ขั้นตอนในการเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยแบรนด์ของคุณ!

ขั้นตอนในการเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยแบรนด์ของคุณ!

การเริ่มต้นธุรกิจทางออนไลน์อาจเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับบริษัท คุณต้องทำความเข้าใจข้อมูลสำคัญบางอย่างก่อนจะเข้าสู่วงการนี้
ดิจิทัลคือคำตอบ! ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกหันมาขายออนไลน์และการขายแบบนี้ก็มีข้อดีในแบบของตัวเอง วิธีนี้ช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆ และทำให้คุณสามารถขายสินค้าได้จากที่บ้าน ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มยอดขายและเพิ่มการมองเห็นให้กับแบรนด์อีกด้วย

สินค้า

product
สินค้าที่คุณตัดสินใจจะขายต้องมาจากความชอบและความสนใจของคุณ จากนั้นคุณจะต้องคิดถึงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และดำเนินการสร้างสินค้าของคุณเองกับผู้ผลิต พรร้อมทำการส่งออกสินค้า อันรวมไปถึงการจัดหาสินค้าคงคลังและการออกแบบสินค้าสำเร็จรูป

ประเภทของการก่อตั้งบริษัท

เมื่อวางแผนการเกี่ยวกับสินค้าเรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องก่อตั้งบริษัทเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ
บริษัทหรือองค์กรธุรกิจที่คุณสามารถจดทะเบียนบริษัทของคุณกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) มีด้วยกัน 5 ประเภทหลักๆ ได้แก่

● กิจการร้านค้าเจ้าของคนเดียว (Sole proprietorship)
● ห้างหุ้นส่วน (Partnership)
● บริษัทจำกัด (Company Limited หรือ Corporation)
● บริษัทมหาชน (Public Company Limited)
● องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ

หากคุณเลือกใช้โครงสร้างแบบองค์กรหรือห้างหุ้นส่วนสำหรับธุรกิจออนไลน์ของคุณ คุณจะต้องมีหมายเลขใบทะเบียนพาณิชย์ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดทำภาษีในปีงบประมาณถัดไป

การจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์

คุณจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

● แจ้งความจำนงว่าต้องการจดทะเบียนด้วยการยื่นบัตรประชาชนยืนยันตัวตน
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ทำธุรกิจของตนเองบนเอกสาร ทพ. (1 ใบ ต่อ 1 แพลตฟอร์ม)
● พิมพ์เอกสารจากหน้าแรกของเว็บไซต์
● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
● สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
● หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
● สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
● หนังสือชี้แจง (ในกรณีที่เปิดธุรกิจมานานแล้ว และไม่ได้ยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันหลังจากเริ่มเปิดธุรกิจ)
● ในกรณีที่ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในนามนิติบุคคล ต้องเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้พร้อม

หลังจากที่ตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าและโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถดูช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่จะขายสินค้า โดยอาจเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีอยู่แล้วอย่าง Amazon หรือคุณอาจสร้างเว็บไซต์ใหม่ให้กับแบรนด์ของคุณ หรือจะเลือกทำทั้ง 2 อย่างก็ได้

เว็บไซต์ของตนเอง

การสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณเองมี 2 วิธี ได้แก่

● ซื้อชื่อโดเมนและกำหนดเทมเพลตจากเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว หรือ
● สร้างเว็บไซต์ของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นผ่านการเขียนโค้ด

การมีเว็บไซต์ของคุณเองอาจน่าตื่นเต้น แต่ต้องทุ่มเทเวลา ทรัพยากร และแรงงานเป็นพิเศษ คุณยังจำเป็นต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหา (SEO), การตลาดบนโซเชียลมีเดีย และการโฆษณาเพื่อกระตุ้นการเข้าชมเว็บไซต์อีกด้วย

นอกจากนี้ การจัดเก็บและกระจายสินค้าตามคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การบรรจุหีบห่อ ฯลฯ ยังอาจสร้างภาระให้คุณได้เช่นกัน ดังนั้น คุณจึงต้องประเมินความต้องการของคุณและเลือกตามความเหมาะสม

การขายบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีอยู่แล้ว

การขายบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีอยู่แล้วอย่าง Amazon.com นั้นมีประโยชน์มากมาย เช่น

● เป็นเว็บไซต์ที่มี Marketplace พร้อมให้คุณอยู่แล้ว คุณจะมีโอกาสเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มขึ้น
● การใช้บริการบนเว็บไซต์ที่มั่นคงอยู่แล้วอย่าง Amazon ช่วยให้ผู้ขายปรับขนาดและปรับปรุงความต้องการด้านธุรกิจได้
● เว็บไซต์ขายของ Amazon มีกลไก SEO ในตัวซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
เว็บไซต์ Amazon เข้าถึงลูกค้าจำนวนมหาศาลที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้
● ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และทรัพยากรที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจ

การลงรายการสินค้า

listing
เมื่อคุณมีเว็บไซต์ที่คุณลงทะเบียนและเพิ่มรายละเอียดบริษัทแล้ว คุณสามารถเริ่มลงรายการสินค้าได้ ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องระบุรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้า เช่น คำบรรยาย, ตัวเลือกสีหรือขนาด (ถ้ามี), การกำหนดราคา, คุณลักษณะสำคัญ, รูปภาพ, วิดีโอ (ถ้าจำเป็น) ฯลฯ

การตั้งค่าเกตเวย์การชำระเงิน

payment
คุณจะต้องตั้งค่าเกตเวย์การชำระเงินเพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการชำระเงินให้กับคุณ ยิ่งมีตัวเลือกมากเท่าไร ลูกค้าก็ยิ่งทำธุรกรรมได้ง่ายขึ้นเท่านั้น เกตเวย์การชำระเงินยอดนิยมสำหรับเว็บไซต์ของคุณเองอาจได้แก่ PayPal, Omise , หรือ 2C2P ส่วนโหมดการชำระเงินอาจเป็นดังนี้

● ออนไลน์ - บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, ธนาคารออนไลน์ ฯลฯ
● ออฟไลน์ - ผ่านเงินสดเมื่อส่งสินค้าถึงมือลูกค้าแล้ว

ในการตั้งค่าเกตเวย์การชำระเงินบนเว็บไซต์ของคุณเอง คุณจะต้องใช้เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารทะเบียนพาณิชย์ในนามนิติบุคคล, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภ.พ.20), หนังสือรับรองการก่อตั้งบริษัท, บัญชีฝากเงินกับธนาคารในนามนิติบุคคล เป็นต้น

กระบวนการนี้จะง่ายขึ้นมากบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่มีอยู่แล้วอย่าง Amazon เนื่องจาก Amazon ได้ทำการตั้งค่าเกตเวย์การชำระเงินไว้เรียบร้อยแล้ว

โลจิสติกส์

หมายถึงการบรรจุหีบห่อและการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ขั้นตอนนี้ยังรวมถึงการติดตามคำสั่งซื้อ ซึ่งการใช้ซอฟต์แวร์ในตัวจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์นี้จะทำการแจ้งเตือนให้คุณทราบทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และคุณยังต้องมีพาร์ทเนอร์ด้านการจัดส่งสินค้าเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดในการจัดส่งอีกด้วย

บนเว็บไซต์ขายของ Amazon คุณจะได้รับประโยชน์จาก Fulfillment by Amazon ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ Amazon จะดูแลด้านการจัดเก็บ การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้าให้กับคุณ

เปิดตัวธุรกิจ

ก่อนจะเปิดตัวธุรกิจของคุณ คุณควรตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดและดูให้แน่ใจว่าทุกอย่างมีความเรียบร้อยดี นอกจากนี้ การลงทุนด้านการตลาดและการโฆษณาก็มีความสำคัญ เพื่อทำให้ผู้คนทราบเกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ของคุณ โดยโซเชียลมีเดียเป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและใช้งบประมาณต่ำ
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่และการขายของออนไลน์ไม่ใช่เรื่องง่าย นั่นคือเหตุผลที่การขายบนเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้วอย่าง Amazon ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ขายจำนวนมาก! Amazon มอบประโยชน์มากมายให้กับลูกค้า เช่น

Amazon Launchpad - วิธีง่ายๆ ในการลงทะเบียนธุรกิจและเริ่มต้นเส้นทางการขายของคุณ
FBA - Fulfillment by Amazon โปรแกรมที่ Amazon จะดูแลความต้องการของคุณในด้านการบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง และการส่งมอบ
● เครื่องมืออื่นๆ ที่ช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณได้อย่างสะดวก

การเริ่มต้นธุรกิจถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ และเส้นทางของธุรกิจออนไลน์นั้นแม้จะค่อนข้างเรียบง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งเป็นเหตุผลที่เว็บไซต์อย่าง Amazon สามารถช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณง่ายขึ้นอีกนิด ตอนนี้คุณก็มีข้อมูลอยู่ใรมือพอควรแล้ว เราขอให้คุณเตรียมพร้อมและประสบความสำเร็จกับเส้นทางผู้ประกอบการ และหากคุณสนใจที่จะเปิดตัวธุรกิจของคุณทางออนไลน์ทั่วโลก ดูขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจการส่งออกสินค้ามาขายของ Amazon ได้ที่นี่
การปฏิเสธความรับผิดชอบ: แม้ว่า Amazon Seller Services Private Limited ("Amazon") จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการรวบรวมข้อมูลที่จัดเตรียมให้ แต่ Amazon ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นประโยชน์ และไม่รับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวจะปราศจากข้อผิดพลาด ในบางกรณี บล็อกจัดทำโดยผู้ขายบุคคลที่สาม และพร้อมให้เข้าถึงได้ "ตามสภาพที่เป็น" โดยนัยนี้ Amazon ปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมด และไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณตกลงที่จะใช้ข้อมูลโดยรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตนเอง และสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งสำหรับการเรียกร้อง สิทธิ์ในการดำเนินการ และ/หรือการเยียวยาใดๆ และทั้งหมด (ภายใต้กฎหมายหรืออื่นๆ) ที่คุณอาจมีต่อ Amazon อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว ห้ามคัดลอก เผยแพร่ หรือทำซ้ำข้อมูล หรือเนื้อหาส่วนใดของข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Amazon โดยเด็ดขาด
สำหรับผู้ขายรายใหม่หรือผู้สนใจ

ลงทะเบียนเป็นผู้ขายบน Amazon

© 2021, Amazon.com Services LLC.