.aboutamazon.com/news/small-business/survey-says-small-businesses-find-success-with-amazon

*ที่มา: International Data Corporation InfoBrief ได้รับการสนับสนุนจาก Amazon, SMB Success in the Multichannel Era, January 2020 ระเบียบวิธี: ผลสำรวจเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู้บริหาร และผู้จัดการในหลายอุตสากหรรมที่กำลังขายออนไลน์หรือวางแผนจะขายออนไลน์ โดยมีการลงพื้นที่สำรวจในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2019
© 2021, Amazon.com Services LLC.