Seller University

Fulfillment By Amazon
(FBA)

1. Fulfillment By Amazon (FBA) คืออะไร?

เพื่อให้ผู้ขายได้ขยายตลาดการค้า และขายสินค้าของท่านได้ทั่วโลก Fulfillment By Amazon (FBA) จะให้บริการลูกค้าแบบบูรณาการ พร้อมกับช่วยประหยัดแรงของท่านในเวลาเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสบการณ์และความเหนียวแน่นขอผู้ใช้งาน ในบทนี้ จะอธิบายแนวคิด ข้อดีและค่าธรรมเนียมของ FBA โดยย่อ ช่วยให้ท่านสามารถเข้าใจข้อมูลเบื้องต้นของ FBA

1.1 คําอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของ FBA

1.1.1 คําอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดของ FBA

Fulfillment By Amazon (FBA) หมายถึงการที่ผู้ขายจะส่งสินค้าเป็นจํานวนมากไปที่ Amazon Seller Central Amazon มีหน้าที่ช่วยจัดเก็บสต๊อกให้ผู้ขาย เมื่อสินค้าถูกขายออกไป Amazon จะเป็นผู้ดําเนินการคําสั่ง บรรจุภัณฑ์ การจัดส่ง และให้บริการลูกค้า และให้คําปรึกษา ขอคืนสินค้า และบริการอื่นๆ กับลูกค้า สามารถประหยัดแรง วัสดุ และค่าใช้จ่ายของผู้ขายได้เป็นอย่างมาก ท่านสามารถทําความเข้าใจกับกระบวนการของ FBA ได้จากรูปภาพดังต่อไปนี้
โดยทั่วไป Fulfillment By Amazon (FBA) ไม่เพียงแต่เป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญทำาโลจิสติกส์ของธุรกิจข้ามพรมแดน
ยังสามารถช่วยท่านดึงดูดผู้บริโภคทั่วโลกของ Amazon และเร่งการขยายธุรกิจได้อีกด้วย

1.1.2 การขยายธุรกิจของ FBA

Amazon ได้เปิดตัวเว็บไซต์ในประเทศขนาดใหญ่ 17 แห่ง มีผู้ใช้านมากกว่า 3 ร้อยล้านคน Seller Central 185 แห่ง รองรับการจัดส่งไปยังประเทศและภูมิภาค 200 แห่งทั่วโลก จึงทําให้มีการใช้ FBA กันอย่างแพร่หลายในอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น และภูมิภาคอื่นๆ

1.1.3 วิธีการใช้งาน FBA

หลังจากที่ได้ทําความเข้าใจเกี่ยวแนวคิดพื้นฐานและขอบเขตธุรกิจของ FBA แล้ว ต่อไปเราจะแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้ FBA

1.2 ข้อดีโดยรวมของ FBA

การใช้ Fulfillment By Amazon (FBA) จะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับท่านได้เป็นอย่างมาก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.2.1 FBA มีข้อดีอะไร?

ข้อดีที่ 1
การใช้ Fulfillment By Amazon สินค้าของท่านจะมีสิทธิ์ได้รับการบริการจัดส่ง Amazon Prime ฟรีในวันถัดไป และสําหรับคําสั่งซื้อที่ตรงตามข้อกําหนด ลูกค้าทั้งหมดจะได้รับการบรการจัดส่งฟรี
สมาชิก Amazon Prime เป็น ระบบสมาชิกแบบชําระเงินลูกค้าที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก Prime จะได้รับสิทธิ์การช้อปปิ้ง โลจิสติกส์ที่มีคุณภาพดีกว่า และยังได้ส่วนลดสําหรับสมาชิก วันสําหรับสมาชิก และโบนัสพิเศษอื่นๆสมาชิก Prime เทียบกับลูกค้าทั่วไปของ Amazon แล้ว มีความพึงพอใจที่สูงกว่า และมีความต้องการช้อปปิ้งที่สูงกว่า เมื่อสมาชิก Prime ทําการค้นหาสินค้า มักจะเลือกทําเครื่อหมาย “Prime” เพื่อดูสินค้าที่มีเครื่องหมาย Prime ดังนั้น ผู้ขาย Amazon ที่เข้าร่วม FBA สินค้าจะถูกทําเครื่องหมาย “Prime” และสามารถเข้าถึงสมาชิก Prime ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการเบี่ยงเบนการขาย
ข้อดีที่ 2
Amazon ให้การบริการลูกค้าได้ 7×24 ชั่วโมงกับสินค้า FBA โดยใช้ภาษาท้องถิ่น แม้ว่าท่านจะอยู่ในช่วงวันหยุด แต่สินค้าของท่านก็สามารถขายได้ตามปกติ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันในการดําเนินงานของท่านได้
ข้อดีที่ 3
วิธีแก้ไขปัญหาโลจิสติกส์แบบพิเศษสําหรับสินค้าและภูมิภาคเฉพาะ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนโลจิสติกส์ ตัวอย่างเช่น: วิธีแก้ไขปัญหาแบบพิเศษสําหรับสินค้าที่กําหนด: แผนสําหรับสินค้านํ้าหนักเบาและขนาดเล็กของFBA, แผนการเลือกสินค้าใหม่ของ FBA และอื่นๆ

วิธีการแก้ไขปัญหาพื้นที่ข้ามพรมแดน 3 เว็บไซต์ขนาดใหญ่ในอเมริกาเหนือ: แผนการจัดส่งระยะไกลของFulfillment By Amazon วิธีแก้ไขปัญหาพื้นที่ข้ามพรมแดน 5 ประเทศในยุโรป: การบริการครบวงจรในยุโรปของ Fulfillment By Amazon
ข้อดีที่ 4
หลังจากใช้ FBA การบริการจัดส่งด่วน และการบริการพิเศษ 7×24 โดย Amazon สามารถช่วยให้สินค้าของท่านได้รับระดับความพึงพอใจของลูกค้าและการประเมินสินค้าที่สูงขึ้น และสามารถช่วยเพิ่มโอกาสของสินค้าท่านได้รับ “ปุ่มสั่งซื้อ” เมื่อลูกค้าค้นหาสินค้า ความพึงพอใจของลูกค้าและการประเมินสินค้าที่สูงกว่าจะนําไปสู่การจัดอันดับการค้นหาที่สูงขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มการแสดงผลของสินค้า

1.3 มาตรฐานการเก็บค่าธรรมเนียมของ FBA

ค่าธรรมเนียมของ FBA ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน:ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดส่ง นอกจากนี้ FBA ยังสามารถให้บริการการชําระเงินต่างๆ เพื่อช่วยลดแรงกดดันในการดําเนินงาน ตัวอย่างเช่น บริการการติดฉลากสินค้าและบริการอื่นๆ ผู้ขายสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ภาพรวมค่าธรรมเนียมของ FBA มีดังต่อไปนี้
0
ค่าธรรมเนียมของ FBA
ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม
พื้นฐาน

ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้า


ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังรายเดือน
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังระยะเวลายาว


ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าอันตราย

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมคําสั่งนําออก


ท่านสามารถให้ Amazon ส่งคืนหรือกาจัดสินค้าคงคลังของท่านที่เก็บไว้
Amazon Seller Central บริการนี้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการ
สําหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิง:
เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ยุโรป: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ญี่ปุ่น: เพจความช่วยเหลือ


ค่าธรรมเนียม
การดําเนินการคืนสินค้า


สําหรับสินค้าที่ขายบน Amazon และสินค้าที่ลูกค้าขอคืนซึ่ง Amazon ให้การ
จัดส่งสินค้าคืนฟรี Amazon จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินการขอคืน
สินค้ากับทาง FBA สําหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิง:
เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ยุโรป: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ญี่ปุ่น: เพจความช่วยเหลือ


ค่าธรรมเนียม
การบริการนอกแผน
เมื่อสินค้าคงคลังมาถึงที่ Amazon Seller Central แต่ยังไม่ได้จัดการสินค้า
ให้เหมาะสม หรือยังไม่ได้ติดฉลาก Amazon จะเป็นผู้ให้บริการเหล่านี้ การ
บริการนี้เก็บค่าธรรมเนียมตามรายการ สําหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิง:
เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ยุโรป: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ญี่ปุ่น: เพจความช่วยเหลือ
การบริการแบบเลือกชําระเงินของ FBA
รายละเอียด

การบริการ
ชําระเงินแบบ
เลือก


การบริการเตรียมสินค้า
ให้พร้อมในการจัดเก็บ
ของ FBA

FBA มีข้อกําหนดของบรรจุภัณฑ์และการเตรียมการสินค้าสําหรับสินค้าที่ท่าน
จัดส่งและจัดเก็บที่ Seller Central หลังจากใช้การบริการการเตรียมการ
สินค้าของ FBA Amazon จะเตรียมการสินค้าให้กับสินค้าของท่านตาม
ข้อกําหนด และเก็บค่าธรรมเนียมตามรายการ สําหรับรายละเอียดโปรด
อ้างอิง:
เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ยุโรป: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ญี่ปุ่น: เพจความช่วยเหลือการบริการ
ติดฉลากของ FBA

FBA มีบริการการติดฉลากสําหรับสินค้าที่จําเป็นต้องใช้บาร์โค้ดของ
Amazonและสอดคล้องข้อกําหนดการบริการนี้เก็บค่าธรรมเนียมตาม
รายการ คิดเป็น 0.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อรายการ สําหรับรายละเอียดโปรด
อ้างอิง:
เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ยุโรป: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ญี่ปุ่น: เพจความช่วยเหลือ


การบริการ
ดําเนินการโดยใช้
แรงงาน
หากผู้ขายเลือกที่ไม่ให้ข้อมูลเนื้อหาในกล่องเมื่อส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA
พนักงานจะจัดการกล่องของท่าน และจะเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องด้วย
สําหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิง:
เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ยุโรป: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ญี่ปุ่น: ไม่มี


การบริการ
จัดวางสินค้าคงคลัง
เมื่อสร้างแผนการจัดส่ง สินค้าของท่านอาจจะแยกออกเป็นหลายชิ้น และ
อาจจะถูกส่งไปยัง Amazon Seller Central ที่แตกต่างกัน การใช้บริการ
การจัดวางสินค้าคงคลัง ท่านสามารถส่งสต๊อกสินค้าทั้งหมดไปยังคลังสินค้า
FBA แห่งเดียว และ Amazon จะกระจายสินค้าให้ท่าน การบริการนี้เก็บ
ค่าธรรมเนียมตามรายการ สําหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิง:
เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ยุโรป: ไม่มี
เว็บไซต์ญี่ปุ่น: เพจความช่วยเหลือ

การบริการ
บรรจุภัณฑ์ใหม่และ
ตกแต่งใหม่ของ FBA
Amazon จะทําการบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับสินค้า Fulfillment By Amazon ที่
ลูกค้าส่งคืนมาตามเงื่อนไข เพื่อทําการขายใหม่อีกครั้ง หรือให้บริการปรับแต่ง
ใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ชํารุด แต่อยู่ในสภาพที่ขายได้ สําหรับ
รายละเอียดโปรดอ้างอิง:
เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ยุโรป: เพจความช่วยเหลือ
เว็บไซต์ญี่ปุ่น: ไม่มี

1.3.1 ค่าธรรมเนียมพื้นฐานของ FBA

หลังจากท่านเข้าร่วม FBA ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดส่ง จะเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐานของ FBA ที่เรียกเก็บสําหรับแต่ละรายการสินค้า ต่อไปเราจะแนะนํารายละเอียดของค่าธรรมเนียมการจัดเก็บและค่าธรรมเนียมการจัดส่งของ FBA โดยแบ่งตามเว็บไซต์ 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น
• เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้า
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บจะเรียกเก็บตามปริมาณโดยเฉลี่ยรายวันของพื้นที่สินค้าคงคลังของท่านที่ใช้ใน
Seller Central 1 (หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต) โดยทั่วไปจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังรายเดือน สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เก็บที่คลังสินค้า FBA นานกว่า 365 วัน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดเก็บระยะยาวเพิ่มเติม สําหรับคลังสินค้าที่มีขีดจํากัดการจัดเก็บสินค้า และการจัดเก็บที่เกินปริมาณจะถูก
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเกินจากการเก็บรักษา
• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังรายเดือน
โดยทั่วไป Amazon จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บของเดือนก่อนหน้าระว่างวันที่ 7 ถึงวันที่15 ของเดือนถัดไป ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปการแบ่งตามขนาดสินคา และช่วงระยะเวลาใน 1 ปี
โปรดดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง
เดือน
ขนาดมาตรฐาน
ขนาดใหญ่
มกราคม - กันยายน
0.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ลูกบาศก์ฟุต
0.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์
ฟุต
ตุลาคม - ธันวาคม
2.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ลูกบาศก์ฟุต
1.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์
ฟุต
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้ารายเดือนสําหรับสินค้าอันตราย
สําหรับสินค้าที่ขายผ่านแผนสินค้าอันตรายของ FBA และสินค้าที่ต้องการดําเนินการพิเศษและการจัดเก็บตามความอันตราย จะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้ารายเดือนใหม่ตามตารางต่อไปนี้:
เดือน
ขนาดมาตรฐาน
ขนาดใหญ่
มกราคม - กันยายน
0.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ลูกบาศก์ฟุต
0.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์
ฟุต
ตุลาคม - ธันวาคม
3.63 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ลูกบาศก์ฟุต
2.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์
ฟุต
นอกจากนี้ ท่านสามารถล็อกอินศูนย์ผู้ขาย ใช้เครื่องมือค้นหา ASIN ตรวจสอบสถานะการจัดหมวดหมู่ ASIN ของท่าน เพื่อยืนยันว่าจําเป็นต้องเข้าร่วม โปรแกรมสินค้าอันตรายของ Fulfillment By Amazon
ถึงจะสามารถขายสินค้านี้ได้หรือไม่หากต้องการทําความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่คู่มือการระบุสินค้าอันตราย

• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว (LTSF เรียกเต็มๆว่า Long-term Storage Fee)


ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาวเหมาะกับสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า FBA นานกว่า 365 วัน Fulfillment By Amazon (FBA) จะดําเนินการนับสินค้าคงคลังในวันที่ 15 ของทุกเดือน ทําการคิดคํานวณตามเวลาคลังสินค้า FBA ที่ได้รับสินค้า สินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า FBA นานกว่า 365 วัน จะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาวตามมาตรฐานลูกบาศก์ฟุตละ 6.90 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการสินค้า (ยึดมูลค่าสูงสุดเป็นหลัก)
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บระยะเวลายาวเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้ารายเดือน

ตัวอย่างค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว
วันที่นับสินค้าคงคลัง
สินค้าที่เก็บในคลังสินค้า FBA มากกว่า 365 วัน
วันที่ 15 ของทุกเดือน
6.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์ฟุต หรือ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อรายการสินค้า

หมายเหตุ :


1. วิธีการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการเก็บสินค้าระยะเวลายาว?

• คําสั่งนําสินค้าคงคลังออก
• ตั้งค่าลบรายการสินค้าออกโดยอัตโนมัติสําหรับสินคาคงคลังที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว


2. ต้องทําความเข้าใจสองประเด็นต่อไปนี้เกี่ยวกับกฎการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของผลิตภัณฑ์ที่แผนสําหรับสินค้าที่มีนํ้าหนักเบาและขนาดเล็ก:

• หากท่านจัดเก็บสินค้าใน FC เป็นเวลา 181-365 วัน Amazon เว็บไซต์ Amazonในสหรัฐอเมริกาจะหยุดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะยาว

• หากท่านจัดเก็บสินค้าใน FC นานกว่า 365 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ปี 2020 ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาวสําหรับสินค้าที่จะถูกเรียกเก็บ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ หรือ 6.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์ฟุต ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว
หากต้องการทําความเข้าใจกับข้อกําหนดและรายละเอียดของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะยาว สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด หากต้องการดูรายละเอียดของค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้า สามารถคลิกที่นี่
• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณ
หากท่านมีขีดจํากัดการจัดเก็บสินค้า และสินค้าคงคลังที่มีอยู่เกินขีดจํากัดการเก็บรักษาในเดือนที่กําหนด นอกเหนือไปจากค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังรายเดือนและค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว (ถ้ามี) จําเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณ จํานวนเงินของค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณขึ้นอยู่กับจํานวนวันที่เก็บเกินขีดจํากัด และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อลูกบาศก์ฟุต

หากต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีและตัวอย่างการคิดคํานวณของค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณเพิ่มเติม สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ขีดจํากัดการจัดเก็บสินค้าของ FBA

• ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าของ FBA ตามจํานวนรายการ และขึ้นอยู่กับขนาดและนํ้าหนักของสินค้า ก่อนอื่นต้องยืนยันการแบ่งขนาดของสินค้า1(ขนาดมาตรฐานหรือขนาดใหญ่ และอื่นๆ) หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งของสินค้าได้ตามการแบ่งขนาดและนํ้าหนักสินค้าในตารางด้านล่างหรือท่านสามารถดูได้ที่ศูนย์ผู้ขายเพจความช่วยเหลือ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าในหมวดหมู่ “เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ”
การแบ่งขนาด
น ้ําหนักสินค้า
น ้ําหนักบรรจุภัณฑ์
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าต่อรายการ
ขนาดมาตรฐาน
ไซส์เล็ก
10 ออนซ์
10-16 ออนซ์
4 ออนซ์
2.92 ดอลลาร์สหรัฐ
3.11 ดอลลาร์สหรัฐ
ขนาดมาตรฐาน
ไซส์ใหญ่
10 ออนซ์
10-16 ออนซ์
1-2 ปอนด์
2-3 ปอนด์

3-21 ปอนด์


4 ออนซ์
3.70 ดอลลาร์สหรัฐ
3.81 ดอลลาร์สหรัฐ
5.35 ดอลลาร์สหรัฐ
5.95 ดอลลาร์สหรัฐ
5.95 ดอลลาร์สหรัฐ +0.38 ดอลลาร์สหรัฐ/ปอนด์
(ส่วนของน้ําหนักแรกที่เกิน 3 ปอนด์)
*สําหรับสินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกายขนาดใหญ่โดยเฉพาะ (ขนาดใหญ่ไซส์เล็ก ขนาดใหญ่ไซส์ใหญ่และขนาดใหญ่ไซส์พิเศษ) Amazon จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้ากับ Fulfillment By Amazon
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าของ Fulfillment By Amazon ไม่รวมถึงสินค้าในหมวดหมู่
“เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ”
*แบตเตอรี่ลิเธียม และสินค้าที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมหรือจําหน่ายพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าเพิ่ม 0.11 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าอันตราย

• สินค้าอันตรายคืออะไร?
สินค้าอันตราย (หรือเรียกอีกอย่างว่า วัตถุอันตราย เรียกย่อๆ ว่า Hazmat) หมายถึงมีสารไวไฟ บีบอัด กัดกร่อน หรือเป็นอันตรายใดๆ และสารหรือวัสดุที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ในระหว่างการจัดเก็บ การดําเนินการหรือการขนส่ง อาจจะรวมถึงนํ้าหอม เครื่องสําอาง นํ้ายาทําความสะอาดในครัวเรือน สเปรย์พ่น และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆอีกมากมาย
(ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง กรุณาดูที่ แผนสินค้าอันตรายของ FBA และคู่มือการระบุสินค้าอันตราย)

สามารถจัดส่งสินค้าอันตรายได้ภายใต้สถานการณ์ใด?
ก่อนที่จะวางจํานวนสินค้า FBA กรุณาทําความเข้าใจว่าสินค้าใดเหมาะ และสินค้าใดไม่เหมาะสมสําหรับใช้กระบวนการจัดส่งของเรา รายละเอียดสามารถดูได้ที่ขีดจํากัดสินค้า FBA เพื่อทําความเข้าใจว่าสินค้าของท่านสอดคล้องกับ ข้อกําหนดการจัดส่งของ FBA หรือไม่ หรือต้องผ่านขั้นตอนใด หรือขั้นตอนในการทําให้สินค้าเป็นไปตามข้อกําหนด

• ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าอันตราย (สินค้าเครื่องแต่งกาย)
สินค้าอันตรายที่ FBA ต้องดําเนินการและจัดเก็บเป็นพิเศษ (หรือเรียกว่า “วัตถุอันตราย”หรือ “สิ่งของอันตราย” คลิกดูตัวอย่างสินค้าอันตราย) เพื่อรับค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่แตกต่าง
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าอันตราย (ยกเว้นเครื่องแต่งกาย )
สินค้าที่ขายผ่านแผนสินค้าอันตรายของ FBA จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานต่อไปนี้
หากต้องการดูตัวอย่างค่าธรรมเนียมสินค้า คําศัพท์เฉพาะ หรือคําถามที่ยังสงสัย สามารถคลิกที่นี่ เพื่อทําความเข้าใจรายละเอียดค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม
เว็บไซต์ในยุโรป
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้า
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าจะเรียกเก็บตามปริมาณโดยเฉลี่ยรายวันของพื้นที่สินค้าคงคลังของท่านที่ใช้ใน FC (ร้านค้าในอังกฤษใช้หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต ร้านค้าอื่นๆในยุโรปใช้หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร)
ข้อมูลการวัดสินค้าทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ Fulfillment By Amazon โดยจะยึดบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง และขนาดของสินค้าที่เตรียมจัดส่งให้ลูกค้าเป็นหลัก
• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังรายเดือน
โดยทั่วไป Amazon จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บของเดือนก่อนหน้าระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่15 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ต้องการเช็คดูค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าของเดือนมกราคม
กรุณาดูที่รายงานการชําระเงินเดือนกุมภาพันธ์ที่มีข้อมูลทํางธุรกรรมตั้งแต่วันที่ 7 - 15 รายละเอียดสามารถดูได้ที่ตารางดังต่อไปนี้:
• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังระยะเวลายาว
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาวเหมาะกับสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า FBA นานกว่า 365 วัน Fulfillment By Amazon (FBA) จะดําเนินการนับสินค้าคงคลังในวันที่ 15 ของทุกเดือน

สําหรับสินค้าที่ไม่ใช่ประเภทสื่อ เราจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้ารายเดือน 4.30 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต สําหรับสินค้าที่เป็นประเภทสื่อ เราจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้ารายเดือน 4.30 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต หรือตํ่าสุด 0.10 ยูโร / 0.10 ปอนด์ต่อรายการสินค้า (ยึดมูลค่าสูงสุดเป็นหลัก) ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังระยะเวลายาวเป็นค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าโดยทั่วไป หากผู้ขายร้องขอให้นําออกหรือทิ้งสินค้าก่อนวันที่ประเมินสินค้าคงคลังรายเดือนของ Amazon เราก็จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้ารายเดือน

• การแจ้งค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว
เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังให้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมอื่นๆ เราขอแนะนําให้ท่านดูรายงานการแนะนําการนําออก และรายงานสถานการณ์สินค้าคงคลัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังใดของท่านอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว

หมายเหตุ :

เมื่อ FBA คํานวณค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว จะจัดการสินค้าคงคลังตามหลักการ First In First Out (FIFO) แต่ในทางปฏิบัติที่แท้จริง เมื่อจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อต้องพิจารณาถึงต้นทุนและความเร็วในการจัดส่ง และไม่ใช่หลักการ First In First Out
• ตัวอย่างการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว
หากต้องการทําความเข้าใจกับข้อกําหนดและรายละเอียดของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะยาว สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณ

• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณคืออะไร?
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ปี 2020 หากสินค้าคงคลังในคลังสินค้า FBA ของท่านมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าเกินขีดจํากัดการจัดเก็บในวันใดวันหนึ่งของเดือน ต้องชําระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณหลังจากสิ้นสุดเดือนนั้น

ค่าธรรมเนียมนี้คือค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้ารายเดือน กับ ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว (ถ้ามี) เราขอแนะนําให้ท่านใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสินค้าคงคลังก่อนสิงหาคม และทําให้สินค้าคงคลังอยู่ในขีดจํากัดการจัดเก็บสินค้าของท่าน เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าที่จะเกิดขึ้น

• คํานวณค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณอย่างไร?
การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณขึ้นอยู่กับจํานวนวันที่จัดเก็บเกินขีดจํากัด
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณจะถูกเรียกเก็บเดือนละหนึ่งครั้งในราคา 7.80 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต และการคํานวณขึ้นอยู่กับปริมาตรเฉลี่ยต่อวันของพื้นที่ทั้งหมดที่เกินขีดจํากัดการจัดเก็บสินค้าของท่านในคลังสินค้า FBA (ใช้หน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุต) ปริมาตรจะขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ตามนโยบายและข้อกําหนดของ FBA และการวัดขนาดของสินค้าที่เตรียมจัดส่ง

หากต้องการทําความเข้าใจกับวิธีและตัวอย่างการคิดคํานวณของค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณอย่างละเอียด สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

หมายเหตุ :

แม้ว่าระดับสินค้าคงคลังของท่านจะลดลงกลับไปอยู่ในขีดจํากัดการจัดเก็บที่จัดสรรไว้สําหรับเดือนนั้น แต่ก็ยังคงต้องชําระค่าธรรมเนียมนี้ นอกจากนี้ Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการวัด หรือชั่งน้ำาหนักสินค้าที่บรรจุภัณฑ์ หรือ ตัวอย่างของตัวแทน เพื่อเป็นการยืนยันประเภทการจัดเก็บสินค้า หากข้อมูลที่ผู้ขายให้มีการขัดแย้งกัน ก็จะใช้ผลการวัดของ Amazon เป็นหลัก
• ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
FBA ท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน การบริการ FBA แบบบูรณาการของยุโรป และเครือข่ายการจัดส่งในยุโรปจะมีการปรับค่าธรรมเนียมการจัดส่งของ FBA ท่านสามารถเช็คดูเพื่อทําความเข้าใจรายละเอียดของค่าธรรมเนียมได้ในตารางดังต่อไป

หมายเหตุ :

1. เราอาจจะตรวจสอบค่าธรรมเนียม EFN ทําการปรับเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน ไตรมาส หรือปีของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศระหว่างปอนด์และยูโรเกิน 5% ในขณะเดียวกันจะมีการแจ้งเตือนเป็นเวลา 30 วัน

2. ผู้ขายสินค้าคงคลัง FBA ชาวเยอรมันจัดเก็บและดําเนินการสินค้าคงคลัง FBA ของเยอรมันในเครือข่ายการจัดส่งของ Amazon (รวมถึงโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก) ที่ไม่เข้าร่วมการขยายเครือข่ายการจัดส่ง (แผนยุโรปกลาง) ต้องชําระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเพิ่มเติม 0.45 ปอนด์/0.50 ยูโรสําหรับสินค้า FBA แต่ละรายการที่จัดส่งจาก FC ในเยอรมัน ผู้ขายที่เข้าร่วมแผนการบริการ FBA แบบบูรณาการในยุโรปไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมนี้
หากต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูค่าธรรมเนียมการจัดส่งของเว็บไซต์ยุโรปเพิ่มเติม สามารถดูที่เพจที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:
เพจแนะนําค่าธรรมเนียม FBA ของเว็บไซต์ยุโรป
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดส่งของ FBA ในปี 2020 (ยุโรป)
• เว็บไซต์ญี่ปุ่น
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้า
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าจะเรียกเก็บตามปริมาณโดยเฉลี่ยรายวันของพื้นที่สินค้าคงคลังของท่านที่ใช้ใน FC (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการคํานวณปริมาตร (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร) หรือ น้ำหนักของสินค้าบรรจุภัณฑ์ หรือสินค้าตัวอย่างของตัวแทนทั้งหมดด้วยวิธีการวัดของตนเอง หากผลการวัดของ Amazon กับผลการวัดประเภทนี้ที่ผู้ขายมีการขัดแย้งกัน ก็จะใช้ผลการวัดของ Amazon เป็นหลัก

• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังรายเดือน
โดยทั่วไป Amazon จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บของเดือนก่อนหน้าระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ต้องการเช็คดูค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าของเดือนมกราคม กรุณาดูที่รายงานการชําระเงินเดือนกุมภาพันธ์ที่มีข้อมูลทางธุรกรมตั้งแต่วันที่ 7 - 15
รายละเอียด สามารถดูได้ที่ตารางดังต่อไปนี้:
ค่าธรรมเนียมข้างบนประกอบด้วยภาษีการขาย 10%
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าคงคลังระยะเวลายาว
Fulfillment By Amazon (FBA) จะดําเนินารนับสินค้าคงคลังในวันที่ 15 ของทุกเดือน ในวันนี้ เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บระยะเวลายาว 17.773 เยนต่อลูกบาศก์เดซิเมตร (10 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร) สําหรับสินค้าที่เก็บไว้ใน FC ในญี่ปุ่นนานกว่า 365 วัน (รวมภาษีการขาย 10%)
ยืนยันสินค้าคงคลังที่ต้องชําระค่าธรรมเนียม
เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังให้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมอื่นๆ เราขอแนะนําให้ท่านดู รายงานการแนะนําการนําออก และ รายงานสถานการณ์สินค้าคงคลัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังใดของท่านอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว
ตัวอย่างการคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะเวลายาว
หากต้องการทําความเข้าใจกับข้อกําหนดและรายละเอียดของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าระยะยาว สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณ

• ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณคืออะไร?
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ปี 2020 หากสินค้าคงคลังใน Amazon Seller Central ของท่าน
มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าเกินขีดจํากัดการจัดเก็บในวันใดวันหนึ่งของเดือน ท่านจะต้องชําระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณหลังจากสิ้นสุดเดือนนั้น

• คํานวณค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณอย่างไร?
วิธีการคิดคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณคืออัตราค่าธรรมเนียม
ปริมาณที่ใช้เกิน 31,727 เยน/ลูกบาศก์เมตร ด้วยปริมาตรเฉลี่ยต่อวันของพื้นที่จัดเก็บสินค้าที่เกินขีดจํากัดการจัดเก็บสินค้าของท่านใน Amazon Seller Central ภายในเดือนที่กําหนดนี้ ปริมาตรจะขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์ตามนโยบายและข้อกําหนดของ FBA และการวัดขนาดของสินค้าที่เตรียมจัดส่ง

หากต้องการทําความเข้าใจกับวิธีและตัวอย่างการคิดคํานวณของค่าธรรมเนียมการจัดเก็บสินค้าเกินปริมาณอย่างละเอียด สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
0
ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งของ FBA ตามจานวนรายการ และขึ้นอยู่กับขนาดและนํ้าหนักของสินค้าก่อนอื่น ต้องยืนยันการแบ่งขนาดของสินค้า (ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่ หรือขนาดใหญ่พิเศษ) หลังจากทําความเข้าใจกับการแบ่งขนาดของสินค้า การคํานวณนํ้าหนักสินค้าที่ส่ง และใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อยืนยันว่าจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเท่าไร:
หากต้องการทําความเข้าใจกับการแบ่งขนาด และขีดจํากัดค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และรายละเอียดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดู

หากต้องการดูค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ และข้อมูลค่าธรรมเนียมการจัดส่งของเว็บไซต์อื่น กรุณาไปล็อคอินแพลตฟอร์มผู้ขายของเว็บไซต์ที่ท่านอยู่ และดูที่เพจความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง

1.3.2 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ FBA

นอกจากค่าธรรมเนียมพื้นฐาน การดําเนินการอื่นๆ ที่ท่านดําเนินการในขั้นตอนการใช้ FBA อาจนํามาซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ก่อนที่ท่านจะดําเนินการ ท่านต้องทําความเข้าใจปัจจัยที่จะทําให้ต้นทุนในการดําเนินการเพิ่มขึ้น ในบทนี้ เราจะแนะนําค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั่วไป 3 รายการ
• ค่าธรรมเนียมคําสั่งนําออก
ค่าธรรมเนียมในการนําออก/กําจัดจะเรียกเก็บตามสินค้าที่นําออก/กําจัดตามรายการสินค้า โดยทั่วไปแล้ว คําสั่งที่นําออกจะดําเนินการสําเร็จภายใน 14 วันทําการ แต่ในช่วงเทศกาลและช่วงที่มีการนําออกสูงสุด การจัดการคําสั่งนําออกอาจจะต้องใช้เวลา 30 วันทําการหรือยาวนานกว่านั้น
หากต้องการทําคามเข้าใจกับข้อมูลของค่าธรรมเนียมคําสั่งซื้อที่นําออก ผู้ขายของเว็บไซต์อเมริกาเหนือสามารถคลิกที่นี่ (เว็บไซต์ยุโรป: คลิกที่นี่ ; เว็บไซต์ญี่ปุ่น: คลิกที่นี่) เกี่ยวกับน้ำหนักของสินค้าขนาดมาตราฐาน และขนาดใหญ่พิเศษ และข้อมูลเพิ่มของขนาดกรุณาดูที่การแบ่งขนาดสินค้า
*นํ้าหนักที่เพิ่มจะปัดเศษขึ้นเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ 1,000 กรัมที่สุด

หากต้องการดูค่าธรรมเนียมคําสั่งซื้อที่นําออกของท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมการจํากัดคําสั่งซื้อข้ามพรมแดน ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
*ค่าธรรมเนียมข้างบนประกอบด้วยภาษีการขาย 10%
**สําหรับนํ้าหนักแรกที่เกิน 1,000 กรัม (สินค้าขนาดเล็ก/มาตรฐาน) หรือ 5,000 กรัม (สินค้าขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกรัม
ตัวอย่างเช่น หากน้ําหนักสินค้าขนาดเล็กหนึ่งชิ้น 1,500 กรัม ค่าธรรมเนียมก็จะเป็น 120 เยน (ก็คือ 100 เยน + 40 เยน/1,000 กรัม * 500 กรัม)
หากต้องการดูค่าธรรมเนียมคําสั่งซื้อที่นําออกของท้องถิ่น และค่าธรรมเนียมการจํากัดคําสั่งซื้อข้ามพรมแดน ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู เกี่ยวกับน้ําหนักของสินค้าขนาดมาตราฐาน และขนาดใหญ่พิเศษ และข้อมูลเพิ่มของขนาด กรุณาดูที่การแบ่งขนาดสินค้า
ค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินค้า
• ส่งคืนฟรี
หากสินค้าที่ลูกค้าคืนมาเป็นสินค้าที่ซื้อบนร้านค้า Amazon ของสหรัฐอเมริกา และสินค้าดังกล่าวอยู่ในหมวดหมู่สินค้าจัดส่งคืนฟรี Amazon จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินค้าจาก FBA หมวดหมู่สินค้าเหล่านี้ประกอบด้วย:
ในหมวดหมู่สินค้าเหล่านี้ Amazon จะให้บริการส่งคืนสินค้าฟรีกับลูกค้า สามารถสร้างความไว้วางใจของลูกค้า และกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ ค่าธรรมเนียมนี้ใช้สําหรับส่งคืนสินค้าของลูกค้าทั้งหมดในหมวดสินค้าข้างบน แต่ยกเว้นในกรณีที่ Amazon รับผิดชอบในการคืนสินค้า ตามนโยบายการชดเชยเงินสําหรับสินค้าคงคลัง FBA ที่สูญหาย
หรือเสียหายนโยบายเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา:คลิกที่นี่เพื่อดู นโยบายเว็บไซต์ยุโรป:คลิกที่นี่เพื่อดู นโยบายเว็บไซต์ญี่ปุ่น:คลิกที่นี่เพื่อดู

คํานวณค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินค้า
ค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินค้าเท่ากับค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดของสินค้าที่กําหนด สินค้าที่ใช้ค่าธรรมเนียมนี้ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข 3 ประการดังต่อไปนี้:
สําหรับลูกค้าของเว็บไซต์ยุโรป ค่าธรรมเนียมนี้ใช้กับสินค้าที่จัดส่งแผนสินค้าคงคลังท้องถิ่น และเครือข่ายที่จัดส่งของยุโรปในยุโรป (EFN)
เมื่อท่านจัดส่งสินค้าหลายรายการในคําสั่งซื้อเดียวให้ลูกค้า ค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินค้าที่ต้องจ่ายสําหรับสินค้ารายการเดียวอาจจะสูงกว่าค่าธรรมเนียมการจัดส่งทั้งหมดก็ได้ สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก Amazon เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินค้าตามกฎการจัดส่งสินค้าทีละรายการในหนึ่งครั้งเท่านั้น

หากต้องการทําความเข้าใจกับข้อมูลของค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินค้า ผู้ขายเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สามารถ คลิกที่นี่เพื่อดู ผู้ขายเว็บไซต์ยุโรป สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู ผู้ขายเว็บไซต์ญี่ปุ่น สามารถคลิกที่นี่
ค่าธรรมเนียมการบริการนอกแผน

หากท่านปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการเตรียมการสินค้าของ FBA และข้อกําหนดในการจัดส่งและเส้นทาง จากนั้น คลังสินค้า FBA จะสํามารถรับและจัดเก็บสินค้าคงคลังของท่านได้อย่างแม่นยําและมีประสิทธิภาพ

หากคลังสินค้า FBA เกิดปัญหาเมื่อรับสินค้าคงคลัง Amazon จะดําเนินการบริการนอกแผน เพื่อนําสินค้าเข้าสู่สินค้าคงคลัง ท่านสามารถขายได้ และท่านจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง Amazon จะแจ้งปัญหาการนําเข้าสินค้าคงคลังตามกลุ่มปัญหา หากเกิดปัญหาประเภทเดียวกันซ้ำๆ Amazon จะอัปเกรดระดับคําแนะนําของท่าน

กรุณาดูที่ตัวอย่างปัญหานําเข้าสินค้าคงคลังผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา กรุณาดูที่นี่เพื่อดู ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรป กรุณาดูที่นี่ ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น กรุณาดูที่นี่เพื่อดู เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าที่คลังสินค้า FBA รับ และควรมีมาตรการอย่างไรในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้
หากต้องการดูข้อมูลอย่างละเอียดของการบริการนอกแผน
ผู้ขายเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกา กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรป กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู

หมายเหตุ :

คําชี้แนะของการบริการนอกแผน หรือการเตรียมการสินค้าต้องใช้ทรัพยากรบางอย่างของ Amazon หากสินค้าที่ท่านส่งไปยัง Amazon เกิดปัญหาซํ้าๆ เป็นประจําAmazon จะอัปเกรดระดับคําแนะนําของท่านตามความเหมาะสม2 (มาตราฐาน,ยกระดับ,ความสําคัญ) ระดับของคําชี้แนะมีความเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการบริการนอกแผนอย่างไร

1.3.3 การบริการแบบชําระเงินที่เลือกได้ของ FBA

นอกจากค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ท่านจะต้องผ่านลิงก์มากมายในขั้นตอนการใช้ FBA เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการดําเนินงานง่ายขึ้น FBA
จะให้บริการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับลิงก์เหล่านี้ ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของตนเอง ต่อไปเราจะแนะนําว่า FBA ยังมีตัวเลือกการบริการและมาตรฐานค่าธรรมเนียมใดบ้าง
การบริการเตรียมการสินค้าของ FBA
Fulfillment By Amazon (FBA) มีข้อกําหนดด้านบรรจุภัณฑ์ และเตรียมการสินค้าสําหรับสินค้าที่ท่านจัดส่งและจัดเก็บที่ FC ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
สินค้าที่ได้รับการบรรจุภัณฑ์กับการเตรียมการสินค้าที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความล่าช้าในการรับสินค้าได้ และจะให้ความคุ้มครองสินค้าในช่วงเวลาที่สินค้าถูกจัดเก็บไว้ใน FC และสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า ท่านสามารถใช้การการบริการเตรียมการสินค้าของ FBA ให้ Amazon บรรจุภัณฑ์และการบริการเตรียมการสินค้าที่เหมาะสมให้กับสินค้าที่ท่านจะจัดส่ง และช่วยลดขั้นตอนด้านโลจิสติกส์ของท่าน ค่าธรรมเนียมการบริการเตรียมการสินค้าของ FBA จะคํานวณตามประเภทการเตรียมการสินค้าที่สอดคล้องและการแบ่งขนาดสินค้า
หากต้องการทําความเข้าใจกับวิธีการบริการเตรียมสินค้า และขั้นตอนการบริการเตรียมสินค้า ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรป กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
การบริการติดฉลากของ FBA
สินค้าทั้งหมดต้องมีฉลากที่สามารถสแกนได้ และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านยังสามารถเห็นฉลากนี้ได้หลังจากการเตรียมการสินค้าเรียบร้อยแล้ว สําหรับสินค้าที่จําเป็นต้องใช้บาร์โค้ดของ Amazon และสอดคล้อง
FBA สามารถให้บริการการติดบาร์โค้ดประเภทนี้แทนได้ และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการ แต่การบริการติดฉลากในการเตรียมการสินค้าไม่ได้เป็นการบังคับ ท่านสามารถทําการติดฉลากสินค้าได้ด้วยตนเอง ซึ่ง
ไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ การบริการติดฉลาก FBA ที่สามารถเลือกได้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 0.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ แผนสําหรับสินค้านํ้าหนักเบาและขนาดเล็กของ FBA จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อสินค้าหนึ่งรายการ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทสินค้า ข้อกําหนดและเงื่อนไข และอื่นๆ ของการติดฉลากอย่างละเอียด ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรป สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
การบริการดําเนินการโดยใช้แรงงานของ FBA
ทุกกล่องที่ท่านส่งไปยัง FC ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาในกล่อง เพื่อให้ Amazon สามารถรับสินค้าของท่านได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา

หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในกล่อง Amazon จะดําเนินการกับกล่องของท่านด้วยแรงงานของ FC และจะเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับการให้ข้อมูลเนื้อหาในกล่อง ความเร็วการจัดการสินค้าด้วยแรงงานจะช้ากว่า

หมายเหตุ :

• ค่าธรรมเนียมการดําเนินการโดยใช้แรงงานของ FBA จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลา
• สําหรับสินค้าที่ได้รับในช่วง มกราคม - ตุลาคม จะเรียกเก็บ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ
• สําหรับสินค้าที่ได้รับในช่วง พฤศจิกายน - ธันวาคม จะเรียกเก็บ 0.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อรายการ
• ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บภายใน 14 วัน หลังจากคลังสินค้า FBA ได้รับสินค้า
รายการแรกในการจัดส่งของท่าน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครอบคลุมสินค้าที่
ได้รับ ณ วันที่เรียกเก็บเงิน หากในสินค้าของท่านมีสินค้าที่จัดส่งไปยัง FC
หลังจากวันที่เรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมจะถูกเรียกเก็บอีก 14 วันถัดไป ซึ่งหมายความว่าตัวอย่างอัตราค่าธรรมเนียมของท่านอาจแตกต่างไปจากอัตราจริงที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของค่าธรรมเนียมการดําเนินการด้วยแรงงาน ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรป สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
การบริการการจัดวางสินค้าคงคลัง
เมื่อสร้างแผนการจัดส่ง สินค้าของท่านอาจจะแยกออกเป็นหลายชิ้น และส่งไปยังคลังสินค้า FBA ที่แตกต่างกัน ใช้บริการจัดการสินค้าคงคลัง ท่านสามารถส่งสต๊อกสินค้าทั้งหมดไปยังคลังสินค้า FBA และ Amazon จะกระจายสินค้าให้ท่าน การบริการนี้เก็บค่าธรรมเนียมตามรายการ
หากต้องการทําความเข้าใจคําชี้แนะเกี่ยวกับข้อมูลโดยทั่วไปของการตั้งค่า ประเภทสินค้าตัวอย่าง บรรจุภัณฑ์จากโรงงาน ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรป สามารถดูการบริการ FBA แบบบูรณาการในยุโรปและสินค้าคงคลังหลายประเทศ
การบริการบรรจุภัณฑ์และตกแต่งใหม่ของ FBA
• การบริการบรรจุภัณฑ์ใหม่
FBA จะทําการบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สินค้าที่ลูกค้าส่งคืนตามที่สอดคล้องเงื่อนไข เพื่อให้สามารถขายเป็นสินค้าใหม่ได้ การบริการนี้ใช้กับสินค้าขายปลีกกับสินค้าส่งคืนโดย FBA และไม่สามารถปิดใช้งานได้ในการตั้งค่าของท่าน

• Amazon จะทําการประเมินสินค้าที่ส่งคืนทุกรายการเพื่อยืนยันว่าสามารถทําการบรรจุภัณฑ์ใหม่ได้หรือไม่
• บรรจุภัณฑ์ใหม่ประกอบด้วย เปลี่ยนถุงพลาสติก PE หรือบรรจุภัณฑ์ฟิล์มฟองที่ต้องเปลี่ยน หรือสินค้าที่ใส่ในกล่องใหม่ รวมไปถึงทําการห่อบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ประกอบด้วย กล่องบรรจุภัณฑ์ (สินค้าที่มีแบรนด์และไม่มีแบรนด์) และถุงพลาสติกโพลีเอทิลี
การบริการตกแต่งใหม่
Amazon ให้การบริการบรรจุภัณฑ์อื่นผ่านการตกแต่งใหม่ที่สามารถเลือกได้ FBA จะประเมินคุณลักษณะของสินค้า และทําการ
ห่อบรรจุภัณฑ์ใหม่ ทําความสะอาด หรือการบริการจัดระเบียบใหม่ (ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ฟิล์มฟอง
กล่องพัสดุ หรือการขัดเงา)
หากต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายหรือคุณสมัติของการบริการตกแต่งใหม่และการบรรจุภัณฑ์ใหม่ และข้อมูลอื่นๆ
ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรป สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น
สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู

1.3.4 เครื่องคํานวณรายรับ FBA

หลังจากล็อคอินศูนย์ผู้ขาย Amazon ท่านสามารถใช้เครื่องคํานวณรายรับ FBA ประเมินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของสินค้า
พิเศษโดยอ้างอิงจากข้อมูลสินค้าที่ขายใน Amazon
ช่องทางเข้าเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา: เครื่องคํานวณรายรับ FBA
ช่องทางเข้าเว็บไซต์ยุโรป: เครื่องคํานวณรายรับ FBA
ช่องทางเข้าเว็บไซต์ญี่ปุ่น: เครื่องคํานวณรายรับ FBA

2. สร้างกระบวนการดําเนินการจัดส่ง

ก่อนที่สินค้าจะเข้าคลัง ท่านต้องจัดทําแผนการส่งสินค้าขาเข้า ทําความเข้าใจนโยบายศูนย์ปฏิบัติการ Amazon และทําบรรจุภัณฑ์ ใส่กล่อง วางบน pallet และติดฉลากสินค้าตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อการขนส่งและจัดเก็บอย่างถูกต้องและรวดเร็วไปยังคลังสินค้า FBA นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมในขั้นตอนแรกด้านโลจิสติกส์ ในบทนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานขั้นพื้นฐาน ข้อบังคับ และข้อควรระวังในการนําสินค้าเข้าคลังสินค้า

