Seller University

ข้อมูลการเรียนรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการอัปโหลดหน้า
รายละเอียดสินค้า

ในฐานะผู้ขาย Amazon หน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Listing) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงสินค้าของท่าน และยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับลูกค้าในการทําความเข้าใจสินค้าของท่าน คู่มือนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ Amazon (Listing) และอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสําคัญของหน้า รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Listing) ผ่านขั้นตอนการซื้อของลูกค้าท่านยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมการสําหรับการอัปโหลดหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Listing) การดําเนินการอัปโหลดและเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบตนเอง

1. หน้ารายละเอียดสินค้า (Listing) คืออะไร?

1.1 การแสดงผลหน้ารายละเอียดสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 หน้ารายละเอียดสินค้าเป็นคีย์เวิร์ดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนเป็นการขาย

หน้ารายละเอียดสินค้าของผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างจะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงจํานวนการเยี่ยมในการสั่งซื้อได้สําเร็จหรือไม่ ขั้นตอนสุดท้ายของจํานวนการเยี่ยมชมที่แตกต่างกันจะได้รับผลจากเพจหน้ารายละเอียดสินค้าว่าจะเปลี่ยนแปลงความสําคัญของคําสั่งซื้อหน้ารายละเอียดสินค้าได้สําเร็จหรือไม่

1.3 องค์ประกอบปัจจัยหน้ารายละเอียดสินค้า 7 ประการ

รูปภาพต่อไปนี้เป็นภาพประกอบโดยละเอียดขององค์ประกอบที่สําคัญ 7 ประการของหน้ารายละเอียดสินค้าของ Amazon
(Listing)
• ภาพประกอบขององค์ประกอบของหน้ารายละเอียดสินค้า 7 ประการ —1
คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดในการอัปโหลด

• ภาพประกอบขององค์ประกอบของหน้ารายละเอียดสินค้า 7 ประการ—2

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดในการอัปโหลด

2. เข้าใจความสําคัญของหน้า
รายละเอียดสินค้าผ่านกระบวนการช้อปปิ้งของลูกค้า

2.1 ความสําคัญของกฎเกณฑ์หน้ารายละเอียดสินค้าที่เป็นหนึ่งเดียว

หน้ารายละเอียดสินค้าเป็นการแนะนําผลิตภัณฑ์และข้อมูลสินค้าทั้งหมดสามารถแสดงผ่านเพจสินค้าได้เท่านั้นเนื่องจาก
ลูกค้าไม่สามารถสัมผัสสินค้าจริงได้ ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จึงมากจากเพจสินค้าเท่านั้น ดังนั้นเพจสินค้าที่ดีเป็นหัวใจสําคัญในการตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือไม่

2.2 บทบาทของกฎเกณฑ์หน้ารายละเอียดสินค้าที่เป็นหนึ่งเดียวใน
กระบวนการซื้อของลูกค้า

เมื่อซื้อสินค้าใน Amazon ลูกค้าจะค้นพบและทําความเข้าใจสินค้าของท่านจากหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ของท่านถ้าหน้า
รายละเอียดสินค้าไม่สมบูรณ์แบบและไม่ถูกต้องลูกค้าอาจจะพบสินค้าของท่านได้ยากและส่งผลต่อยอดขายของท่าน ต่อไปเราจะพาท่านไปรู้จักกับหน้ารายละเอียดสินค้าที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้ผู้ขายเพิ่มอัตราการเยี่ยมชมและอัตราการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการซื้อของลูกค้าได้อย่างไรตัวอย่างสถานการณ์: ลูกค้า A ในสหรัฐอเมริกาวางแผนที่ซื้อ kindle บน Amazon การค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดของเขาบนเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไป
หมายเหตุ:การตั้งค่าเบราส์โหนดที่ถูกต้องมีความสําคัญมากสําหรับการแสดงผลิตภัณฑ์ ภาพด้านล่างเป็นผลจากการ
ค้นหา "kindle" ในหมวด "สุขภาพและความงาม" ซึ่งผลการคนหาไมเกี่ยวของ สําหรับหมวดหมู่ที่ถูกต้องควรเป็น
"Kindle ebooks"
บทสรุป:
หลังจากที่ลูกค้าพบสินค้าของท่าน ท่านจะต้องให้รูปภาพที่น่าสนใจและข้อมูลสินค้าที่ชัดเจนเพื่อดึงดูดให้ซื้อสินค้าของท่านและหน้ารายละเอียดสินค้าที่มีคุณภาพจะสามารถช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว
• รายการองค์ประกอบหน้ารายละเอียดสินค้า—1
• รายการองค์ประกอบหน้ารายละเอียดสินค้า—2

3. การเตรียมการก่อนอัปโหลดหน้ารายละเอียดสินค้า

3.1 การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า

3.1.1 ความหมายของการรับรองสินค้า
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) กําหนดการรับรองผลิตภัณฑ์เป็น "บุคคลที่สามที่ตรวจสอบและประเมินระบบการจัดการคุณภาพของบริษัทและการทดสอบประเภทตัวอย่างเพื่อยืนยันว่ากระบวนการผลิตและการบริการของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดหรือไม่ หรือว่ามีความสามารถในการผลิตสินค้าที่ตรงตามข้อกําหนดของมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมั่นคงและมีขั้นตอนการรับรองที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่”

3.1.2 ประเภทการรับรองผลิตภัณฑ์ทั่วไป

• เว็บไซต์ในอเมริกาเหนือ

โลโก้
ประเภทการ
รับรอง


FDA

คำนิยาม
เรียกเต็ม ๆว่า “Food and Drug Administration” เป็นหนึ่งในองค์กร
ปฏิบัติการที่ก่อตั้งขึ้นในหน่วยบริการด้านอนามัยและมนุษย์ของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา (DHHS) และหน่วยงานอนามัยสาธารณสุข (PHS) ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


CPC

เรียกเต็ม ๆว่า “Children‘s Product Certificate” หมายถึงหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็ก ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


FCC
เรียกเต็ม ๆว่า “Federal Communications Commission” คณะกรรมการกลางกํากับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์การใช้งานวิทยุผลิตภัณฑ์การสื่อสารและผลิตภัณฑ์ดิจิทัลจํานวนมากต้องได้รับการอนุมัติจากFCC เพื่อเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


BQB

ย่อมาจาก “Bluetooth Qualification Body”หมายถึงการรับรองบลูทูธและเป็นขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์ใด ๆที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธจะต้องได้รับการรับรอง ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


DOT
เรียกเต็ม ๆว่า “Food and Drug Administration” เป็นหนึ่งในองค์กร
ปฏิบัติการที่ก่อตั้งขึ้นในหน่วยบริการด้านอนามัยและมนุษย์ของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา (DHHS) และหน่วยงานอนามัยสาธารณสุข (PHS) ท่านสามารถ คลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

IC
เรียกเต็ม ๆวjา “Children‘s Product Certificate” หมายถึงหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์สําหรับเด็ก ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
• เว็บไซต์ในยุโรป

โลโก้
ประเภทการ
รับรอง


CE

คำนิยาม

ย่อมาจาก “Conformite Europeenne” เป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยประเภทหนึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือเดินทางสําหรับผู้ผลิตในการเปิดและเข้าสู่ตลาดยุโรป ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

RoHS
ย่อมาจาก “Restriction of Hazardous Substance” เป็นมาตรฐานภาคบังคับที่กําหนดโดยกฎหมายของสหภาพยุโรป ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


Erp

ย่อมาจาก “Energy-related Products” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเป็นส่วนการรับรองประสิทธิภาพการใช้พลังงานของการรับรอง CE
ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

GS
ย่อมาจาก “Geprüfte Sicherheit” หมายถึงเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยของเยอรมันที่ได้รับการยอมรับจากตลาดยุโรป ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


E-Mark

หมายถึง ตลาดกลางยุโรปสําหรับผลิตภัณฑ์รถยนต์และชิ้นส่วนด้านความปลอดภัย เสียง และไอเสียและอื่น ๆทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป [EEC Directives] และข้อบังคับของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป [ECE Regulation ] ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
• เว็บไซต์ในญี่ปุ่น

โลโก้
ประเภทการ
รับรอง


PSE

คำนิยาม
ย่อมาจาก “Product Safety of Electrical Appliance & Materials” ระบบการเข้าถึงตลาดภาคบังคับสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่นเป็นเนื้อหาสําคัญที่ระบุไว้ใน "กฎหมายด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า" ในญี่ปุ่นซึ่งแบ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าออกเป็น"เครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะ" และ "เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เฉพาะเจาะจง” ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


TELEC

ย่อมาจาก “Telecom Engineering Center” เป็นองค์กรการรับรองหลักที่จดทะเบียนสําหรับการรับรองความสอดคล้องของอุปกรณณ์ไร้สายในญี่ปุ่น ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม


VCCI

ย่อมาจาก “Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment” เป็นเครื่องหมายรับรองความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้าญี่ปุ่น ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
3.1.3 ประเภทการรับรองผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
• เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา
• การรับรอง FDA ในสหรัฐอเมริกา:FDA คือการเรียกย่อ ๆ ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา Food and Drug Administration) หนึ่งในหน่วยงานบริหารที่จัดตั้งโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในหน่วยบริการด้านอนามัยและมนุษย์ (DHHS) และหน่วยงานอนามัยสาธารณสุข (PHS) ความรับผิดชอบของหน่วยงานคือการรับรองความปลอดภัยของอาหารเครื่องสําอาง ยา สารชีวภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางรังสีวิทยาที่ผลิตหรือนําเข้าในสหรัฐอเมริกาหากผลิตภัณฑ์ผู้ขายขายเกี่ยวข้องกับอาหาร ยาหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ
ที่จําเป็นต้องสัมผัสกับร่างกายมนุษย์ทุกคนจะต้องส่งการรับรองดังกล่าวมิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกบังคับให้เพิกถอนผลิตภัณฑ์ เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างสินค้า: อาหาร เครื่องสําอาง ยา สารชีวภาพ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางรังสีวิทยาและอื่น ๆ
• การรับรอง CPC ในสหรัฐอเมริกา:กฏหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค (CPSA) ผู้ผลิตและผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กต้องขึ้นอยู่กับผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง CPSC ได้ให้ใบรับรองผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กเป็นลายลักษณ์อักษร (Children‘s Product Certificate, CPC) เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กเป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย CPC ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กําหนดเป้าหมายไปที่เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป เช่น
ของเล่น เปล เครื่องแต่งกายเด็กและอื่น ๆ ถ้าผลิตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการจัดหาและถ้าผลิตในประเทศอื่น ๆ ผู้นําเข้าจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาให้ เรียนรู้
เพิ่มเติมสามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างสินค้า:ของเล่นไฟฟ้า ของเล่นสั่น จุกหลอก เครื่องแต่งกายเด็ก รถเข็น เปล คอกสําหรับเด็ก สายรัด เก้าอี้นิรภัย หมวกกันน็อคจักรยานและอื่น ๆ
• การรับรอง FCC ของสหรัฐอเมริกา:FCC เรียกย่อ ๆว่า
คณะกรรมการกลางกํากับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกา
(Federal Communications Commission) FCC
ประสานงานการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศโดยการ
ควบคุมวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม ดาวเทียมและ
สายเคเบิล ผลิตภัณฑ์การใช้งานวิทยุ ผลิตภัณฑ์การสื่อสารและ
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลจํานวนมากต้องได้รับการอนุมัติจาก FCC เพื่อ
เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถคลิกดูข้อมูล เพิ่มเติม

ตัวอย่างสินค้า:คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพวงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องมือไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เสียงและวิดีโอโคมไฟ ผลิตภัณฑ์ไร้สาย ผลิตภัณฑ์ประเภทของเล่น ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอื่นๆ
• การรับรอง DOT ของสหรัฐอเมริกา:DOTเป็นกระทรวง
คมนาคมของสหรัฐอเมริกา
ชื่อย่อภาษาอังกฤษของ ( US Department of Transportation) ความรับผิดชอบคือการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจัดทําข้อบังคับ
และหนังสือรับรองเกี่ยวกับยานพาหนะต่าง ๆและสินค้าอันตราย
ต่าง ๆที่นําเข้าสหรัฐอเมริกาการรับรอง DOT เป็นการรับรองภาคบังคับ หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยานยนต์ละอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่จําหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้องผ่านการรับรอง DOT มีเครื่องหมาย DOT เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถคลิกดู ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างสินค้า:ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยานยนต์และอุปกรณ์เสริม
• เว็บไซต์ยุโรป:
• การรับรอง CE ของสหรัฐอเมริกา:ในตลาดสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย "CE” เป็นเครื่องหมายรับรองภาคบังคับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยองค์กรของสหภาพยุโรปหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศอื่นหากคุณต้องการหมุนเวียนอย่างเสรีในตลาดสหภาพยุโรป ก็จําเป็นต้องติดเครื่องหมาย “CE” เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกําหนดพื้นฐานของคําสั่ง "วิธีการใหม่ใน
การประสานงานทางเทคนิคและการกําหนดมาตรฐาน" ของสหภาพยุโรป นี่เป็นข้อกําหนดภาคบังคับของกฎหมายสหภาพยุโรปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ CE ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางมากขึ้นโดยหลักการผลิตภัณฑ์มากกว่า 90% จะต้อง CE เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติ

ตัวอย่างสินค้า:ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่หมุนเวียนอย่างเสรีในตลาด
สหภาพยุโรป

• การรับรอง RoHS ของยุโรป:RoHS (Restriction of
Hazardous Substance) เป็นมาตรฐานภาคบังคับที่กําหนดโดยกฎหมายของสหภาพยุโรปซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานวัสดุของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและควบคลุมมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อทําให้เอื้อต่อสุขภาพของมนุษย์และการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างสินค้า:เครื่องใช้ภายในครัวเรือนขนาดใหญ่/ เล็ก ของเล่น อุปกรณ์สันทนาการและกีฬา อุปกรณ์แสงสว่าง อุปกรณ์ผู้ใช้อุปกรณ์ดนตรี IT อุปกรณ์สื่อสารระยะไกลและอื่น ๆ
• เว็บไซต์ญี่ปุ่น
• การรับรอง PSE ของญี่ปุ่นการรับรอง PSE (Product
Safety of Electrical Appliance & Materials) เป็นระบบการ
เข้าถึงตลาดภาคบังคับสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่นเป็นเนื้อหา
สําคัญที่ระบุไว้ใน "กฎหมายด้านความปลอดภัยของ
เครื่องใช้ไฟฟ้า" ในญี่ปุ่นซึ่งแบ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าออกเป็น
"เครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะ" และ "เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เฉพาะเจาะจง”
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการแคตตาล็อก "เครื่องใช้ไฟฟ้าเฉพาะ" ใน
ตลาดญี่ปุ่นจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยรับรองบุคคลที่สาม
ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม
ของญี่ปุ่นได้รับใบรับรองการรับรองและติดเครื่องหมาย PSE
รูปเพชรบนแผ่นป้ายสําหรับผลิตภัณฑ์ในแคตตาล็อก
"เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่เฉพาะเจาะจง" การเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นจะต้อง
ผ่านการทดสอบตัวเองและคําให้การของตนเอง เพื่อยืนยันการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นและติด
เครื่องหมาย PSE แบบกลมบนแผ่นป้าย เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถ
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวอย่างสินค้า:อะแดปเตอร์ AC ไดร์เป่าผม เตารีดไฟฟ้า เครื่อง
ปั่นไฟฟ้า เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าและอื่นๆ
• การรับรอง TELEC ของญี่ปุ่น: การรับรอง TELEC การรับรอง
ภาคบังคับสําหรับผลิตภัณฑ์ไร้สายของญี่ปุ่นและบางส่วนที่คล้ายกับ SRRC ภายในประเทศเป็นไปตามกฎหมายเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย MIC ของญี่ปุ่นการรับรอง TELEC เรียกอีกอย่าง คือ การรับรอง MIC TELEC(Telecom Engineering Center) เป็นหน่วยรับรองที่จดทะเบียนหลักสําหรับการรับรองความสอดคล้องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายในญี่ปุ่น MIC(Ministry of Internal Affairs and Communications) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ควบคุมอุปกรณ์ความถี่ไร้สาย MIC เป็นกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นซึ่งรับผิดชอบในการรวบรวมกฎระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ TELEC เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กําหนดให้ MIC เรียกว่าการรับรอง TELEC /การรับรอง MIC ก็ได้ในการขายผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ใน
"กฎหมายเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สาย" และจําเป็นต้องมีเครื่องหมายการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางเทคนิคเพื่อเป็นหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกําหนดทางกฎหมาย เรียนรู้เพิ่มเติมสามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างสินค้า:หูฟังไร้สาย ลําโพงไร้สาย อุปกรณ์บลูทูธและอื่นๆ
• การรับรอง PSC ของญี่ปุ่น:ตาม “กฎหมายด้านความปลอดภัย
สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิต” ของญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ไม่สามารถขายได้หากไม่มีเครื่องหมาย PSC: หม้ออัดแรงดันและหม้อนึ่งในครัวเรือน หมวกกันน็อก (รถยนต์จักรยานและอื่น ๆ)เปล เชือกปีน อุปกรณ์เลเซอร์แบบพกพา เครื่องทํานํ้าอุ่นในอ่าง อาบนํ้า เครื่องทํานํ้าอุ่นด้วยนํ้ามัน หม้อต้มนํ้ามัน เครื่องทํา
ความร้อนด้วยนํ้ามัน เครื่องทําความร้อนด้วยก๊าซเมื่ออยู่ในห้อง (ก๊าซเหมืองและก๊าซปิโตรเลียมเหลว), หม้อต้มนํ้าพร้อมเตาแก๊สในห้อง (ก๊าซเหมืองและก๊าซปิโตรเลียมเหลว), เครื่องทําความร้อนแบบบังคับกําจัดไอเสีย เครื่องล้างจานไฟฟ้าในตัว LPG เครื่อง
เป่าไฟฟ้าสําหรับห้องนํ้า พัดลมไฟฟ้า แอร์ พัดลมระบายอากาศ
เครื่องซักผ้าและโทรทัศน์ CRT เรียนรู้เพิ่มเติม สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างสินค้า:หม้อแรงดันและหม้อนึ่งแรงดันในครัวเรือน หมวกกันน็อก (รถยนต์ จักรยาน และอื่น ๆ) เชือกปืนเขา อุปกรณ์เลเซอร์แบบพกพา เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ CRTและอื่น ๆ

3.2 ความหมายของการตรวจสอบการจัดหมวดหมู่

สําหรับหมวดหมู่สินค้าบางประการผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างข้อมูลสินค้าโดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก Amazon Amazon จํากัดการขายสินค้าประเภทเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของผู้ขายตรงตามข้อกําหนดด้านคุณภาพมาตรฐานออนไลน์และข้อกําหนดเฉพาะอื่น ๆของประเภทสินค้ามาตรฐานเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้าจาก Amazon
ดังนั้นก่อนที่จะอัปโหลดสินค้าผู้ขายต้องหาหมวดหมู่ที่ต้องการขายก่อนเพื่อดูว่าจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบหรือไม่

ข้อกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่สินค้าและการอนุมัติคุณภาพ (ดูเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่าง)

