>> Case Study

สร้างแบรนด์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จบน Amazon

การขายบน Amazon ให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ง่าย การใช้กลยุทธ์การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการขายของออนไลน์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งหลายท่านอาจมีการลองใช้เครื่องมือต่างๆ มาบ้างแล้ว แต่ยังต้องการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หนึ่งในสิ่งที่พบบ่อยในผู้ขายหลายๆ ท่านที่มีประสบการณ์การขายในตลาดไทย คือการที่ผู้ขายมักมองข้ามความแตกต่างของตลาดและลูกค้าในตลาดนั้นๆ ซึ่งมีผลต่อการวางแผนในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก

มาฟังเรื่องราวและเทคนิคดีๆ จากคุณ พิมพ์ พฤกษางกูร ผู้ก่อตั้ง Keto Naturals, คุณ Sherlyn Lim และ คุณ Sean Davis, Co-Founder NUDE Mints (Emberz) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความรู้จักลูกค้าในตลาดอเมริกาโดยการสร้างความเข้าใจในความต่างของตลาดและลูกค้า และการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร โดยการใช้เครื่องมือการสร้างแบรนด์จาก Amazon และ ตัวช่วยการตลาดอื่นๆ เพื่อเข้าหากลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่ม traffic สู่หน้าร้านบน Amazon
การขายบน Amazon ให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ง่าย การใช้กลยุทธ์การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับการขายของออนไลน์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งหลายท่านอาจมีการลองใช้เครื่องมือต่างๆ มาบ้างแล้ว แต่ยังต้องการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

หนึ่งในสิ่งที่พบบ่อยในผู้ขายหลายๆ ท่านที่มีประสบการณ์การขายในตลาดไทย คือการที่ผู้ขายมักมองข้ามความแตกต่างของตลาดและลูกค้าในตลาดนั้นๆ ซึ่งมีผลต่อการวางแผนในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก

มาฟังเรื่องราวและเทคนิคดีๆ จากคุณ พิมพ์ พฤกษางกูร ผู้ก่อตั้ง Keto Naturals และ คุณ Sherlyn Lim กับ คุณ Sean Davis, Co-Founder NUDE Mints (Emberz) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความรู้จักลูกค้าในตลาดอเมริกาโดยการสร้างความเข้าใจในความต่างของตลาดและลูกค้า และการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร โดยการใช้เครื่องมือการสร้างแบรนด์จาก Amazon และ ตัวช่วยการตลาดอื่นๆ เพื่อเข้าหากลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่ม traffic สู่หน้าร้านบน Amazon

เริ่มจากการทำความเข้าใจความต่างของฐานลูกค้าในตลาดอเมริกา

สิ่งที่ผู้ขายไทยหลายท่านมักมองข้ามไปคือ การปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับผู้บริโภคในอเมริกา โดยผู้ขายมักใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันและอาศัยเพียงการแปลภาษา ซึ่งย่อมไม่ได้ผลที่ดีเท่าที่ควร เพราะลูกค้าในไทยและในอเมริกานั้นมีความต่างกันมาก เช่น ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้า ราคาขาย หรือการเข้าไปอ่านรีวิวของผู้ซื้อคนอื่นๆ ในเว็บไซต์ ผู้ขายจึงควรให้ความสำคัญกับการศึกษาตลาดและทำความเข้าใจความต่าง และนำมาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสม

เมื่อเข้าใจความต่างของตลาดไทยและอเมริกาแล้ว ผู้ขายน่าจะพอเห็นภาพมากขึ้นว่าควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดด้านในบ้างเพื่อขายในอเมริกา ซึ่งหนึ่งสิ่งที่ผู้ขายไม่ควรมองข้าม คือการเริ่มต้นจากการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งบน Amazon เพื่อจับฐานลูกค้าในอเมริกา
ตลาดอเมริกาใหญ่และซับซ้อนกว่าตลาดไทยมาก ถึงแม้คนอเมริกันจะมีกำลังจ่ายมากกว่าคนไทยโดยเฉลี่ย แต่กลับมีการแข่งขันที่สูงกว่ามาก และด้วยความที่เป็นประเทศที่ใหญ่และมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ จึงส่งผลให้มีความต่างทางพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าตามไปด้วย

ผู้ขายจึงควรศึกษาให้เข้าใจถึงความต่างเหล่านี้ และปรับการสื่อสารหรือกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ในอเมริกาให้มีความเหมาะสม
คุณ Sherlyn LimCo-Founder NUDE Mints (Emberz)

ไฮไลต์ความแตกต่างของสินค้า ว่าสินค้าของเราช่วยตอบโจทย์ผู้ซื้ออย่างไร

สิ่งที่ผู้ขายมักใช้เป็นใจความหลักในการโปรโมตสินค้าก็คือประโยชน์หรือสรรพคุณของสินค้า แต่ผู้ขายมักนึกถึงเพียงประโยชน์ๆ เดียว ซึ่งในความจริงแล้ว สินค้าอาจสามารถถูกโปรโมตออกไปได้ในหลากหลายวิธีกว่าที่คิด และการทำเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายแบรนด์ในระยะยาว