2.1 การเตรียมการก่อนนําสินค้าเข้าคลังสินค้า

ก่อนที่จะแนะนําข้อควรระวังก่อนนําสินค้าเข้าศูนย์ปฏิบัติการ Amazonให้ท่านอย่างเป็นทางการ ท่านสามารถดูตัวอย่างของกระบวนการเตรียมการทั้งหมดจากรูปภาพต่อไปนี้
โดยทั่วไป Fulfillment By Amazon (FBA) ไม่เพียงแต่เป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญทำโลจิสติกส์ของธุรกิจข้ามพรมแดนยังสามารถช่วยท่านดึงดูดผู้บริโภคทั่วโลกของ Amazon และเร่งการขยายธุรกิจได้อีกด้วย

2.2 นโยบายการจํากัดสินค้าของ FBA

ก่อนสร้างรายการสินค้า FBA โปรดทําความเข้าใจ ก่อนว่าสินค้าใดเหมาะสําหรับการขนส่ง FBA และสินค้าใดไม่เหมาะสม

หมายเหตุ:
ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดการเตรียมการก่อนล่วงหน้าของสินค้า FBA ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยและข้อจํากัดของสินค้า มิฉะนั้นอาจเกิดผลกระทบดังต่อไปนี้:
ศูนย์ปฏิบัติการ Amazonปฏิเสธการรับสินค้า กําจัดหรือส่งคืนสินค้า ห้ามผู้ขายจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA ในอนาคต จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการเตรียมการที่ไม่พร้อม หรือพฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ปิดใช้งานบัญชีการขายของคุณ และแม้กระทั่งการเรียกเก็บค่าปรับจากท่านสินค้าบางอย่างอาจมีสิทธิ์ขายใน Amazon แต่ไม่สามารถใช้ Fulfillment By Amazon ได้ รายการสินค้า FBA ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดวันหมดอายุที่เฉพาะเจาะจงและสินค้าที่มีข้อกําหนดด้านอุณหภูมิถึงจะมีสิทธิ์ใช้ Fulfillment By Amazon ได้

ต่อไป Amazon จะแนะนําข้อกําหนดและข้อจํากัดของสินค้าสําหรับการใช้ FBA ตามเว็บไซต์ รวมถึงสินค้าห้ามจัดส่ง สินค้าอันตรายสินค้าคงคลัง FBA ที่มีวันหมดอายุ และสินค้าคงคลังที่ละลายได้ง่าย

สินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หากท่านใช้ Fulfillment by Amazon เพื่อจัดส่งสินค้า ต้องปฏิบัติตามนโยบายสินค้าจํากัดของ Amazon และข้อจํากัดสินค้าเฉพาะของ FBA ต่อไปนี้เป็นรายการสินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง
• เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ :

1. Amazon ไม่ยอมรับฉลากหรือสินค้าที่มีการกําหนดราคา
2. หากสินค้ามือสองถูกทําเครื่องหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพดี สินค้าเหล่านั้นอาจเสียหายได้
3. Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการทําลายสินค้าคงคลังที่พิจารณาว่าเป็นสินค้าลอกเลียนแบบและปฏิเสธคําขอให้นําออกจากสินค้าคงคลัง
หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย ข้อกําหนดและข้อจํากัดสินค้าเว็บไซต์ของ Amazon ในสหรัฐอเมริกา โปรดดูที่:
สินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
• หมวดหมู่สินค้าที่ต้องได้รับการอนุมัติและคัดแยก
สินค้าต้องจํากัด
สินค้าคงคลังของ Amazon ที่มีวันหมดอายุ/อายุการเก็บรักษ
• เว็บไซต์ยุโรป
นอกจากนี้ สินค้าบางรายการใน “หมวดหมู่ "สุขภาพ" และ "ความงามและการแต่งหน้า"ก็เป็นสินค้าต้องห้ามเช่นกัน สินค้าที่กําหนดให้เป็นสินค้าอันตรายที่ควบคุมโดยกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ไม่สามารถจัดส่งโดย Fulfillment By Amazon ได้

หมายเหตุ :

1. สินค้าที่มีวันหมดอายุหรืออายุการเก็บรักษาต้องไม่ใช่สินค้าคงคลังแบบผสมได้และต้องมีฉลาก FBA
2. สินค้าที่มีหมายเลขควบคุมล็อตสินค้าจะต้องเป็นสินค้าคงคลังที่ใช้ร่วมกัน และต้องไม่มีฉลากอื่นนอกเหนือจากบาร์โค้ดผู้ผลิตดั้งเดิม
3. สินค้าที่มีข้อกําหนดด้านอุณหภูมิต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิขั้นต่ําที่ 10°C และสูงสุด 30°C ในช่วงระยะเวลาการรับประกันสินค้าโดยไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของสินค้า เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าจําเป็นต้องมีช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 10°C ถึง 30°C การทําเครื่องหมายบนกล่องต้องไม่รวมถึงข้อกําหนดด้านอุณหภูมิในการจัดเก็บ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคําแนะนําโดยละเอียด ข้อมูล และข้อควรระวังของสินค้าต้องห้ามบนเว็บไซต์ FBA เว็บไซต์ยุโรป โปรดดูที่:
สินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง (เว็บไซต์ยุโรป)
คู่มือระบุสินค้าอันตราย
สินค้าที่ดําเนินการขายด้วยตนเองของ Amazon ประเภทใดที่อาจเป็นสินค้าอันตราย
กระบวนการตรวจสอบสินค้าอันตรายของ FBA
0

• เว็บไซต์ญี่ปุ่น
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคําแนะนําโดยละเอียดและรายการสินค้าต้องห้ามบนเว็บไซต์ของ Amazon ที่ญี่ปุ่น โปรดดูที่:
สินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)

สําหรับเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย ตะวันออกกลาง สิงคโปร์ และอื่น โปรดลงชื่อเข้าใช้ศูนย์ผู้ขายและค้นหา"สินค้าที่ FBA ห้ามจัดส่ง" ในหน้าความช่วยเหลือสําหรับรายละเอียดของสินค้าห้ามจัดส่งที่เฉพาะเจาะจง

• สินค้าอันตราย
วัตถุอันตรายทั้งหมดที่จัดส่งไปยังคลังสินค้า FBA ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และต้องแน่ใจว่ามีการขนส่ง จัดเก็บ จัดการ และติดฉลากในลักษณะที่ปลอดภัยและถูกต้อง หากคลังสินค้า FBA ได้รับสินค้าและยืนยันว่าเป็นสินค้าอันตรายที่ไม่สามารถจัดส่งได้ อาจถูกละทิ้ง (ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกําจัดทิ้ง) และ Amazon จะไม่ให้ค่าชดเชยแก่คุณ
• หากผู้ขายต้องการขายสินค้าอันตรายผ่าน FBA จะต้อง:
• สินค้าอันตรายที่ได้รับอนุญาตให้ขายผ่าน FBA:ท่านสามารถขายสินค้าอันตรายต่อไปนี้ผ่าน FBA ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าอันตรายที่จัดเตรียมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับปัจจุบันทั้งหมด
*สําหรับสินค้าแบตเตอรี่ลิเธียม ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ (ตามข้อกําหนดของรายการ IATA DGR ล่าสุดข้อ 965 ถึง 970)
• โปรแกรมสินค้าอันตราย FBA
Amazon ยังมีโปรแกรม Fulfillment by Amazon (FBA) สินค้าอันตราย หลังจากเข้าร่วมโปรแกรมนี้แล้วผู้ขายสามารถจัดหาและขายสินค้าอันตรายผ่าน FBA ได้ ขณะนี้โปรแกรมรับผู้เข้าร่วมใหม่ในลําดับสํารอง ท่านสามารถค้นหาหน้าช่วยเหลือของ "โครงการสินค้าอันตราย FBA" ได้หลังจากเข้าสู่ระบบศูนย์ผู้ขาย แล้วทําตามคําแนะนําบนหน้าเพื่อสมัครสมาชิก

• สินค้าที่อาจถูกควบคุมว่าเป็นสินค้าอันตราย
แท็บคําเตือนหรือคําเตือนบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าสามารถบ่งชี้ว่าสินค้าของท่านอาจเป็นอันตรายได้
• สินค้าบางอย่างที่จัดว่าเป็นสินค้าอันตรายจะไม่มีแท็บเตือนหรือคําแนะนําในการเตือน (ตัวอย่างเช่นเครื่องสําอาง ลําโพงที่มีสารแม่เหล็ก ฯลฯ) ท่านต้องสังเกตว่าการไม่มีแท็บหรือคําเตือนใดๆ ไม่ได้หมายความว่าสินค้านั้นไม่เป็นอันตราย
ผู้ขายของเว็บไซต์ Amazon สหรัฐอเมริกาสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือระบุสินค้าอันตรายผู้ขายของเว็บไซต์ Amazon ยุโรปสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสินค้าที่อาจได้รับการควบคุมว่าเป็นสินค้าอันตราย ผู้ขายของญี่ปุ่นสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสินค้า


• หากท่านคิดว่าสินค้าอาจเป็นสินค้าอันตรายที่มีการควบคุม โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์และสอบถามว่าสินค้านั้นได้รับการควบคุมหรือไม่ ผู้ผลิตต้องจัดเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ฉบับสมบูรณ์สําหรับสินค้าควบคุมทั้งหมด จากนั้น ท่านต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้กับ Amazon ผ่านการอัปโหลดเอกสารเกี่ยวกับสินค้าอันตราย หากข้อมูลสินค้าอันตรายได้รับการ
ตรวจสอบแล้วว่าสมบูรณ์และถูกต้องหลังการตรวจสอบ Amazon จะจัดประเภทของสินค้าท่านตามที่ระบุ
• ตรวจสอบมาตราสินค้าอันตราย
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าอันตราย โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้:
คู่มือระบุสินค้าอันตรายของสหรัฐอเมริกา
คู่มือระบุสินค้าอันตรายของยุโรป
คู่มือระบุสินค้าอันตรายของญี่ปุ่น
• สําหรับผู้ขายของเว็บไซต์อื่นๆ โปรดเข้าสู่ระบบศูนย์ผู้ขายและค้นหาหน้าความช่วยเหลือ "คู่มือระบุสินค้าอันตราย" เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
• สินค้าคงคลัง FBA ที่มีวันหมดอายุ
สินค้าภายนอกทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น สินค้าดูแลผิว เครื่องสําอาง แชมพู ฯลฯ) และ สินค้าบริโภคภัณฑ์ (รวมถึงอาหารเสริม) ไม่ว่าจะเป็นสําหรับมนุษย์หรือสัตว์ FBA ถือว่ามีวันหมดอายุ ต่อให้บรรจุภัณฑ์ของสินค้าดังกล่าว จะไม่ได้ระบุวันหมดอายุไว้ ก็ถือว่ามีวันหมดอายุ Amazon เชื่อว่า "วันที่ใช้งานได้ดีที่สุด" หรือ "เวลาสําหรับสิ้นสุดการขาย" นั้นเทียบเท่ากับวันหมดอายุ
ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ต้องให้ระวังสําหรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกที่นี่
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกที่นี่
สินค้าคงคลัง FBA ที่ละลายง่าย
สินค้า "ละลายง่าย" หมายถึงสินค้าที่ไวต่อความร้อนที่เคี้ยวหรือกลืนเข้าไป
นอกจากนี้ Amazon ยังห้ามการขายสินค้าที่ต้องแช่เย็น การเก็บรักษา หรือการแช่แข็ง และสินค้าที่เน่าเสียง่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเนื้อสด ผลไม้ หรือผัก
ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ต้องให้ระวังสําหรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกที่นี่
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกที่นี่
หากท่านยังคงมีคําถามเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องจํากัด สามารถเลือกดูได้ที่: หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา); หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์ยุโรป); หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์ญี่ปุ่น) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้องกับรายการสินค้า FBA

2.3 การเตรียมการสินค้า FBA ก่อนการจัดเก็บเข้าคลัง

ปัจจุบันท่านมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสินค้าที่ถูกจํากัดของ FBA แล้ว ก่อนจัดส่งไปคลังยังคลังสินค้า FBA คุณต้องจัดทําแผนการจัดเก็บสินค้าและสร้างข้อมูลสินค้าว่าสินค้าใดที่ท่านคาดว่าจะส่ง ป้ายกํากับใดที่จะใช้ และดําเนินการตามที่ต้องเตรียมการสินค้าที่เหมาะสมช่วยให้ Amazon รับและประมวลผลสินค้าคงคลังของท่านอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํา โปรดอ่านบทที่ 4 สําหรับการดําเนินการเฉพาะในส่วนนี้

หากสินค้าคงคลังไม่ได้รับการปรับสภาพหรือติดฉลากอย่างเหมาะสมเมื่อมาถึงที่คลังสินค้า FBA Amazon จะช่วยท่านประมวลผลล่วงหน้าหรือติดป้ายกํากับ การดําเนินการนี้ไม่เพียงแต่ขยายเวลาการจัดเก็บแต่อาจมีค่าธรรมเนียมบริการเพิ่มเติมโดยไม่ได้วางแผนไว้ด้วย
2.3.1 การเตรียมการก่อนล่วงหน้าของสินค้า
ขั้นตอนการเตรียมการล่วงหน้าของสินค้าประกอบด้วยสองส่วนหลัก: บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก การบรรจุและการติดฉลากสินค้าอย่างเหมาะสมสามารถทําให้กระบวนการจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มเติม และลดระยะเวลาที่สินค้าจะไปถึงผู้ซื้อ ต่อไปเราจะแนะนําข้อกําหนดและข้อควรระวังสําหรับการเตรียมการจัดการของสินค้าก่อนโดยละเอียด:

• บรรจุภัณฑ์สินค้า
บรรจุภัณฑ์สินค้าหมายถึงบรรจุภัณฑ์รองภายนอกของสินค้าที่สามารถขายได้โดยตรง และเพื่อให้แน่ใจสามารถทํางานได้ปกติปกติ เช่นการจัดการสินค้าคงคลังของ FBA และบริการกระจายสินค้า สินค้าใด ๆ ที่ไม่ได้รับการบรรจุอย่างครบถ้วนหรือไม่ตรงตามข้อกําหนดอาจถูกปฏิเสธ ส่งคืน หรือบรรจุใหม่โดย Amazon เมื่อจัดส่งไปยังคลังสินค้า FBA
และท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
• ข้อกําหนดของบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เว็บไซต์สหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ข้างต้น ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านบรรจุภัณฑ์ต่อไปนี้เมื่อจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA :
สําหรับสินค้าบางประเภท FBA มีข้อกําหนดพิเศษอื่น ๆ โปรดอ่านข้อกําหนดบรรจุภัณฑ์เฉพาะของสินค้าต่อไปนี้อย่างละเอียด:

• สินค้าเทกอง
สินค้าแต่ละชิ้น (รวมถึงชุดหนังสือหลายเล่ม) จะต้องบรรจุแยกกันและบรรจุอย่างปลอดภัย
• Amazon ไม่ยอมรับสินค้าที่กําหนดให้ Amazon ประกอบชิ้นส่วนหลายชิ้น (ตัวอย่างเช่นรถเข็นที่บรรจุแยกต่างหากแต่ขายเป็นสินค้าเดียว)
• สินค้าที่ไม่ได้บรรจุอย่างแน่นหนา (เช่น แขนเสื้อกว้างหรือกระเป๋า) จําเป็นต้องบรรจุในถุงหรือจําเป็นต้องยึดด้วยเทปที่ไม่ยึดติดหรือลอกออกได้
• โดยไม่คํานึงถึงวัสดุของรองเท้า รองเท้าจะต้องบรรจุในกล่องรองเท้าหรือถุงพลาสติก PE ที่มีคําเตือนการหายใจไม่ออกเพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุของรองเท้าจะไม่ถูกเปิดเผย
เป็นชุดห้ามแกะ
สินค้าที่บรรจุหีบห่อจะต้องทําเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์บนหีบห่อ ติดฉลากสินค้าเพื่อ
ระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าจะได้รับและจําหน่ายเป็นสินค้าชิ้นเดียว ตัวอย่างเช่น "ห้ามถอดประกอบชุด" "พร้อมส่ง" หรือ "สินค้าเป็นชุด โปรดอย่าแยกชิ้นส่วน
• สินค้าชนิดบรรจุกล่อง
• ต้องใช้กล่องทรงหกเหลี่ยมที่ไม่สามารถเปิดฝาหรือเปิดเองได้ง่าย ๆ หากเปิดกล่องเองได้
ง่ายๆ ก็ต้องปิดด้วยเทป กาว หรือลวดเย็บกระดาษ
• จําเป็นต้องทําให้แน่ใจว่ากล่องจะไม่ยุบตัวเมื่อใช้แรงกดปานกลางที่ด้านใดด้านหนึ่ง
• หากสินค้าชนิดบรรจุกล่องมีรูด้านข้างหรือช่องเปิด สินค้าต้องผ่านทดสอบการตกกระแทก
90 ซม. (3 ฟุต) รวมถึงการตกแบบทุกด้านและทุกมุม หากสินค้าของท่านไม่ผ่านทดสอบการตกกระแทก จะต้องใส่สินค้าลงในถุงพลาสติก PE ที่มีคําเตือนการหายใจไม่ออก
สินค้าบรรจุในถุงพลาสติก PE
ถุงพลาสติก PE ที่ใช้ปกป้องสินค้าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้:
• ถุงพลาสติก PE ต้องโปร่งใส หนาอย่างน้อย 1.5 มม. มีบาร์โค้ดของสินค้าที่สแกนได้ ปิดผนึกสนิท และถุงพลาสติกหรือฟิล์มห่อหุ้มต้องมีขนาดไม่เกิน 8 ซม. (3 นิ้ว) ของสินค้า
• ถุงพลาสติก PE ที่มีช่องเปิดไม่น้อยกว่า 12.7 ซม. (5 นิ้ว) (วัดเมื่อวางราบ): ต้องมีคําเตือนการหายใจไม่ออกโดยสามารถพิมพ์ข้อมูลคําเตือนลงบนถุงพลาสติกหรือติดฉลากบนถุงพลาสติก การไม่ทําเครื่องหมายคําเตือนการหายใจไม่ออกอาจทําให้สินค้าต้องบรรจุหีบห่อใหม่
• คําเตือนการายใจไม่ออกควรพิมพ์หรือวางไว้ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและควรใช้ขนาดตัวอักษรที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดของถุงพลาสติกขนาดตัวอักษรที่พิมพ์ควรเป็นไปตามข้อกําหนดในตารางต่อไปนี้:
สินค้าที่บรรจุเป็นกล่อง
สําหรับสินค้าที่จัดส่งในบรรจุภัณฑ์เดิม ท่านต้องถอดหรือปิดบาร์โค้ดที่สแกนได้ทั้งหมดบนกล่อง เฉพาะสินค้าในกล่องเท่านั้นที่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้
• สินค้าที่มีวันหมดอายุ/อายุการเก็บรักษา
สินค้าที่มีวันหมดอายุจะต้องบรรจุและปิดผนึกด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับการขนส่ง สินค้าที่มีวันหมดอายุต้องทําเครื่องหมายด้วยแบบอักษรขนาด 36 หรือใหญ่กว่าบนกล่องและต้องระบุวันหมดอายุในรายการเดียวด้วย
• สื่อการตลาดต้องห้าม
Amazon ไม่ยอมรับสื่อทางการตลาด (เช่น ฉลากราคาล่วงหน้า โบรชัวร์ ฉลากราคาสินค้า หรือฉลากอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Amazon
• สินค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัย
ในการบรรจุสินค้า โปรดใช้มีดนิรภัยที่มีใบมีดปิดไว้ ซึ่งจะช่วยป้องกันวัตถุมีคม เช่น ใบมีด ไม่ให้ตกลงไปในกล่องโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานของ Amazon หรือผู้ซื้อของ Amazon

• ข้อกําหนดด้านบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าอื่น ๆ
คลิกที่ลิงค์เพื่อดูข้อกําหนดบรรจุภัณฑ์และการปรับสภาพของสินค้าต่อไปนี้โดยละเอียด:
ข้อกําหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการเตรียมการก่อนเข้าคลัง FBA
ข้อกําหนดของบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เว็บไซต์ยุโรป
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าของท่านได้รับการบรรจุอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันความเสียหาย เมื่อจัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนสินค้าใด ๆ ที่ไม่ได้บรรจุตามที่กําหนด
• โปรดดาวน์โหลดและพิมพ์ไฟล์ตารางการเตรียมการสินค้า เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วเมื่อส่งสินค้าก่อนการเตรียมการไปยังคลังสินค้า FBA
• SKU ใน Fulfillment Network ใดๆ ที่ผู้ขายใช้จะต้องสอดคล้องกับสินค้าที่ไม่ซํ้ากัน รวมถึงหมวดหมู่ โดยที่แต่ละประเภทควรมี SKU ใน Fulfillment Network ที่ไม่ซํ้ากัน

• ผลิตภัณฑ์ SKU รายการเดียวทั้งหมดต้องบรรจุในแพ็คเกจเดียว รวมถึงชุดหนังสือหลายเล่ม Amazon ไม่ยอมรับสินค้าที่ต้องใช้ pallet ประอบชิ้นส่วนหลายชิ้น (เช่นรถเข็นที่บรรจุแยกต่างหากแต่ขายเป็นสินค้าเดียว)
สินค้าทั้งหมดต้องมีบาร์โค้ดที่สแกนได้และวางไว้ด้านนอกของสินค้าที่จัดส่งแต่ละชิ้น บาร์โค้ดต้องลงทะเบียนในแค็ตตาล็อกของ Amazon ตามลําดับและระบุสินค้าที่เฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ซํ้ากัน สําหรับสินค้าคงคลัง "สินค้าคงคลังแบบผสมได้ที่ไม่มีสติก
เกอร์" บาร์โค้ดสามารถเป็น EAN/UPC/ISBN สําหรับสินค้าคงคลังที่ "ติดป้ายกํากับ"บาร์โค้ดสามารถเป็นฉลาก SKU ใน Fulfillment Network ของ FBA ได้ ควรพิมพ์บาร์โค้ดในรูปแบบที่มนุษย์อ่านได้ และวางไว้ที่ด้านนอกของสินค้าในที่ที่มองเห็นและสแกนได้ง่าย และแบนราบ (เช่น ไม่อยู่ตามมุม พื้นผิวโค้ง หรือตะเข็บ)

• รายการสินค้าทั้งหมดจะต้องง่ายต่อการสแกน นอกจากบาร์โค้ด EAN/UPC/ISBN ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องติดฉลากที่แสดงข้อมูลการระบุตัวตน (ตัวอย่างเช่น ชื่อสินค้า สี และรุ่น) ที่บรรจุภัณฑ์
• ห้ามใช้สื่อการตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต (ตัวอย่างเช่น โบรชัวร์ ฉลากราคาสินค้า หรือ ฉลากอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของ Amazon) Amazon ไม่ยอมรับฉลากหรือผลิตภัณฑ์ที่มีราคาล่วงหน้า
ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือการเตรียมสินค้าโดยละเอียดเพิ่มเติม

สําหรับการจัดประเภทผลิตภัณฑ์เฉพาะบางประเภทหรือเพื่อการพิจารณาด้านความปลอดภัยบางอย่าง FBA
เว็บไซต์ของยุโรปมีข้อกําหนดพิเศษอื่น ๆ :

• ความปลอดภัย:
ในกระบวนการบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Amazon ท่านต้องใช้มีดนิรภัยที่มีใบมีดแบบมีฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุมีคม เช่น ใบมีดตกลงไปในกล่องและสินค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ ทําให้พนักงานของAmazon หรือผู้ซื้อของ Amazon ได้รับบาดเจ็บ

• สินค้ามีคม/สินค้าอันตรายหรือสินค้าที่เสียหายง่าย:
Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ป้องกันเพิ่มเติม เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ในระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง ต้องใช้ถุงพลาสติก PE เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น สิ่งสกปรก หรือความชื้นได้ง่าย

หากสินค้าที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ถูกส่งไปยังคลังสินค้า FBA หากบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนด Amazon จะปฏิเสธหรือบรรจุผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใหม่ และผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดูข้อกําหนดบรรจุภัณฑ์ของสินค้ํประเภทต่างๆ ต่อไปนี้โดยละเอียด:

สินค้าที่ไม่ทนต่อแรงกระแทก (ตัวอย่างเช่น ฮาร์ดไดรฟ์): ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทนต่อแรงกระแทกจะต้องบรรจุแยกชิ้นด้วยวัสดุป้องกัน (ตัวอย่างเช่น แผ่นกันกระแทก) รายการสินค้าทั้งหมดจะต้องบรรจุแยก
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีของเหลว
Pellets and Granular
แก้ว เซรามิก สินค้าที่หักง่ายและแตกง่าย
แบตเตอรี่
ของเล่นนุ่มๆ ตุ๊กตาและผลิตภัณฑ์กีฬา
สินค้ามีคม
การบรรจุุเครื่องแต่งกาย ผ้า และสิ่งทอ
Jewelry

• ข้อกําหนดของบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เว็บไซต์ญี่ปุ่น

สินค้าที่บรรจุในพัสดุจะถูกส่งตรงไปยังผู้ซื้อ สินค้าแต่ละชิ้นจะต้องบรรจุอย่างปลอดภัยและแข็งแรง
ผลิตภัณฑ์ที่มี SKU เดียวกัน (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มัดรวม) จะต้องได้รับการประมวลผลล่วงหน้าเป็นแพ็คเกจเดียว Amazon ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการประกอบชิ้นส่วนหลายชิ้นที่ได้รับจํากคลังสินค้า FBA (ตัวอย่างเช่น ล้อและยางของรถจักรยานยนต์ที่ส่งแยกกันเป็นชุดๆ )
• สินค้าที่บรรจุหีบห่อมาเป็นชุดจะต้องทําเครื่องหมายว่าเป็นสินค้าที่เป็นชุดบนบรรจุภัณฑ์ ติดฉลากสินค้าเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าสินค้าจะได้รับและจําหน่ายเป็นสินค้าชิ้นเดียว ท่านสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตป้ายเตือนที่พิมพ์ได้ (ภาษาญี่ปุ่น) ได้ที่นี่
• สําหรับสินค้าที่จัดส่งในบรรจุภัณฑ์เดิม ท่านต้องถอดหรือปิดบาร์โค้ดที่สแกนได้ทั้งหมดบนกล่อง โปรดใช้เทปบรรจุภัณฑ์สีขาวปิดบาร์โค้ดที่สแกนได้บนกล่อง หรือวาดเส้นแนวตั้ง (ไม่ใช่เส้นแนวนอน) บนบาร์โค้ดเพื่อไม่ให้สแกนได้ เฉพาะสินค้าในกล่องเท่านั้นที่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างในกล่องจัดส่ง หากท่านต้องขนส่งสินค้าขนาดเล็กจํานวนเล็กน้อย ให้แน่ใจว่าได้ใช้มาตรการรับมือที่เกี่ยวข้อง เช่น การเติมวัสดุกันกระแทก โปรดระบุและคัดลอกข้อมูลโดยละเอียด ตัวอย่างเช่น ขนาด ปริมาณ และช่องว่างระหว่างกล่องบรรจุภัณฑ์ด้านนอก
• ไม่ควรวางเอกสารทางการตลาด (ตัวอย่างเช่น ใบปลิว ป้ายราคา ป้ายรานค้า) ไว้ในบรรจุภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก Amazon
Amazon ไม่รับพัสดุขนาดใหญ่ที่ส่งเป็นหลายแพ็คเกจ (ตัวอย่างเช่น จอทีวีและลําโพงจํานวนหนึ่งขายเป็นชุด)
• โปรดสังเกต ผลิตภัณฑ์/พัสดุที่เกี่ยวข้องตามรายการด้านล่างอาจจะส่งไปยังลูกค้าโดยตรง
• สินค้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่
• ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนกล่องบรรจุภัณฑ์ด้านในและด้านนอกของผลิตภัณฑ์
• กล่องบรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกด
• ไม่รวมของเล่น วิดีโอเกม และผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ใหญ่ (ยกเว้นสินค้าขนาดใหญ่)
• ใบส่งของ (190 มม. x 221 มม.) ามารถติดไปกับบรรจุภัณฑ์ได้โดยตรง
หมายเหตุ:
สามารถส่งเสื้อผ้าไปที่คลังสินค้า FBA พร้อมกับไม้แขวนเสื้อ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่สินค้า FBA เช่นรองเท้า กระเป๋า และของใช้แฟชั่น (ภาษาญี่ปุ่น) ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อเกี่ยวบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการประมวลผลล่วงหน้า ซึ่งท่านสามารถพิมพ์และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อดําเนินการล่วงหน้าในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ FBA
2.3.2 ข้อกําหนดการบรรจุและการติดฉลากกล่อง
การบรรจุสินค้าอย่างถูกต้องช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังคลังสินค้า FBA อย่างครบถ้วน และสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยําเพื่อเริ่มขายโดยเร็วที่สุด

• ข้อกําหนดของการบรรจุ (ข้อกําหนดการบรรจุสําหรับเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น)
• ข้อกําหนดของการบรรจุที่เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา
การบรรจุสินค้าอย่างถูกต้องช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังคลังสินค้า FBA อย่างครบถ้วน และ
สามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าคลังได้ทันที
หลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ก็จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถูกส่งไปยังคลังสินค้า FBA อย่างครบถ้วน และสามารถจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเข้าคลังได้ทัน

หมายเหตุ :

เพื่อการป้องกันที่ดีที่สุด โปรดใช้ตู้คอนเทนเนอร์ลูกฟูกชั้นเดียวแบบใหม่ที่มีเครื่องหมายความต้านทานการแตกหรือต้านทานการกดทับสูง อย่าลืมเลือกขนาดกล่องที่เหมาะสมสําหรับสินค้าที่จะจัดส่ง หากกล่องมีขนาดใหญ่เกินไป ท่านต้องเติมวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้กล่องถูกทับโดยกล่องที่หนักกว่าที่วางซ้อนกันระหว่างการขนส่ง
ข้อกําหนดการบรรจุเว็บไซต์ยุโรป
ข้อกําหนดต่อไปนี้ใช้กับกล่องทั้งหมดที่จัดส่งไปยังคลังสินค้า FBA ไม่ว่ารูปแบบการขนส่งจะเป็นการจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก การจัดส่งไม่เต็มคันรถบรรทุก (LTL) หรือการจัดส่งเต็มคันรถบรรทุก (FTL):
ข้อกําหนดของการบรรจุที่เว็บไซต์ญี่ปุ่น
ข้อกําหนดต่อไปนี้ใช้กับกล่องทั้งหมดที่จัดส่งไปยังคลังสินค้า FBA ท่านสามารถคลิกที่นี่เพื่อดูข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก:

หมายเหตุ :

เมื่อเกิดปัญหาต่อไปนี้กับกล่องบรรจุภัณฑ์ Amazon จะถือว่า "ไม่สามารถยอมรับได้":
• กล่องเสียรูป (กล่องชํารุด แตก หรือสกปรก)
• ลักษณะของกล่องซีดจาง (หรือสีจริงไม่ตรงกับคําอธิบาย)
• สินค้าโผล่ออกมานอกกล่อง
• ถุงขาด
หากต้องการดูตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม สามารถไปที่หน้าความช่วยเหลือเพื่อดู

• เงื่อนไขของกล่องบรรจุหีบห่อ

ต่อไปนี้เป็นกล่องบรรจุมาตรฐานที่ยอมรับได้:
สําหรับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สินค้าแต่ละชิ้นควรบรรจุด้วยวัสดุที่เหมาะสมซึ่งมีความหนาอย่างน้อย 2 นิ้ว และควรบรรจุวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนาเท่ากันระหว่างผลิตภัณฑ์กับผนังกล่อง
หากผลิตภัณฑ์ของท่านถูกจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ผลิต ไม่จําเป็นต้องใช้วัสดุหนา 2 นิ้วสําหรับบรรจุภัณฑ์
• ขนาดบรรจุหีบห่อ

• ด้านในมีกล่องบรรจุสินค้าขนาดมาตรฐานายรายการ:
สําหรับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกากับยุโรป ขนาดของด้านใดด้านหนึ่งของกล่องต้องไม่เกิน 25 นิ้ว (63.5 ซม.) สําหรับเว็บไซต์ญี่ปุ่น ขนาดของกล่องที่บรรจุสินค้าขนาดมาตรฐานหลายชิ้นต้องไม่เกิน 50 ซม. x 60 ซม. x 50 ซม.