• แบบฟอร์มขออนุมัติการจัดหมวดหมู่และคุณภาพสินค้า - 1
หมวดหมู่สินค้า
เครื่องใช้ในบ้าน
เงื่อนไขที่อนุญาต
สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง
สินค้าที่ได้รับการตกแต่งใหม่
ต้องการอนุมัติหรือไม
ไม่
การออกแบบที่พิเศษ
สินค้าใหม่
อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร์
สินค้าใหม่ สินค้าที่ได้รับการตกแต่งใหม่
สินค้ามือสอง
แม่และเด็ก(ยกเว้นเครื่อง
แต่งกาย)
สินค้าใหม่
ไม่ แต่อาจต้องมีการขายในช่วงวันหยุด
ยานยนต์และกีฬา
สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง ของสะสม
ซอฟต์แวร์
สินค้าใหม่ ของสะสม
ไม่ แต่อาจต้องเป็นสินค้าพิเศษ
ของอุปโภคบริโภค
สินค้าใหม่
วีดีโอ,ดีวีดี
ดิสก์ Blu-ray

สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง ของสะสม
วิดิโอเกม
สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง ของสะสม
ไม่ แต่อาจต้องเป็นสินค้าพิเศษ
• แบบฟอร์มขออนุมัติการจัดหมวดหมู่และคุณภาพสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
โทรศัพท์มือถือ
และอุปกรณ์เสริม
เงื่อนไขที่อนุญาต
สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง
สินค้าที่ได้รับการตกแต่งใหม่ ปลดล็อค
ต้องการอนุมัติหรือไม
ของสะสมกีฬา
ของสะสม สินค้าใหม่ที่เหมือนกัน
หนังสือ
สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง ของสะสม
ของเล่นและเกม

สินค้าใหม่ ของสะสม
อาจต้องได้รับการอนุมัติเพื่อขายในช่วงเทศกาลวันหยุดของฤดูหนาว
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับผู้บริโภค


สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง ของสะสม
ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ขายทั้งหมดสามารถเผยแพร่สินค้าภายใต้หมวดหมู่ "ซอฟต์แวร์" "วิดีโอเกม" และ"อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริโภค" แต่ถ้าต้องการขายสินค้าพิเศษบางอย่างอาจต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
Amazon
อุปกรณ์เสริม
สินค้าใหม่ สินค้าที่ได้รับการตกแต่งใหม่
สินค้ามือสอง
วิจิตรศิลป์
สินค้าใหม่ (รวมถึงการค้าขายมือหนึ่งและงานศิลปะ
ที่ค้าขายมือสอง)
ใช่ แต่เป็นจํากัดการสมัครผู้ขายใหม่
เพลง
สินค้าใหม่ สินค้ามือสอง ของสะสม
เหรียญสะสม
ของสะสม สินค้าใหม่ที่เหมือนกัน
ของสะสมเพื่อ
ความบันเทิง
ของสะสม สินค้าใหม่ที่เหมือนกัน
นาฬิกาข้อมือ
สินค้าใหม่

4. อัปโหลดการดําเนินการเฉพาะ
และการตรวจสอบคุณภาพหน้า
รายละเอียดสินค้าด้วยตนเอง

ในฐานะผู้ขาย Amazon การเรียนรู้วิธีการดําเนินการในการอัปโหลดหน้ารายละเอียดสินค้าต้างๆ (Listing) สามารถ
ช่วยให้คุณเลือกความต้องการในการอัปโหลดที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอัปโหลด
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้รายการเกณฑ์การประเมินเพื่อประเมินคุณภาพของหน้ารายละเอียดสินค้าที่อัปโหลด
(Listing) เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการเยี่ยมชมและอัตราการเปลี่ยนแปลง

4.1 วิธีและการดําเนินการอัปโหลด

การวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานของวิธีการอัปโหลดทั้ง 3 วิธี
4.1.1 การอัปโหลดรายการเดียว (เพิ่มสินค้าใหม่)

• การกําหนด
• เครื่องมือที่จะแนะนําคุณตลอดกระบวนการเพิ่มและดูแลสินค้าคงคลัง

• ขอบเขตการใช้งาน
• สําหรับผู้ขายทั้งหมด:
• เหมาะสําหรับการเพิ่มสินค้าทีละรายการและเพิ่มสินค้าน้อยกว่า 100 รายการ
• เหมาะสําหรับการเพิ่มสินค้าในหมวดหมู่สินค้าที่ระบุไว้ใน "ข้อกําหนดและข้อจํากัด “