ตัวอย่างเช่น การที่แบรนด์ NUDE Mints ได้มีการนำเสนอสรรพคุณของสินค้า 1 ตัวด้วยหลายวิธี เช่น การเป็นลูกอมดับกลิ่นปาก ช่วยในการย่อย หรือ แม้กระทั่งช่วยลดความอยากอาหาร ซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละสรรพคุณมีการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต่างกัน การทำเช่นนี้จึงย่อมเป็นการขยายฐานลูกค้าตามกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไป
Brand Nude Mints Products
หนึ่งในสิ่งที่ Brand มักมองข้ามไปคือการคิดว่าประโยชน์ที่แท้จริงเกี่ยวกับสินค้าคืออะไร อะไรคือความแตกต่างจากคู่แข่ง รวมไปถึงการสื่อสารและโปรโมตสินค้าให้มีความเป็นเอกลักษณ์

สินค้าชิ้นๆ หนึ่งอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับแค่ลูกค้ากลุ่มเดียว การทำการสื่อสารออกไปหลายๆ แบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าจึงสามารถช่วยให้เข้าถึงลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น
คุณ Sherlyn LimCo-Founder NUDE Mints (Emberz)

ใช้เครื่องมือสร้างแบรนด์บน Amazon เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น

ท่ามกลางสินค้าและร้านค้ามากมาย หนึ่งในสิ่งที่จะช่วยดึงดูดลูกค้า คือหน้าสินค้าและร้านค้าที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ การขายบน Amazon จึงควรเริ่มจากการพัฒนาหน้า Listing สินค้าก่อนเป็นอันดับแรก

ผู้ขายจำนวนมากบน Amazon เริ่มใช้เส้นทางการสร้างแบรนด์ พวกเขาใช้ฟังก์ชั่นและ เครื่องมือในการวัดจำนวนผู้เข้าชม
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลแบรนด์ และอื่นๆของผู้ขายแบรนด์โดยเฉพาะ เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์การแสดงผลของสินค้าและแบรนด์
และกระตุ้นการเพิ่มยอดขาย จนได้รับข้อเสนอแนะที่ดีที่สุดจากผู้บริโภคทั่วโลก

Amazon มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ผู้ขายสื่อสาร และเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้าอีกด้วย ทีมงาน Amazon หยิบตัวอย่างของเครื่องมือที่ช่วยคุณสื่อสารและเล่าเรื่องราวของแบรนด์ มาให้ชมคร่าวๆดังนี้

Sponsored Brand

การ ใช้ Sponsored brand นั้นเป็นตัวช่วยโฆษณาแบรนด์และสินค้าแก่ผู้ซื้อ ทั้งโลโก้ Headline และสินค้า จะปรากฎขึ้นในหน้าหลัก ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายและ visibility
Sponsored แบรนด์จะช่วยทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักและสินค้าของคุณจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ซื้อหาสิ้นค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ใกล้เคียง

Sponsored Product

การโฆษณาสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะใช้เทคนิค Sponsored Ads สินค้าชิ้นนั้นจะปรากฎในหน้าหลักและในหน้ารายละเอียดสินค้า
Sponsored Product สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการ
การใช้เครื่องมือสร้างแบรนด์บน Amazon ทำให้ร้านเราดูมีความน่าเชื่อถือขึ้น ลูกค้าส่วนมากจึงยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
คุณพิมพ์ พฤกษางกูรผู้ก่อตั้ง Keto Naturals

มาดูวิธีช่วยสร้าง Traffic เข้าสู่หน้าร้าน Amazon
เพราะการเลือกโปรโมตทางเดียว อาจไม่เพียงพอ

การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ แน่นอนว่าไม่สามารถเกิดจากการใช้เครื่องมือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องอาศัยกลยุทธ์การตลาดแบบ Holistic ซึ่งเป็นการผสมผสานการใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เครื่องมือบน Amazon ถึงแม้จะมีประโยชน์มากในการช่วยสร้างแบรนด์และอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ ในการขายของออนไลน์ แต่ในความเป็นจริง แบรนด์ต้องเป็นผู้เข้าหาลูกค้า โดยเราต้องทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์และสินค้าเราจากช่องทางอื่นๆ ก่อน แล้วจึงพาเขาเข้ามาซื้อกับเราบน Amazon เพราะลูกค้ามักไม่ได้เจอเราที่หน้าร้านบน Amazon แต่มักเจอจากช่องทางอื่นๆ ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า เพราะฉะนั้นการเข้าหาลูกค้าให้ถูกที่จึงมีความสำคัญมาก
แหล่งข้อมูลอ้างอิง: WordStream1, WordStream2, Accion Opportunity Fund
Amazon เป็นที่ๆลูกค้าซื้อสินค้า
แต่ไม่เสมอไปที่เขาจะเจอสินค้าเราที่แรกจากหน้าร้านบน Amazon
พวกเขาอาจจะเจอสินค้าของเราจากช่องทางอื่นๆ
เช่น Facebook, Instagram, ค้นหาบน Google , และจากคอนเทนต์บน Tiktok
คุณ Sherlyn LimCo-Founder NUDE Mints (Emberz)
ทางทีมงานได้รวบรวมแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่
จะเห็นได้ว่าการทำการตลาดไม่มีหลักการตายตัวและสามารถทำได้หลากหลายวิธี ต้องอาศัยการลองผิดลองถูก แล้วจึงปรับปรุงและพัฒนาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคต และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคำนึงถึงตัวเลือกต่างๆในการสื่อสารและโปรโมตแบรนด์และสินค้า และนำมาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
© 2021, Amazon.com Services LLC.