• ด้านในมีสินค้าขนาดใหญ่:
หากกล่องบรรจุสิ่งของขนาดใหญ่ที่ยาวเกิน 25 นิ้ว กล่องนั้นอาจเกินขีดจํากัดบนที่ 25 นิ้ว กล่องขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าขนาดใหญ่อาจถูกจํากัดโดยหน่วยงานขนส่ง ต้องการค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หรือถูก FC ปฏิเสธ
• นํ้าหนักบรรจุภัณฑ์
หากผู้ขายตัดสินใจใช้บริการ Amazon Partnered Carrier โปรดชั่งน้าหนักและขนาดของกล่อง และ pallet ให้ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดที่ถูกต้องสําหรับการจัดส่งแต่ละครั้ง
• สําหรับเว็บไซต์สหรัฐอเมริกากับยุโรป ขีดจํากัดนํ้าหนักของกล่องต้องไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) เว้นแต่จะมีสิ่งของขนาดใหญ่เพียงชิ้นเดียวที่มีนํ้าหนักมากกว่า 23 กก. (50 ปอนด์) กล่องใส่เครื่องประดับหรือนาฬิกาต้องไม่เกิน 40 ปอนด์
• สําหรับเว็บไซต์ญี่ปุ่น กล่องต้องไม่เกินนํ้าหนักมาตราน 40 กก.
• สําหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่มีนํ้าหนักมากกว่า 23 กก. (50 ปอนด์ สําหรับเว็บไซต์ในสหรัฐอเมริกา) หรือ 15 กก. (เว็บไซต์ยุโรป ญี่ปุ่น) ต้องติดป้าย "Team Lift (ย้ายกันหลายคน)"บนกล่องเพื่อระบุว่าต้องการทีมในการดําเนินการ
• สําหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่มีนํ้าหนักมากว่า 45 กก. (100 ปอนด์ ใช้ได้กับไซต์สหรัฐอเมริกา), 23 กก. (เว็บไซต์ยุโรป) หรือ 30 กก. (เว็บไซต์ญี่ปุ่น) ต้องติดป้าย"Mech Lift (ใช้เครื่องกลในเคลื่อนย้าย)" บนกล่อง เพื่อระบุว่าต้องใช้เครื่องในการดําเนินการ
• เงื่อนไขของวัสดุกันกระแทก

หมายเหตุ :

หลังจากบรรจุกล่องแล้ว ให้เขย่าเบาๆ เวลาเขย่า หากสิ่งของในกล่องไม่ขยับ แสดงว่า
บรรจุภัณฑ์ของกล่องนี้ผ่าน หากสิ่งของในกล่องขยับ แสดงว่าท่านต้องปรับปรุงบรรจุภัณฑ์
ความต้องการในการติดฉลากสินค้า
ระบบของ Amazon ทํางานโดยใช้บาร์โค้ด ทุกรายการที่ส่งไปยังคลังสินค้า FBA จะต้องมีบาร์โค้ดเพื่อให้สามารถติดตามได้ตลอดกระบวนการจัดส่งในบทนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบาร์โค้ดของผลิตภัณฑ์พื้นฐานสามชนิด ได้แก่ ความหมายพื้นฐาน มาตรฐานและหน้าที่ของบาร์โค้ดผู้ผลิต บาร์โค้ด Amazon และบาร์โค้ดยืนยัน ความโปร่งใส ผู้ขายของ Amazon สามารถเลือกบาร์โค้ดผู้ผลิตและบาร์โค้ด Amazon ที่จะใช้ได้ แต่บาร์โค้ดความโปร่งใสคือรหัสสําหรับการต่อต้านการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์
• บาร์โค้ดผู้ผลิต
• บาร์โค้ดผู้ผลิตคืออะไร?
บาร์โค้ดผู้ผลิตคือบาร์โค้ดดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตให้มา ซึ่งใช้เพื่อระบุข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ บาร์โค้ดที่ตรงมาตรฐานได้แก่UPC EAN JAN ISBN

หมายเหตุ :

ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2018 เป็นต้นไป GCID1 ไม่สามารถแทนที่ UPC EAN JAN
หรือ ISBN เพื่อสร้าง ASIN2 หากแบรนด์ท่านได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรมการ
ลงทะเบียนแบรนด์ Amazon และผลิตภัณฑ์ของคุณไม่มี UPC EAN JAN หรือ ISBN
โปรดสมัครยกเว้นรหัสสินค้าการค้าทั่วโลก คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
หากสินค้าท่านไม่มีบาร์โค้ดที่ตรงตามข้อกําหนด สามารถใช้บาร์โค้ดของ Amazonแทนบาร์โค้ดผู้ผลิตได้
• วิธีการทํางานของบาร์โค้ดผู้ผลิต:สินค้าคงคลังที่ใช้ร่วมกันแบบแบ่งปันและเพิ่มความเร็วในการจัดส่ง

สินค้าทุกชิ้นที่จัดส่งโดย Amazon ต้องใช้บาร์โค้ด หากท่านไม่แก้ไขารตั้งค่าบาร์โค้ด โดยปกติแล้ว Amazon จะใช้บาร์โค้ดผู้ผลิตเพื่อติดตามสินค้าคงคลังของท่านในระหวางขั้นตอนการจัดส่ง

หากมีผู้ขายหลายรายที่มีผลิตภัณฑ์ใช้บาร์โค้ดผู้ผลิตรายเดียวกัน เมื่อท่านได้รับคําสั่งซื้อจํากลูกค้า
หากสินค้าเดียวกันของผู้ขายรายอื่นอยู่ใกล้กับผู้ซื้อมากขึ้น Amazon อาจใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ขายเพื่อดําเนินการตามคําสั่งซื้อ

เมื่อท่านได้รับการชําระเงินสําหรับการขายนี้ Amazon จะโอนรายการที่สั่งซื้อจากสินค้าคงคลังของคุณไปยังสินค้าคงคลังของผู้ขายทันที

ไม่ว่าผู้ขายรายใดจะได้รับคําสั่งซื้อจากผู้ซื้อจริง Amazon จะใช้กระบวนการนี้ในการจัดส่งเพื่อเร่งการจัดส่ง Amazon สามารถติดตามผู้ขายเดิมของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ และเมื่อมีปัญหากับสินค้าคงคลังก็จะเสนอวิธีแก้ไขที่เหมาะสมตามนั้น
สิทธิ์ในการใช้บาร์โค้ดผู้ผลิต:
เพื่อให้มั่นใจว่า Amazon สามารถติดตามสินค้าคงคลังของท่านได้อย่างแม่นยํา Amazon ได้กําหนดข้อกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้บาร์โค้ดผู้ผลิต:
• สินค้าต้องเป็นของใหม่
• มีบาร์โค้ดที่สแกนได้เพียงอันเดียวซึ่งตรงกับ ASIN ในแคตตาล็อก Amazon
• ไม่มีวันหมดอายุ/อายุการเก็บรักษาหรือการหมดอายุ
• ไม่จัดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าใช้ภายนอก เช่น ครีมบํารุงผิว แชมพู หรือ
เครื่องสําอาง
• ไม่จัดเป็นสินค้าอันตราย

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทํางานของบาร์โค้ดผู้ผลิต การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบาร์โค้ด และข้อมูล
อื่นๆ :
ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกที่นี่เพื่อดู


• บาร์โค้ด Amazon
• บาร์โค้ด Amazon คืออะไร?
บาร์โค้ดของ Amazon เป็นบาร์โค้ดของผลตภัณฑ์ที่ mazon จัดหาให้สําหรับการระบุและติดตาม ผลิตภัณฑ์ สําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ติดตามโดยใช้บาร์โค้ดผู้ผลิต จะต้องติดบาร์โค้ดของ Amazon คุณสามารถพิมพ์บาร์โค้ดของ Amazon ด้วยตัวเองแล้วแปะลงบนผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการการติดฉลาก FBA โดยที่ Amazon จะวางบาร์โค้ดให้คุณ (คิดค่าบริการต่อชิ้น)

• ต้องใช้บาร์โค้ด Amazon เมื่อไร?
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ต้องติดบาร์โค้ดของ Amazon และไม่สามารถแทนที่ด้วยบาร์โค้ดผู้ผลิต:

สามารถใช้บาร์โค้ดของ Amazon และบาร์โค้ดผู้ผลิตร่วมกันได้หรือไม่? เลือกแบบไหนดี?

ผู้ขายต้องเลือกบาร์โค้ดผู้ผลิตหรือบาร์โค้ดของ Amazon อยางใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เมื่อเลือกบาร์โค้ด ผู้ขายาสมารถพิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. ผลิตภัณฑ์ต้นฉบับมีบาร์โค้ดผู้ผลิตหรือไม่และสามารถสแกนได้หรือไม่
2. หมวดหมู่สินค้าเป็นไปตามการจัดประเภทการใช้บาร์โค้ดของ Amazon หรือไม่
3. ยอมรับสินค้าคงคลังที่ใช้ร่วมกันได้หรือไม่ หากคุณต้องการใช้สินค้าคงคลังของตนเองเพื่อส่งคําสั่งซื้อโดยเฉพาะ ท่านสามารถเปลี่ยนไปใช้บาร์โค้ดของ Amazon ได้ทุกเมื่อการดําเนินการอย่างละเอียด สามารถดูที่:
ใช้บาร์โค้ด Amazon เพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
ใช้บาร์โค้ด Amazon เพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์ยุโรป)
ใช้บาร์โค้ด Amazon เพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)

ใช้บาร์โค้ดผู้ผลิตเพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
ใช้บาร์โค้ดผู้ผลิตเพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์ยุโรป)
ใช้บาร์โค้ดผู้ผลิตเพื่อติดตามสินค้าคงคลัง (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
บาร์โค้ด Amazon ที่พิมพ์โดยตรงบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ด้วย หากท่านเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของแบรนด์ และต้องการพิมพ์บาร์โค้ดโดยตรงบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ โปรดวางบาร์โค้ด UPC มาตรฐาน GS11 ของตนเอง

• ข้อกําหนดขนาดกระดาษฉลาก:
บาร์โค้ดของ Amazon ทั้งหมดต้องพิมพ์ด้วยหมึกสีดําบนฉลากที่ไม่สะท้อนแสงสีขาวพร้อมสติกเกอร์แบบถอดได้ ขนาดต้องอยู่ระหว่าง 1 นิ้ว x 2 นิ้ว และ 2 นิ้ว x 3 นิ้ว (เช่น 1 นิ้ว x 3 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว) หากใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องมือในบัญชีของผู้ขายสามารถรองรับขนาดฉลากต่อไปนี้ได้:
หมายเหตุ:
เมื่อพิมพ์ฉลาก หากเครื่องพิมพ์พยายามซูมพื้นที่พิมพ์ PDF ให้ตั้งค่าการซูมเครื่องพิมพ์เป็น"ไม่มี" หรือ "100%"

• ข้อกําหนดการจัดวางฉลาก:
ไปที่หน้าช่วยเหลือของเว็บไซต์ญี่ปุ่นเพื่อดูตัวอย่างข้อผิดพลาดทั่วไปและข้อมูล สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดในการติดฉลากผลิตภัณฑ์ ท่านยังสามารถคลิกเพื่อดูเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาหน้าช่วยเหลือเว็บไซต์ยุโรปหน้าช่วยเหลือ
• หากต้องการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุ โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านล่าง:
• รูปแบบการแสดงผลของวันหมดอายุต้องเป็น MM-DD-YYYY หรือ MM-YYYY การระบุเฉพาะหมายเลขชุดงานไม่เพียงพอ
• หากวันหมดอายุอยู่ในรูปแบบอื่น ท่านต้องพิมพ์ป้ายชื่อวันหมดอายุในรูปแบบที่ถูกต้อง และต้องไม่ทับวันหมดอายุเดิม
• วันที่ผลิตที่พิมพ์ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นวันที่ผลิต หรือท่านต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ถูกต้อง โดยระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ
• การที่ใช้รูปแบบวันที่ที่เป็นตัวเลขจดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เดือนทีถูกต้องยังสามารถอยู่ในรูปของตัวย่อของตัวอักษร (ตัวอย่างเช่น DD-JAN-YYYY)
• กล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องและกล่องแสดงสินค้าดั้งเดิมทั้งหมดที่มีผลิตภัณฑ์หลายรายการและแต่ละผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์แบบรวมกลุ่มจะต้องทําเครื่องหมายด้วยวันหมดอายุ

หมายเหตุ :

• ระบบของ Amazon ใช้เวลาสากลเชิงพกัด (UTC) เพื่อจัดเก็บข้อมูลวันหมดอายุ
เนื่องจากปัญหาการแปลงโซนเวลา วันที่บนป้ายกํากับกล่องอาจแตกต่างจากวันที่ที่ท่านป้อนในตอนแรก
• หากไม่มีการระบุวันหมดอายุที่ด้านนอกของผลิตภัณฑ์ก่อนแปรรูป อาจทําให้ Amazo ต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• รหัสยืนยันความโปร่งใส
• รหัสความโปร่งใส คือสติกเกอร์ยืนยันระดับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เจ้าของแบรนด์ปกป้องแบรนด์ของตนและปกป้องผู้ซื้อจากสินค้าลอกเลียนแบบ รหัส ความโปร่งใส มีโลโก้โปร่งใส "T" และต้องไม่ถูกปิดด้วยฉลากอื่นและไม่ควรปิดด้วยฉลากอื่น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมและดูตัวอย่างสติกเกอร์ โปรดดูเพจความโปร่งใส

• การเปรียบเทียบและตัวอย่างบาร์โค้ดผู้ผลิต บาร์โค้ด Amazon และรหัสความโปร่งใส
2.3.3 เงื่อนไขของการเตรียมการสินค้า

ในเนื้อหานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดก่อนการประมวลผลและแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดส่ง (รวมถึง pallet )
ซึ่งจะช่วยให้สินค้าคงคลังของท่านบรรลุการขนถ่าย การรับ และการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพและแม่นยํา และหลีกเลี่ยงการจัดส่ง
เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด หรือยกเลิกเมื่อมีการร้องขอ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
วิธีการขนส่งของการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยการจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก (SPD)และการจัดส่งไม่เต็มคันรถบรรทุก1หรือ
การจัดส่งเต็มคันรถ[รรทุก(LTL/FTL) วิธีการขนส่งที่แตกต่างกันมีข้อกําหนดในการปรับสภาพที่แตกต่างกัน โปรดปฏิบัติตามแนวทางทั่วไปต่อไปนี้:
การจัดส่งพัสดุขนาดเล็ก
การจัดส่งพัสดุขนาดเล็กหมายถึงการใช้บรรจุภัณฑ์กล่องจัดส่งที่มีป้ายกํากับเป็นรายบุคคลสําหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าช่วยเหลือ
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าช่วยเหลือ
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าช่วยเหลือ


• บริการขนส่งจัดส่งแบบไม่เต็มคัน/เต็มคัน(LTL/FTL)