• สถานการณ์การใช้งาน 2 สถานการณ์
• จับคู่กับรายการสินค้าที่มีอยู่: หากคุณมีสินค้าที่คุณต้องการขายซึ่งมีอยู่แล้วใน Amazon คุณต้องจับคู่กับหน้า
รายละเอียดสินค้าที่มีอยู่
• สร้างข้อมูลสินค้าใหม่: ถ้าสินค้าที่คุณต้องการขายไม่มีใน Amazon ท่านสามารถเผยแพร่สินค้าใหม่และ
Amazon จะสร้างหน้ารายละเอียดสินค้าใหม่
• การดําเนินการ
• จับคู่ข้อมูลสินค้าที่มีอยู่: เลือก "เพิ่มสินค้าใหม่" จากเมนูแบบเลื่อนลง "สินค้าคงคลัง" และค้นหาสินค้าที่คุณ
ต้องการขายใน Amazon ถ้าท่านค้นหารหัสสินค้า (เช่น UPC,EAN,JAN , ISBN) ผลการค้นหาจะแม่นยํายิ่งขึ้น
ถ้าท่านค้นพบสินค้าที่ต้องการขายกรุณาปฏิบัติตามขึ้นตอนดังต่อไปนี้:
คลิก "ขายสินค้านี้> ป้อนรายละเอียดการเสนอราคาของท่านในช่องข้อมูลที่ให้ (Offer)
> กดบันทึกและสําเร็จ (Save and finish)”
หมายเหตุ:ช่องที่ต้องกรอกจะมีเครื่องหมาย * กํากับอยู่
• สร้างข้อมูลสินค้าใหม่:ถ้าท่านไม่สามารถใช้ “เพิ่มสินค้าใหม่” ค้นหาสินค้าของท่านได้ก็สามารถสร้างข้อมูล
สินค้าใหม่บน Amazon ได้ ก่อนสร้างข้อมูลสินค้าใหม่บน Amazon กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:
คลิกที่นี่เพื่อดูการใช้คําค้นหาที่มีประสิทธิภาพ
• การอัปโหลดรายการเดียว ข้อควรระวัง:
• หน้ารายละเอียดจะแชร์โดยผู้ขายทั้งหมดที่นําเสนอสินค้าเดียวกัน Amazon เลือกข้อมูลที่จะรวมไว้ในหน้า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามข้อมูลที่ระบุโดยผู้ผลิตและผู้ขายหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาดูที่หน้า รายละเอียดสินค้าและการเสนอราคา

• Amazon แสดงข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวของและถูกต้องในหน้ารายละเอียด ขอแนะนําให้ท่านระบุข้อมูลที่เหมาะสม
สําหรับข้อมูลสินค้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลของสินค้าที่ขาย ดูคู่มือการช่วยเหลือด้านล่างเพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อเผยแพร่สินค้า:
คู่มือรูปแบบการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อของ Amazon Services ข้อกําหนดเกี่ยวกับรูปภาพสินค้า
คู่มือเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า


4.1.2 การอัปโหลดจํานวนมาก (เทมเพลตข้อมูลสินคาคงคลัง)
การกําหนด
• ไฟล์ข้อความที่คั่นด้วยแท็บที่มีข้อมูลที่จําเป็นในการเผยแพร่สินค้า

ขอบเขตการใช้งาน
• สําหรับผู้ขายแผนการขายแบบมืออาชีพ
• เหมาะสําหรับการเพิ่มสินค้าหลายรายการและเผยแพร่สินค้ามากกว่า 100 รายการ
• สามารถแก้ไขได้ใน Excel ได้อย่างง่ายดาย
• เทมเพลตที่กําหนดเองสําหรับสินค้าแต่ละประเภท
• การเตรียมการเบื้องต้นสําหรับการอัปโหลดจํานวนมาก
• ติดตั้งโปรแกรมสเปรดชีตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (ถ้าคุณไม่มี) ตัวอย่างเช่น Microsoft Excel
• กําหนดหมวดหมู่สินค้าให้สินค้าของท่าน กรุณาใช้เครื่องมือการจําแนกสินค้าเพื่อจําแนกสินค้า
• ขออนุมัติ (ถ้าจําเป็น) เพื่อขายสินค้าในหมวดหมู่สินค้า กรุณาดูที่หมู่หมวดและสินค้าที่ต้องได้รับการอนุมัติ
จับคู่สินค้าของท่านไปที่แคตตาล็อกของ Amazon Amazon จะสร้างข้อมูลสินค้าสําหรับสินค้าของคุณตาม
ข้อมูลที่คุณรวมไว้ในไฟล์ตามลําดับต่อไปนี้
• จับคู่ ISBN,UPC หรือ EAN:ถ้าไฟล์ของคุณมีรหัสสินค้าสําหรับสินค้าทั้งหมด ISBN,UPC หรือ
EAN) และมีรหัสที่ตรงกับใน Amazon Amazon จะพยายามใช้ข้อมูลที่คุณให้มาเพื่อค้นหาสินค้าที่
ตรงกัน
• จับคู่ข้อมูลผู้ผลิตหรือข้อมูลส่วนบุคลล:ถ้าไฟล์ของท่านไม่มี ISBN ของสินค้าที่กําหนด รหัส UPC
และ EAN Amazon จะพยายามจับคู่ตามผู้ผลิตหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งในไฟล์การสร้างรายการสินค้าจําเป็นต้องมีการจับคู่ที่ถูกต้อง
• สร้างข้อมูลสินค้าใหม่:ถ้า Amazon ไม่สามารถใช้รหัสสินค้าหรือผู้ผลิต/ ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
ค้นหารายการที่ตรงกันได้จากแคตตาล็อกที่มีอยู่ของเราแต่ท่านให้ข้อมูลที่เพียงพอในไฟล์ที่อัปโหลด
Amazon จะสร้างหน้าสินค้าใหม่สําหรับสินค้าที่ให้ข้อมูลที่เพียงพอ
• เปิดใช้งานมาโครใน Excel เพื่อทําการตรวจสอบ แก้ไข ข้อผิดพลาดของข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเมื่อกรอกและอัปโหลดไฟล์ เทมเพลตไฟล์สําหรับเครื่องมือการโหลดสินค้าคงคลังและเครื่องมือการโหลดหนังสือ เครื่องมือการโหลดเพลงและเครื่องมือการโหลดวิดีโอ ทั้งหมดมีมาโครเพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างไฟล์สินค้าคงคลังง่ายขึ้น ท่านสามารถค้นหามาโครเหล่านี้ได้ในเมนูอัปโหลดมาโครของ Excel ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของเทมเพลต:
• การยืนยัน
• อัปโหลดไฟล์
• นําเข้าไฟลด์
• อัปเดตเทมเพลต
• สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้มาโครข้างต้น กรุณาดูที่ใช้มาโครแบบเทมเพลต
• ต้องการเริ่มต้นใช้มาโคร กรุณาดูที่ใช้มาโครใน Excel

