คลาสเรียนขายของออนไลน์สดกับ Amazon (Live Webinars)

เข้าร่วมสัมมนาและคลาสเรียนออนไลน์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการขายใน Amazon ตั้งแต่เคล็ดลับในการยื่นเอกสารยืนยันตัวตนผู้ขาย บริการ Fulfillment by Amazon ไปจนถึงเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มยอดขายบน Amazon และอีกมากมาย สอนโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก Amazon Global Selling พร้อมช่วง Q&A กับ Account Manager จาก Amazon ประเทศไทย หากผู้ขายมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการค้าขายกับเรา!
$ 39.99 ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมการขาย
คลาสเรียนขายของออนไลน์ในหัวข้อ "ขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำเพื่อเริ่มต้นการขายบน Amazon"
หัวข้อในการบรรยาย:
• ภาพรวมการเป็นผู้ขายอเมซอน ตั้งแต่การเริ่มลงสินค้า วิธีการส่งสินค้าถึงลูกค้า รวมไปถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานต่าง ๆ
• การเลือกสินค้าและเครื่องมือในการช่วยหาสินค้าขายบน Amazon
• นโยบายการขายของออนไลน์สำคัญที่ผู้ขายอเมซอนควรทราบ
• แหล่งเรียนรู้การขายของออนไลน์บนอเมซอนด้วยตนเอง
• ตอบคำถาม Q&A
คลาสเรียนขายของออนไลน์ในหัวข้อ "การเตรียมข้อมูลและเอกสารยืนยันตัวตน (SIV) เพื่อเปิดบัญชีผู้ขาย Amazon"
หัวข้อในการบรรยาย:
• ภาพรวมของขั้นตอนการเปิดบัญชีผู้ขายอเมซอน
• Guideline ของข้อมูลและเอกสารที่ผู้ขายต้องใช้ในการยืนยันตัวตน
• Q&A ตอบคำถามที่และปัญหาที่ผู้ขายพบเจอระหว่างการเปิดบัญชีและการส่งเอกสารยืนยันตัวตน
คลาสเรียนขายของออนไลน์ในหัวข้อ "FBA (Fulfillment by Amazon) ช่วยขยายธุรกิจบน Amazon ของคุณได้อย่างไร ?"
หัวข้อในการบรรยาย:
• FBA ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างยอดขาย (อาทิ ยอดขายไม่สม่ำเสมอ ขายถูกกว่าคู่แข่งทำไมไม่มียอดขาย ปัญหาด้านการสื่อสารกับลูกค้า) ได้อย่างไร
• อยากทดลองใช้ FBA ควรเริ่มต้นอย่างไร ควรเลือกใช้กับสินค้าชิ้นไหน
• วิธีการทำงานของ FBA
• ขั้นตอนการสร้าง FBA Shipment ในระบบ Seller Central
• ตอบคำถาม Q&A
คลาสเรียนขายของออนไลน์ในหัวข้อ "การใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มยอดขายบน Amazon"
หัวข้อในการบรรยาย:
• เข้าใจ Sale Funnel (ปัจจัยในการเกิดยอดขาย) บน Amazon
• การสร้าง Traffic ให้คนเห็นสินค้าด้วย Sponsored products
• กระตุ้นให้คนอยากให้คนซื้อสินค้าของคุณด้วย Amazon Coupon
• ตอบคำถาม Q&A
เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ใน Amazon วันนี้!
นำเสนอสินค้าของคุณให้กับลูกค้านับล้านที่ค้นหา Amazon.com ในทุก ๆ วัน
$ 39.99 ต่อเดือน + ค่าธรรมเนียมการขาย

ติดต่อเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมว่า Amazon สามารถช่วยคุณสร้างธุรกิจได้อย่างไร
Contact information
Where are you from?
Main product category?
Estimated annual online revenue?
© 2021, Amazon.com Services LLC.