• ข้อกําหนดของการเตรียมล่วงหน้าที่เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา:
ไม่ว่าวัสดุของ pallet จะเป็นแบบใดก็ตาม (ไม้ ไม้อัด วัสดุคอมโพสิต ฯลฯ) pallet ที่ตรงตามเงื่อนไข ต่อไปนี้จะเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน:

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์อาหารขนส่งโดยใช้
pallet GMA เกรด 1A เท่านั้น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความ
งามส่วนบุคคลสามารถจัดส่งได้บน
pallet GMA 1A และ 1B เท่านั้น
• วิธีสร้าง pallet
กล่องแต่ละกล่องบน pallet ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดด้านบรรจุภัณฑ์สําหรับการจัดส่งของ Amazon นอกจากนี้ ท่านต้องเข้าใจคําแนะนําต่อไปนี้เมื่อสร้าง pallet
การประกอบ
แต่ละรายการบน pallet ต้องมีหมายเลขพัสดุที่เหมือนกัน วางตู้คอนเทนเนอร์สําหรับการขนส่งที่วางแผนจะขายร่วมกัน (เช่น ผลิตภัณฑ์ บรรจุหีบห่อ) และมีนํ้าหนักมากกว่า 100 ปอนด์บน pallet (หนึ่ง pallet เป็นผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายได้) หรือยึดเข้าด้วยกัน ควรวางกล่องสําหรับขนส่งหรือสินค้า (เช่น เฟอร์นิเจอร์) ที่มีนํ้าหนักมากกว่า 100 ปอนด์ ยาวกว่า 80 นิ้ว หรือกว้างมากกว่า 30 นิ้วแยกต่างหากบน pallet
นํ้าหนักและส่วนสูง
นํ้าหนักรวมของ pallet ต้องไม่เกิน 1,500 ปอนด์ pallet เดียวต้องไม่ เกิน 72 นิ้ว (รวมความสูงของ pallet) เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวจะสูงกว่า 72 นิ้ว หาก pallet เดียวเป็นไปตามคําแนะนํา "แก้ไขได้" ที่อธิบายไว้ ในนโยบายการรับนํ้าหนักบนพื้น ความสูงของ pallet ต้องไม่เกิน 98 นิ้ว (รวมความสูงของ pallet ด้วย)
การติดฉลาก
แต่ละกล่องในการจัดส่งต้องมีฉลากหมายเลขการจัดส่งที่ไม่ซ้ํากันซึ่งตรงตามข้อกําหนดการติดฉลากสําหรับการจัดส่งของ Amazon pallet ที่ห่อแล้วต้องติดฉลากด้วยฉลากสินค้าจัดส่งที่ด้านทั้งสี่ด้าน
และด้านนอกของบรรจุภัณฑ์แบบยืด
ซ้อนและห่อ
กล่องต้องวางซ้อนกันตามข้อกําหนดการซ้อน pallet มาตรฐาน ห้ามใช้ถุงบรรจุภัณฑ์ แถบยางยืด หรือเชือกผูกมัดกล่อง สินค้าต้องไม่ขยายเกินขอบ pallet
pallet ทั้งหมดต้องห่อด้วยฟิล์มพลาสติกใส และต้องแจ้งผู้ขนส่งว่า "อย่าทําให้ฟิล์มพลาสติกเสียหาย" หรือ "ห้ามเปิด" ฟิล์มพลาสติกต้องยึดผลิตภัณฑ์บน pallet ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเคลื่อนที่ระหว่างการขนส่ง ไม่ควรใช้ฟิล์มพลาสติกเพื่อยึดโหลดบน pallet หลังจากลอกฟิล์มพลาสติกออกแล้ว โหลดควรจะคงที่
การโหลด
ความสูงโดยรวมของ pallet ต้องแน่ใจว่ามีช่องว่างระหว่างส่วนบนสุดของปึกกับด้านบนของคอนเทนเนอร์ 6 นิ้ว (15 ซม.) ระหว่างการขนส่ง ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 นิ้ว (8 ซม.) ระหว่างสินคาในคอนเทนเนอร์กับผนังด้านในของคอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถุงเป่าลมสามารถใช้เพื่อความมั่นคง และสามารถใช้เข็มขัดหรือตาข่ายนิรภัยที่ไม่ใช่โลหะได้ ใช้เพื่อป้องกันนํ้าหนักบรรทุกจากการขยับหรือล้ม
• pallet 2 ชั้น
คลังสินค้า FBA ยอมรับ pallet แบบสองชั้น โดยมีเงื่อนไขว่า pallet ต้องปลอดภัยในการโหลดและขนถ่าย และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง ท่านสามารถซ้อน pallet เป็นสองชั้นได้ตามต้องการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้มากที่สุด โปรดปฏิบัติตาม
แนวทางต่อไปนี้สําหรับ pallet แบบซ้อน:

• ความสูงต้องไม่เกิน 100 นิ้ว (254 ซม. รวมความสูงของ pallet ) เว้นระยะห่างระหว่างส่วนบนของ pallet กับด้านบนของคอนเทนเนอร์อย่างน้อย 6 นิ้ว (15 ซม.) เพื่อให้รถยกสามารถขน pallet ได้อย่างปลอดภัย
• กล่องควรวางซ้อนกันอย่างสมํ่าเสมอและเรียบร้อย และไม่ควรปล่อยให้กล่องแขวนบนขอบของ pallet
• สํารองพื้นที่เพียงพอเมื่อวางซ้อน pallet เพื่อให้ขนถ่ายได้ง่าย
• ระหว่างการขนส่ง ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 3 นิ้ว (8 ซม.) ระหว่างสินค้าในคอนเทนเนอร์กับผนังด้านในของคอนเทนเนอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถุงเป่าลมสามารถใช้เพื่อความมั่นคง และ สามารถใช้เข็มขัดหรือตาข่ายนิรภัยที่ไม่ใช่โลหะได้ ใช้เพื่อป้องกันน้ําหนักบรรทุกจากการขยับหรือล้ม
• เว้นช่องว่างอย่างน้อย 8 นิ้ว (21 ซม.) ระหว่างกล่องแถวสุดท้ายกับประตูตู้คอนเทนเนอร์สําหรับแท่นซ้อน
• ข้อกําหนดของการเตรียมล่วงหน้าที่เว็บไซต์ยุโรป:
• ข้อกําหนดของ palle
ข้อกําหนดในการประมวลผลล่วงหน้า
รายการ
ข้อกําหนดเฉพาะ

นํ้าหนัก
① กล่องบน pallet ต้องไม่เกินขีดจํากัดนํ้าหนักมาตรฐาน 23 กก.
② กล่องเดียวที่มีนํ้าหนักมากกว่า 15 กก. ต้องทําเครื่องหมายด้วยโลโก้ "บรรจุภัณฑ์หนัก" (สามารถเห็นโลโก้นี้ได้จากด้านบนและด้านข้างของภาชนะบรรจุที่ใช้งานหนักแต่ละกล่อง)
③ นํ้าหนักรวมของ pallet ต้องไม่เกิน 500 กก

ขนาด
① หากบรรจุเพียง pallet เดียว ความสูงของ pallet ต้องไม่เกิน 180 ซม.
② pallet คู่
• เยอรมนี/ยุโรปกลางและตะวันออกต้องไม่เกิน 2.7 เมตร
• สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน จะต้องไม่เกิน 3.0 เมตร (รวมความสูงของ pallet )
③ คลังสินค้า FBA ยอมรับ pallet แบบสองชั้น โดยมีเงื่อนไขว่า pallet ต้องปลอดภัยในการโหลดและขนถ่ายและจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง โปรดดูที่ FC ของสหภาพยุโรปและ รายละเอียดการจัดส่งก่อนจัดส่งสินค้า
④ ช่องว่างระหว่างด้านบนของ pallet กับหลังคํารถต้องมีอย่างน้อย 30 ซม. และช่องว่างระหว่างด้านหลังของ pallet สุดท้ายกับด้านหลังของรถต้องมีอย่างน้อย 30 ซม.

เงื่อนไขการโหลด
หากปริมาณอนุญาต pallet ทั้งหมดจะต้องบรรทุกสินค้าที่คล้ายคลึงกัน pallet ทั้งหมดที่มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน (เช่น รุ่น VHS หรือ CVD แบบธรรมดาและแบบจอกว้างในบรรจุภัณฑ์แบบกล่องที่คล้ายกัน) จะต้องทําเครื่องหมายด้วย “สินค้าผสม” หรือ “SKU แบบผสม” ตัวอย่างเช่น

พัสดุ
① pallet ทั้งหมดต้องทําจากบรรจุภัณฑ์ยืดพลาสติกใส และติดข้อความ "ห้ามฉีกบรรจุภัณฑ์ยืด" หรือ "ห้ามเปิด" เพื่อเตือนผู้ขนส่ง
② Amazon อาจปฏิเสธ pallet ในบรรจุภัณฑ์ยืดสีดํา/ทึบแสง


การติดฉลาก

① ระบุจํานวนป้ายกล่องที่ท่านต้องการ (หนึ่งกล่องสําหรับแต่ละกล่อง) และเครื่องปริ้นเลเซอร์ในการพิมพ์ฉลก ห้ามใช้เครื่องพิมพอิงค์เจ็ท มิฉะนั้น บาร์ค้ดอาจไม่ถูกสแกนเนื่องจากหมึกรั่วหรือหมึกถูกตัด
② ติดฉลากที่ด้านนอกของแต่ละกล่อง และให้ความสนใจเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าจริงในกล่องนั้นสดคล้องกับหมายเลขกล่องในแผนคลังสินค้า
③ ติดฉลากบนตําแหน่งที่สะดวกในการเปิด pallet เมื่อรับสินค้าในศูนย์ปฏิบัติการ และระวังอย่าข้ามตะเข็บของกล่อง

เงื่อนไขอื่น ๆ
แต่ละ pallet จะต้องทําเครื่องหมายด้วยชื่อของซัพพลายเออร์, ที่อยู่รับและที่อยู่ในการจัดส่ง, หมายเลขคําสั่งซื้อ, จํานวนกล่องและหมายเลข pallet _____ (ทั้งหมด_____ pallet ) ที่มุมขวาบนของด้านใดด้านหนึ่งของคอนเทนเนอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการดู
• ข้อกําหนดของการเตรียมล่วงหน้าที่เว็บไซต์ญี่ปุ่น:
• ข้อกําหนดของ pallet
• ข้อกําหนดสําหรับการใช้ pallet ในการขนส่งสินค้า
หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างใบจ่าหน้าสําหรับการจัดส่งและการประมวลผลล่วงหน้าของการจัดส่ง โปรดคลิกเพื่อดูเพจช่วยเหลือ(เว็บไซต์สหรัฐอเมริกํา)
ผู้ขายในเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อดูเพจช่วยเหลือ
ผู้ขายในเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อดูเพจช่วยเหลือ
สําหรับผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา สามารถพิมพ์ใบจ่าหน้าสําหรับการจัดส่งในระหว่างผังการสร้างการจัดส่ง
หากท่านได้สร้างการจัดส่งแล้ว สามารถเข้าถึงการจัดส่งได้จากคิวการจัดส่ง
สําหรับผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรป สามารถคลิกที่ขั้นตอนการสร้างการจัดส่งที่เป็นมาตรฐานและคิวการจัดส่งผังการสร้างการจัดส่ง
และคิวการจัดส่งตามความต้องการ
สําหรับผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่น สามารถคลิกที่ผังการสร้างการจัดส่งและคิวการจัดส่งตามความต้องการ
• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของสินค้าในกล่องทุกกล่องที่ท่านส่งไปยัง FC ต้องให้ข้อมูลสินค้าในกล่องที่ถูกต้องกับ Amazon ข้อมูลนี้ช่วยให้ FC คําสั่งซื้อสามารถรับการจัดส่งของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และทําให้สินค้าคงคลังของคุณขายได้เร็วที่สุด
หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในกล่อง ทีม Fulfillment by Amazon (FBA) จะประมวลผลเนื้อหาของแต่ละกล่องด้วยตนเองและประเมินค่าใช้จ่าย ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในกล่องแก่ Amazon ผ่านแพลตฟอร์มของผู้ขายหรือ Amazon Marketplace Web Service ในระหว่างขั้นตอนการสร้างจัดส่ง
• วิธีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของสินค้าในกล่อง
วิธีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในกล่องขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าของท่าน (ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดบรรจุในหนึ่งกล่อง/หนึ่ง SKU ต่อกล่อง/มากกว่าหนึ่ง SKU ต่อกล่อง (มากกว่า/ไม่เกิน 15 กล่อง)) :
ลิงก์ด้านบนเป็นของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถคลิกที่ลิงค์เพื่อสอบถามเพจช่วยเหลือ
ผู้ขายของเว็บไซต์ยุโรปสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อดูเพจช่วยเหลือ
ผู้ขายของเว็บไซต์ญี่ปุ่นสามารถคลิกลิงก์นี้เพื่อดูเพจช่วยเหลือ
• การติดฉลาก pallet
ฉลาก pallet : ฉลาก pallet ต่อไปนี้จะต้องติดอยู่บนทั้งสี่ด้านของ pallet มีป้ายชื่อ pallet 4 ป้ายซึ่งคล้ายกับป้ายสําหรับการขนส่งที่กล่าวถึงข้างต้น

หมายเหตุ :

สําหรับผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา ยังต้องระวัง:
• ตามโปรแกรมบริการจัดส่งสินค้าฝากขายของ FBA ของ Amazon เมื่อท่านส่ง
พัสดุไปยัง FC ตามพื้นที่ ต้องแนบฉากสินค้าฝากขายกับผู้ให้บริการของAmazon
• ฉลากผู้ให้บริการของ Amazon แต่ละฉลากไม่ซ้ากัน และต้องติดอยู่กับฉลาก
สินค้าจัดส่ง FBA ของท่าน
• เมื่อโหลดรถพ่วงและวาง pallet คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากผู้ให้บริการของ Amazon และฉลากสินค้าจัดส่ง FBA ที่วางอยู่บน pallet หันไปทางประตูรถพ่วง
หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดการติดฉลากของการจัดส่ง สามารถดูแยกกันได้
ข้อกําหนดฉลากสินค้าจัดส่ง (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา);
ข้อกําหนดฉลากสินค้าจัดส่ง (เว็บไซต์ยุโรป)
ข้อกําหนดฉลากสินค้าจัดส่ง (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
2.3.4 การบริการติดฉลากของ FBA
• การบริการติดฉลากของ FBA
สําหรับสินค้าที่จําเป็นต้องใช้บาร์โค้ดของ Amazon และสอดคล้อง FBA สามารถให้บริการการติดบาร์โค้ดประเภทนี้
แทนได้ และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อรายการ
• ข้อดีของบริการติดฉลากของ FBA:

หมายเหตุ :

การตั้งค่าใหม่จะถูกนําไปใช้กับการจัดส่งที่สร้างขึ้นหลังจากที่ท่านเปลี่ยนตัวเลือก หาก
ต้องการให้การตั้งค่าใหม่นําไปใช้กับการจัดส่งที่กําลังสร้าง ท่านต้องลบการจัดส่งแล้ว
สร้างการจัดส่งใหม่
บริการการเตรียมการสินค้าของ FBA
Fulfillment by Amazon (FBA) มีข้อกําหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการเตรียมการล่วงหน้าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดส่งและจัดเก็บในศูนย์FC สินค้าที่ได้รับการบรรจุภัณฑ์กับการเตรียมารสินค้าที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความล่าช้าในการรับสินคาได้ และจะให้ความคุ้มครองสินค้าในช่วงเวลาที่สินค้าถูกจัดเก็บไว้ใน FC และสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า ท่านสามารถใช้บริการการเตรียมการสินค้าของ FBA เพื่อให้ Amazon ให้บริการบรรจุภัณฑ์และขั้นตอน
ก่อนการประมวลผลที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดส่ง
• ข้อกําหนดสําหรับการใช้บริการการเตรียมการสินค้าของ FBA มีอะไรบ้าง?