การดําเนินการ
• เลือก“อัปโหลดสินค้าจํานวนมาก” จากในเมนูเลื่อนลงจาก “สินค้าคงคลัง”
ตรวจสอบสถานะการอัปโหลดไฟล์สินค้าคงคลัง
หากมีข้อผิดพลาดใดในรายงานการประมวลผลกรุณาแก้ไขไฟล์สินค้าคงคลังของท่านและอัปโหลดอีกครั้ง
• ข้อควรระวังในการอัปโหลดจํานวนมาก:
• สําหรับขั้นตอนโดยละเอียด กรุณาดูวิดีโอแนะนําด้านล่าง
• วิดีโอที่ 1: “เพิ่มสินค่าโดยใช่ไฟล์สินค้าคงคลัง
• วิดีโอที่ 2: “แสดงรายการสินค้าของท่าน

• หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของการอัปโหลดจํานวนมาก สามารถคลิกที่นี่ เพื่อดู

4.1.3 สร้างรายการสินค้าเพื่อขายทั่วโลก (BIL)
• การกําหนด
• BIL (Build International Listings Tool) เป็นการสร้างรายการสินค้าเพื่อขายทั่วโลกและเป็นเครื่องมือ
บริการด้วยตนเองที่สามารถช่วยให้ผู้ขายระบุหน้าสินค้าที่มีอยู่และคัดลอกข้อมูลการขายได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และซิงโครไนท์การกําหนดราคาของร้านค้าแหล่งที่มา (ตัวอย่างเช่น Amazon US) ดังนั้นสินค้าในร้านค้าแหล่งที่มาเดียวจึงถูกสร้างและอัปเดตไปยังร้านค้าเป้าหมายอยางน้อยหนึ่งแห่งเนื่องจากต้องจัดการเพียงสินค้าในร้านค้าเท่านั้นผู้ขายจึงสามารถประหยัดเวลาและพลังงานได้มาก
• การกําหนด
• สําหรับผู่ขายแผนการขายแบบมืออาชีพ
• มีบัญชีที่ผูกกันไว้หรือบัญชีที่เชื่อมโยง
• หากท่านใช้ "จัดทําข้อมูลสินค้าระหว่างประเทศ" ในยุโรป: มีบัญชีที่ผูกกันไว้ในยุโรป
• หากท่านใช้ "จัดทําข้อมูลสินค้าระหว่างประเทศ" ในอเมริกาเหนือ : มีบัญชีที่ผูกกันไว้ในอเมริกาเหนือ
• หากท่านใช้ "จัดทําข้อมูลสินค้าระหว่างประเทศ" ข้ามภูมิภาค: มีบัญชีที่ผูกกันไว้ในภูมิภาค
• บัญชีอยู่ในสถานะดีในร้านค้าที่จะเชื่อมโยง
• ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี้เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและซิงโครไนซ์ได้
• หน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มี ASIN ASIN เดียวกันต้องมีอยู่ทั้งในร้านค้าแหล่งที่มาและร้านค้าเป้าหมาย
• ASIN จะต้องมีสินค้าจัดจําหน่ายในร้านค้าแหล่งที่มา
• สินค้าต้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดและไม่ใช่สินค้าห้ามขายในร้านค้าเป้าหมาย
• ผู้ขายจะต้องได้รับการอนุมัติให้ขาย สินค้าหรือหมวดหมู่ที่ถูกจํากั
• ข้อควรระวังการสร้างรายการสินค้าเพื่อขายทั่วโลก (BIL):
• ต้องตรวจสอบว่าท่านมีบัญชีที่ผูกกันไว้หรือบัญชีที่เชื่อมโยงด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดโดยคลิกที่ตัวสลับร้านค้าที่ด้านบนสุดของบัญชีเพื่อดูว่าสามารถแสดงร้านค้าอื่น ๆได้หรือไม่ (อเมริกาเหนือ, Amazon.com, Amazon.ca และ Amazon.com.mxหรือ ยุโรปAmazon.co.uk,Amazon.de,Amazon.fr,Amazon.it และAmazon.es)
• เลือกร้านค้าแหล่งที่มาและร้านค้าเป้าหมายของท่าน จากนั้นคลิก“บันทึกและดําเนินการต่อ”
• กําหนดค่าเริ่มต้น ข้อกําหนดการกําหนดราคาสินค้า หลังจากนั้นคลิก “บันทึกและดําเนินการต่อ”
• ดูการตั้งค่าของท่าน บันทึกและยอมรับการซิงค์
• รอ Amazon ดําเนินการเชื่อมต่อหลังจากดําเนินการสําเร็จ ท่านจะได้รับอีเมลหนึ่งฉบับ
• ตรวจสอบสถานะสินค้าของท่านบนกระดานควบคุมและดูที่รายงานสถานะการสร้างรายการสินค้าเพื่อขายทั่วโลก
• ลิงค์อัปเดตและสินค้านําออก
• ข้อควรระวังการสร้างรายการสินค้าเพื่อขายทั่วโลก (BIL):
• สําหรับคําแนะนําโดยละเอียด กรุณาดูวิดีโอการเรียนการสอน
• วิดีโอ:“คําแนะนําหน้ารายละเอียดสินค่าระหวางประเทศ (Listing)

