เข้าร่วม Amazon Seller Community ชุมชนผู้ขายบน Amazon

แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ต่างๆกับผู้ขายอื่นๆ ผ่านกิจกรรมของเรา
*สิทธิพิเศษสำหรับผู้ขายบน Amazon เท่านั้น

Seller Community ชุมชนผู้ขายบน Amazon คืออะไรกันนะ?

ชุมชนผู้ขายบน Amazon ที่เปิดโอกาสให้ผู้ขายได้รู้จัก เชื่อมต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์กับผู้ขายรายอื่นผ่านช่องทางและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ขาย เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ขายในการสื่อสาร
เช่น ประกาศจาก Amazon, กิจกรรมพิเศษ และ สร้างแรงจูงใจในการขายให้แก่ผู้ขายจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดยกิจกรรมของเราประกอบด้วย ช่องทางการสื่อสาร LINE OpenChat และ งาน Seller Meetup
*สิทธิพิเศษสำหรับผู้ขายบน Amazon เท่านั้น

LINE OpenChat

ช่องทางการพูดคุย ถามตอบสำหรับผู้ขาย ผู้ขายสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์วิธีการ เทคนิคต่างๆ รวมถึงได้รู้จักกับผู้ขายรายอื่นๆได้ผ่านช่องทางนี้
เข้าร่วม Seller Community ชุมชนผู้ขายบน Amazon
เชื่อมต่อ และ พูดคุยกับผู้ขายรายอื่นๆได้ที่นี่
*สิทธิพิเศษสำหรับผู้ขายบน Amazon เท่านั้น


วิธีเข้าร่วม:

1. กดเข้าร่วมได้ที่นี่
2. ยอมรับกฏและข้อปฏิบัติในการเข้าร่วม
3. กรอก ชื่อ อีเมลที่ใช้ในขายบน Amazon
4. ตั้งชื่อและรูปโปรไฟล์
5. รอการอนุมัติจากทีมงาน

กิจกรรม Seller Meetup

งานพบปะกับเหล่าผู้ขาย พร้อมกิจกรรมมากมาย รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ การให้ความรู้ และ ช่วง networking ระหว่างผู้ขาย

สิ่งที่ผู้ขายจะได้รับจากการเข้าร่วม

เสริมสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน - ชุมชนนี้จะช่วยคุณเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการขายบน Amazon มากขึ้น ในขณะเดียวกัน คุณยังสามารถแลกเปลี่ยนความคิด หรือประสบการณ์ระหว่างคนในชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน - จากการจัดและร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยกัน เช่น พูดคุยแนะนำซึ่งกันและกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์จากการขาย

ติดตามข่าวสาร - ผู้ขายจะได้รับข้อมูล ข่าวสาร งาน และ กิจกรรมต่างๆ จากทีมงาน

คำถามที่พบบ่อย

ใครสามารถเข้าร่วม ชุมชนผู้ขาย ได้บ้าง
Seller Community ชุมชนผู้ขายบน Amazon เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ขายบน Amazon เท่านั้น ผู้ขายบน Amazon สามารถเข้าร่วมได้ทุกคน
ขั้นตอนในการเข้าร่วม LINE OpenChat
ผู้ขายสามารถสแกน QR Code หรือ กดลิ้งก์ เพื่อขอคำเชิญเข้าร่วมกลุ่ม โดยผู้ขายต้องอ่านกฏและข้อใช้งานกลุ่มก่อนขอเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อเป็นการตกลงและการยอมรับข้อใช้งาน เมื่อผู้ขายอ่านและทำความเข้าใจข้อใช้งานเรียบร้อย กรุณากรอกชื่อ และ อีเมลที่ใช้ในการขาย เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน หลังจากนั้นผู้ขายสามารถตั้งชื่อ และ รูปโปรไฟล์ตามความสะดวก และทีมงานจะรับคำเชิญขอเข้าร่วมกลุ่มอย่างเร็วที่สุด
กฏ และ ข้อใช้งานกลุ่มมีอะไรบ้าง
กลุ่ม Seller Community ชุมชนผู้ขายบน Amazon เป็นกลุ่มและพื้นที่สำหรับผู้ขายในการพูด คุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขายบน Amazon จัดตั้งเพื่อให้ผู้ขายได้เชื่อมต่อกับผู้ขายท่านอื่นๆ และ นำความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ใหม่ๆ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการขอเข้าร่วมกลุ่มกรุณาอ่านกฏและข้อใช้งานดังต่อไปนี้ :

1. กลุ่มนี้จัดตั้งเพื่อให้ผู้ขายบน Amazon ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด กรุณาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ไม่รบกวนผู้ขายท่านอื่น เนื้อหาที่ขัดต่อกฏหมาย ศีลธรรม คำพูดแสดงความเกลียดชัง การโพสต์ขายสินค้าหรือบริการ การขอรีวิวหรือเสนอรีวิว และ สแปม จะไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มนี้
2. กรุณาแสดงความเห็นและพูดคุยในกลุ่มนี้ด้วยความเคารพโดยใช้ข้อความที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
3. หากผู้ขายฝ่าฝืนกฏและข้อปฏิบัติดังกล่าว ข้อความของท่านจะถูกลบ และสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกลุ่ม โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
4. คุณสามารถแลกเปลี่ยน แชร์ข้อมูล ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการขาย การจัดการบัญชีต่างๆได้ในกลุ่มนี้
5. เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลธุรกรรมส่วนบุคคล และ ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า ฯลฯ
6. โปรดทราบว่านี่เป็นช่องทางการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลของผู้ขายในกลุ่มเท่านั้น ข้อมูลและความคิดเห็นทั้งหมดของสมาชิกนั้นไม่ได้รับการรับรองจาก Amazon
7. การเข้าร่วมกลุ่มหมายความว่าท่านได้เข้าใจ ตกลง และ ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฏและข้อใช้งานที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถสอบถามข้อมูลอะไรได้บ้าง
ผู้ขายสามารถสอบถามข้อมูล ข้อสงสัย หรือคำแนะนำ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการขายบน Amazon ได้ตามความสะดวก
เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์
ใน Amazon วันนี้!
นำเสนอสินค้าของคุณให้กับลูกค้านับล้านที่ค้นหา Amazon.com ในทุก ๆ วัน
ค่าธรรมเนียมการขาย USD$1 ดอลล่าสหรัฐในช่วง 6 เดือนแรก
สำหรับการลงทะเบียน Professional Selling Plan เท่านั้น และต้องลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 เมษายน 2024
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก