เพิ่มยอดขายง่ายๆจากการวิเคราะห์รายงานการขายบน Seller Central

รายงานการขาย (Business Report) คืออะไร

ผลรายงานประสิทธิภาพการขายสำหรับร้านค้าและสินค้าของคุณ โดยผู้ขายสามารถเลือกดูรายงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี หรือตามช่วงเวลาที่ผู้ขายกำหนด เช่น จำนวนคนคลิกเข้ามาชมสินค้า จำนวนคนซื้อหรือจำนวนออเดอร์ที่ถูกซื้อไป และจำนวนคนคลิกดูสินค้าแปรผันเป็นยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

รายงานการขาย (Business Report) มีประโยชน์อย่างไร

รายงานการขายถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของผู้ขาย เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ขายเข้าใจปัญหาและวิธีการเพิ่มยอดขาย เช่น ผู้ขายสามารถตรวจสอบได้ว่า รายการสินค้าใน 7 วันที่ผ่านมาสามารถขายได้เท่าไหร่หรือไม่มียอดขายเลย ผู้ขายสามารถวิเคราะห์การขาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพร้านค้าและเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

คำศัพท์น่ารู้

1. Session

จำนวนการเข้าชมหน้ารายละเอียดสินค้าภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง


2. Page View

จำนวนการเข้าชมหน้ารายละเอียดสินค้า (นับซ้ำหากลูกค้าเข้าชมหลายครั้งในช่วง 24 ชั่วโมง)

3. Session/ Page View Percentage

เปอร์เซ็นต์ของ Session / Page view สำหรับ ASIN หนึ่งๆ
เมื่อเทียบกับจำนวน Session ทั้งหมดสำหรับ ASIN ทั้งหมด
4. Unit Orders

จำนวนสินค้าที่ขายได้
5. Unit Session Percentage

เปอร์เซ็นต์ของ Session หารด้วยจำนวนสินค้าที่ขายได้ (Unit Orders) หรือสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า Sales Conversion Rate
6. Order Product Sales

จำนวนเงินทั้งหมดที่ขายได้
7. Total Order Items

จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด (ออเดอร์)

รายงานการขายสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง ?

1 สินค้าตัวไหนมีคนเข้าชมมากที่สุด?
ผู้ขายสามารถดูได้จาก Sessions เพื่อดูจำนวนคนที่เข้าชมสินค้าเรา

ตอบ: สินค้าที่มี Sessions 7,753
2 สินค้าตัวไหนที่คนสั่งซื้อ (ออเดอร์) มากที่สุด?
ผู้ขายสามารถดูได้จาก Units Ordered เพื่อดูจำนวนสินค้าที่ขายได้

ตอบ: สินค้าที่มี Units ordered 325
3 สินค้าตัวไหนที่คนเห็นแล้วอยากซื้อมากที่สุด?
ผู้ขายสามารถดูได้จาก Unit Session Percentage เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างคนเห็นสินค้าแล้วซื้อสินค้า (ออเดอร์) มากที่สุด

ตอบ: สินค้าที่มี Unit Session Percentage 5.77%

คำแนะนำร้านค้าการใช้รายงานการขาย

1
2
3
ผู้ขายควรหมั่นเช็ครายงานการขายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจถึงสถานะร้านค้าและสินค้าของคุณ
เมื่อใช้รายงานการขายเช็คผลระดับร้านค้า อย่าลืมเช็คระดับรายการสินค้า เพื่อที่ผู้ขายจะได้ทราบประสิทธิภาพสินค้าแต่ละตัวอย่างละเอียด
เมื่อผู้ขายได้ทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขายต่างๆ เช่น การเพิ่มรูปภาพ รายละเอียดสินค้า โปรโมชั่นสินค้าหรือการโฆษณาสินค้า อย่าลืมเข้ามาเช็ครายงานการขายว่ากิจกรรมเหล่านั้นช่วยให้สินค้าของคุณมียอดคนคลิกเข้าชมหรือยอดขายเพิ่มขึ้นหรือไม่
เริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์
ใน Amazon วันนี้!
นำเสนอสินค้าของคุณให้กับลูกค้านับล้านที่ค้นหา Amazon.com ในทุก ๆ วัน
ค่าธรรมเนียมการขาย USD$1 ดอลล่าสหรัฐในช่วง 6 เดือนแรก
สำหรับการลงทะเบียน Professional Selling Plan เท่านั้น และต้องลงทะเบียนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 เมษายน 2024
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
© 2021, Amazon.com Services LLC.