4.2 เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่อัปโหลด

• แบบประเมินคุณภาพ —1
• แบบประเมินคุณภาพ —2

4.3 รหัสข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

• รหัสข้อผิดพลาดทั่วไปของการอัปโหลดเป็นจํานวนมาก: 1
• รหัสข้อผิดพลาดทั่วไปของการอัปโหลดเป็นจํานวนมาก: 2
• รหัสข้อผิดพลาดทั่วไปของการอัปโหลดเป็นจํานวนมาก: 3
• ถ้าท่านไม่พบวิธีแก้ไขในแบบฟอร์มสําหรับปัญหาที่ท่านพบ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Amazon Seller Central และป้อน "คําอธิบายรหัสข้อผิดพลาด" ในช่องค้นหาหรือไปที่ลิงก์ด่วน เว็บไซต์อเมริกาเหนือ,เว็บไซต์ยุโรป,เว็บไซต์ญี่ปุ่น เพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
• ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับแบรนด์
ลงทะเบียนแบรนด์ของ Amazon

• ถ้าท่านไม่พบวิธีแก้ไขในแบบฟอร์มสําหรับปัญหาที่ท่านพบ ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ Amazon Seller Central และป้อน "นโยบายชื่อแบรนด์ของ Amazon" ในช่องค้นหาหรือไปที่ลิงก์ด่วน เว็บไซต์อเมริกาเหนือ,เว็บไซต์ยุโรป,เว็บไซต์ญี่ปุ่น เพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหาเพิ่ม

4.4. เครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพหน้ารายละเอียดสินค้าด้วยตนเอง

เครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพหน้ารายละเอียดสินค้าด้วยตนเอง ประกอบด้วย แก้ไขสินค้า (Fix Your Product) และกระดาน
ควบคุมคุณภาพข้อมูลสินค้า (Quality Dashboard) ซึ่งจะแนะนําโดยละเอียดในเนื้อหาต่อไปนี้
4.4.1 แก้ไขสินค้า (การแสดงผล)
2. คลิก“ปิดการแสดงผล - Suppressed
3. ไปที่หน้า "แก้ไขสินค้า" คลิก "ปิดการแสดงผลในผลการค้นหา" เพื่อดูรายละเอียด

4.4.2 กระดานควบคุมคุณภาพข้อมูลสินค้า

กระดานควบคุมคุณภาพข้อมูลสินค้าเป็นเครื่องมือบนศูนย์ผู้ขายที่สามารถเน้นข้อมูลสินค้าสําคัญให้กับผู้ขายได้
คําแนะนําที่ไฮไลต์เหล่านี้มีไว้เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการแผยแพร่ของสินค้านําประสบการณ์หน้ารายละเอียดสินค้าใหม่
และอาจลดการคืนสินค้าของลูกค้า

ช่วยให้
1. เพิ่มระดับการเผยแพร่: ลูกค้าใช้คุณสมบัติเฉพาะเพื่อคัดกรองผลการค้นหา การเพิ่มคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยยืนยันได้ว่าเมื่อสินค้าของท่านตรงตามความต้องการของลูกค้า ตราบใดที่ลูกค้าใช้เงื่อนไขตัวกรองที่
เกี่ยวของในการค้นหาก็จะไม่พลาดสินค้าของท่าน
2. ดําเนินการในเวลาที่เหมาะสม : เครื่องมือนี้จะเน้นข้อมูลสินค้าที่ต้องกรอกก่อนวันที่กําหนด เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่สินค้าอาจถูกห้ามไม่ให้แสดง
© 2021, Amazon.com Services LLC.