หมายเหตุ :

สําหรับผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา ยังต้องระวัง:
• ตามโปรแกรมบริการจัดส่งสินค้าฝากขายของ FBA ของ Amazon เมื่อท่านส่งพัสดุไปยัง FC ตามพื้นที่ ต้องแนบฉลากสินค้าฝากขายกับผู้ให้บริการของ Amazon
• ฉลากผู้ให้บริการของ Amazon แต่ละฉลากไม่ซํ้ากัน และต้องติดอยู่กับฉลากสินค้าจัดส่ง FBA ของท่าน
• เมื่อโหลดรถพ่วงและวาง pallet คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากผู้ให้บริการของ Amazon และฉลากสินค้าจัดส่ง FBA ที่วางอยู่บน pallet หันไปทางประตูรถพ่วง
หากต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและการเปิดใช้งานของบริการการเตรียมการสินค้า วิธีเลือกฝ่ายประมวลผลล่วงหน้าและฝ่ายติดป้ายกํากับ โปรดคลิกเพื่อดูหน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา) /หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์ยุโรป) /หน้าช่วยเหลือ (เว็บไซต์ญี่ปุ่น)
รายละเอียดเพิ่มเติม

2.4 จัดส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA

กระบวนการที่ผู้ขายส่งสินค้าไปยังคลังสินค้า FBA นั้นเป็นโลจิสติกส์ระยะทางแรก หลังจากศึกษาในบทนี้แล้ว ท่านจะได้เข้าใจข้อกําหนดการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์สําหรับการขนส่งและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในลอจิสติกส์ระยะแรก

2.4.1 วิธีการขนส่งทั่วไปของโลจิสติกส์ระยะทางที่แรก

ปัจจุบัน วิธีการขนส่งระยะทางที่แรกที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ การขนส่งด่วน การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ ฯลฯ บทนําโดยย่อมีดังนี้:
ผู้ขายสามารถเลือกวิธีการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถไปที่:
คู่มือโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
คู่มือโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (เว็บไซต์ยุโรป)
คู่มือโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (เว็บไซต์ญี่ปุ่น) เพื่อดูรายละเอียดการแนะนําและคําแนะนําในการเลือก
ในเวลาเดียวกัน Amazon ให้บริการการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon สําหรับผู้ขาย ท่านสามารถเลือกที่จะข้ามไป:
สื่อการเรียนรู้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกา)
สื่อการเรียนรู้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon (เว็บไซต์ยุโรป)
สื่อการเรียนรู้บริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon (เว็บไซต์ญี่ปุ่น) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจัดส่งบริการลอจิสติกส์ข้ามพรมแดนของ Amazon


2.4.2 ข้อกําหนดเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล
หากท่านเลือกจัดส่งสินค้าทางทะเล ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรทุกสินค้า ในการขนส่งทางทะเล การเลือกตู้คอนเทนเนอร์ที่เหมาะสมสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียสินค้าระหว่างการขนส่ง และยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าของท่านอีกด้วย

หมายเหตุ :

ในฐานะผู้ให้บริการขนส่ง ท่านสามารถส่งสินค้าคงคลังไปคลังสินค้า FBA ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ผ่านโหลดการขนส่งทํางทะเลแบบเหมาตู้ (FCL) โหลดการขนส่งทางทะเลแบบรวมตู้ (LCL) และการขนส่งทางอากาศที่ให้บริการโดยศูนย์ปฏิบัติการ Amazon ทั่วโลก สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่บริการการจัดส่งทั่วโลก
ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดและขนาดของคอนเทนเนอร์มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียวในระดับสากลได้จากเนื้อหาในหน้าถัดไป
2.4.3 เลือกประเภทการโหลด (ยกเว็บไซต์สหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่าง)
หลังจากเลือกขนาดตู้คอนเทนเนอร์ในอุดมคติแล้ว ยังต้องเลือกประเภทการโหลดที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
ประเภทการโหลดทั่วไป ได้แก่ การโหลดคอนเทนเนอร์จํานวนมาก การโหลด pallet และการโหลด pallet ต่อไปนี้จะแนะนํารายละเอียดให้ท่านทราบ:

• การโหลดจํานวนมาก
มีการใช้การโหลดกล่องจํานวนมาก และกล่องจะวางซ้อนกันจากด้านล่างของคอนเทนเนอร์ และไม่ใช้ pallet
หลังจากทําความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของคอนเทนเนอร์และประเภทการโหลดแล้ว ท่านยังต้องเข้าใจข้อควรระวังต่อไปนี้ด้วยก่อน ถึงจะสามารถเริ่มส่งสินค้าได้:
• ใช้ภาชนะที่มีความสูงภายในอย่างน้อย 2.3 เมตร (90 นิ้ว)
• เมื่อท่านได้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านล่างของตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้รับการดูแลอย่างดี ปลอดภัย
และแน่นหนา และไม่มีสิ่งกีดขวางหรือความเสียหาย (เช่น รู)
• พื้นตู้คอนเทนเนอร์ต้องสามารถรับนํ้าหนักของรถลาก pallet ที่บรรทุกจนเต็มได้
• ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ห้ามใช้ภาชนะที่มีพื้นไม่เรียบหรือพื้นลูกฟูก เช่น ภาชนะในตู้เย็น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ขนส่ง โปรดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดและดูคู่มือการปรับสภาพตู้คอนเทนเนอร์สําหรับเรือเดินทะเลของสหรัฐอเมริกา

2.5 กฎหลักของคลังเก็บสินค้า FBA

2.5.1 สินค้าโภคภัณฑ์กฎทอง 5 ข้อของคลังเก็บสินค้า FBA

จากการเรียนรู้ข้างต้น ฉันเชื่อว่าทุกคนมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมการสําหรับศูนย์ปฏิบัติการ Amazon ต่อไป ฉันจะสรุปกฎทอง 5 ข้อสั้นๆ เพื่อให้ท่านสร้างความประทับใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและช่วยให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
2.5.2 บทสรุปคําถามที่พบบ่อย

ต่อไปนี้เป็นรายการปัญหาทั่วไปในกระบวนการเตรียมการของ FBA ก่อนเข้าคลังสินค้า โปรดอ่านอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยง
ข้อผิดพลาดทั่วไป คลังสินค้า FBA อาจจะปฏิเสธสินค้าที่ไม่ได้ดําเนินการล่วงหน้าตามเงื่อนไข หากท่านไม่เตรียมตามข้อกําหนดด้านคลังสินค้า FBA คลังสินค้าอาจถูกเลื่อนออกไป (เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ Amazon จะจัดการเอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และความเร็วของสินค้าบนชั้นวางและเริ่มการขายจะช้า) หรือถูกปฏิเสธ
• บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• ขนาดและนํ้าหนักของสินค้าที่จัดส่งเกินมาตรฐานและยังไม่ได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้อง
• ปัญหาขนาด pallet และวัสดุ
• การเลือก pallet ขนาดใหญ่ผิด
• การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง
• เกี่ยวกับการติดฉลาก
• ASIN & SKU ใน Fulfillment Network ฉลากสินค้าจัดส่ง ฉลาก pallet ไม่ได้ติดหรือติดอย่างไม่ถูกต้อง
• ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ฉลาก รวมถึงขนาดตัวอักษร วัสดุกระดาษฉลาก พื้นที่ว่างรอบๆ ฉลาก ขนาดกระดาษ ฉลาก ฯลฯ
• เกี่ยวกับคอนเทนเนอร์
• อย่าใช้ภาชนะขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกกล่องที่มีนํ้าหนักมากกว่า 23 กก. (สหรัฐอเมริกา) หรือ 15 กก. (ยุโรป ญี่ปุ่น)
• สินค้าสําหรับงานหนัก (มากกว่า 23 กก. หรือ 15 กก.) และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ ที่ต้องมีป้ายเตือนต้องติดฉลากพิเศษ
• สินค้าและกล่องขนาดใหญ่ต้องขนส่งด้วย pallet เว้นแต่สินค้าจะยกได้ด้วยรถยก
• สํารองพื้นที่เพียงพอเมื่อวางซ้อน pallet เพื่อความสะดวกในการขนถ่าย
• อย่าลืมใช้ถุงลม สายรัดที่ไม่ใช่โลหะ หรือตาข่ายนิรภัยเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสินค้า เนื่องจากสินค้าอาจเคลื่อนตัวระหว่างการขนส่งและทําให้เกิดความเสียหายได้

3. การจัดการสินค้าคงคลัง Fulfillment By
Amazon (FBA)

ข้างบนเราได้แนะนําแนวคิดเกี่ยวกับ FBA และการทํางานเตรียมก่อนนําเข้าคลังสินค้าโดยละเอียด จากการเรียนรู้ของบทนี้ ท่านจะเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าคลังสินค้า ประกอบด้วย การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า การบริการหลังการขาย และอื่นๆ ช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงการบริการลูกค้า และสร้างชื่อเสียงให้กับลูกค้า

3.1 ปัญหาที่พบบ่อยของการนําเข้าคลังสินค้า FBA

หลังจากสินค้าของท่านได้ผ่านโลจิสติกส์มาจนถึงคลังสินค้า FBA ก่อนที่จะวางจําหน่าย Amazon ได้รับสินค้าและข้อมูลสินค้าของ
ท่านโดยสแกนรหัส และทําการจัดเก็บตามวิธีการรับส่งสินค้าที่สะดวก เมื่อ FC ของเราไม่สามารถรับสินค้าได้เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เราจะดําเนินการสินค้าคงคลังของท่านให้สําเร็จด้วยการบริการนอกแผน และท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างเป็นปัญหาที่พบบ่อย เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงสําหรับผู้ขาย:

3.2 การจัดการสินค้าคงคลัง

การจัดการสินค้าคงคลังในกระบวนการขายของผู้ขาย Amazon มีบทบาทสําคัญมากในการควบคุมต้นทุนและเพิ่มผลกําไร เป็นกุญแจสําคัญในการรักษายอดขายโดยปกติสําหรับผู้ขายของ Amazon และยังส่งผลกระทบต่อ นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเงินทุนของผู้ขาย Amazon จากการเรียนรู้บททนี้ ท่านสามารถเข้าใจถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลังของ Amazon จะช่วยท่านในการประหยัดต้นทุน เพิ่มระดับประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง

3.2.1 ความสําคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

สําหรับผู้ขายส่วนใหญ่ของ Amazon การจัดการสินค้าคงคลังอย่างสมเหตุสมผลเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดของการดําเนินงาน FBA ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับต้นทุนการดําเนินงาน ที่สําคัญไปกว่านั้นคือ สินค้าสต็อกหรือการขายที่ล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายอย่างมาก และนํามาซึ่งความเสี่ยง ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก
3.2.2 คําแนะนําการจัดวางสินค้าคงคลัง
ท่านสามารถใช้คําแนะนําของ Amazon ที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อลดระยะทางการจัดส่ง ประสบการณ์การับสินค้าที่เร็วขึ้นกับลูกค้า เพิ่มชื่อเสียงของลูกค้าผ่านการจัดวางสินค้าคงคลังที่เหมาะสม หรือเข้าสู่แผนทดลอง“เริ่มต้นด้วยสินค้าคงคลังก่อน ”(ดูหลังจากล็อคอิน) ลดการสูญเสียจากการขายเนื่องจากสินค้าขาดสต็อก ในบทนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบริการและแผนการจัดการสินค้าคงคลังที่ Amazon เสนอให้ และทําความเข้าใจวิธีการเปลี่ยนแปลงผลกําไรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริการและวิธีเหล่านี้
การบริการการจัดวางสินค้าคงคลัง

• การบริการจัดการสินค้าคงคลังคืออะไร?
ตามสถานการณ์ค้าเริ่มต้น หลังจากสร้างแผนการจัดส่ง ท่านอาจต้องแบ่งการสินค้าหนึ่งชิ้นเป็นหลายชิ้น และสินค้าแต่ละชิ้นจะส่งไปยังศูนย์รับสินค้าและคลังสินค้า FBA เพื่อลดระยะทางการจัดส่งแต่ละรายการไปยังศูนย์รับสินค้าอื่นหรือศูนย์การดําเนินการของ Amazon เพื่อลดระยะห่างระหว่างสินค้าและลูกค้าทุกที่ และให้ประสบการณ์การรับสินค้าที่รวดเร็วขึ้นกับลูกค้า แต่หากท่านลงทะเบียน “การบริการจัดวางสินค้าคงคลัง” เพียงแค่ส่งสินคิาคงคลังที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมดไปยังศูนย์รับสินค้าหรือคลังสินค้า FBA เดียวกัน (*สินค้าบางหมวดหมู่ไม่สามาถใช้บริการนี้ได้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ตัวอย่างการจัดวางสินค้าคงคลัง) หลังสินค้าถึงที่จุดหมาย Amazon จะทําการแยกสินค้า และส่งไปยังคลังสินค้า FBA ที่แตกต่างกันด้วยตัวของมันเอง เมื่อศูนย์รับสินค้า หรือคลังสินค้าFBA ได้รับสินค้าของท่าน สินค้าของท่านจะเปลี่ยนเป็นสถานะขายได้

หมายเหตุ :

เมื่อท่านใช้บริการการจัดวางสินค้าคงคลัง ศูนย์รับสินค้า หรือคลังสินค้า FBA จะกําหนดโดย Amazon ผู้ขายไม่สามารถเลือกได้ Amazon สามารถเลือกปลายทางที่ไม่เหมือนกันสําหรับสินค้าที่แตกต่างกันได้
• วิธีใช้การบริการจัดการสินค้าคงคลัง
ขั้นตอนการดําเนินการละเอียด กรุณาดูที่:ส่งหรือเติมสินค้าคงคลังให้ Amzaon

หมายเหตุ :

สําหรับผู้ขายของเว็บไซต์สหรัฐอเมริกา ยังต้องระวัง:
• ตามโปรแกรมบริการจัดส่งสินค้าฝากขายของ FBA ของ Amazon เมื่อท่านส่งพัสดุไปยัง FC ตามพื้นที่ ต้องแนบฉลากสินค้าฝากขายกับผู้ให้บริการของ Amazon
• ฉลากผู้ให้บริการของ Amazon แต่ละฉลากไม่ซํ้ากัน และต้องติดอยู่กับฉลากสินค้าจัดส่ง FBA ของท่าน
• เมื่อโหลดรถพ่วงและวาง pallet คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากผู้ให้บริการของ Amazon และฉลากสินค้าจัดส่ง FBA ที่วางอยู่บน pallet หันไปทางประตูรถพ่วง
• แผนทดลอง “เริ่มต้นด้วยสินค้าคงคลังก่อน”
แม้ว่าสินค้าคงคลังจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งสินค้าขายดีอาจจะหมดสต็อกได้ และจะส่งผลอัตราการเผยแพร่และยอดขายของสินค้า จากแผนทดลอง “เริ่มต้นด้วยสินค้าคงคลังก่อน” จะต้องล็อคอินศูนย์ผู้ขาย ใช้ศูนย์ผู้ให้บริการขนส่ง,แผนผู้ให้บริการขนส่งแบบสหกรณ์ (PCP) หรือ Amazon Global Logistics ส่งสินค้าคงคลังที่สินค้าขาดไปยังคลังสินค้า FBA แม้ว่าสินค้าของท่านจะยังอยู่ในระหว่างจิสติกก็ตาม เพียงแค่ Amazon ยืนยันว่าการจัดส่งจะมาถึงตรงเวลา ก็จะสามารถทําให้ลูกค้าพบและซื้อสินค้าที่ขาดสต็อกของท่านได้ล่วงหน้า
คลิกดู(จําเป็นต้องล็อคอิน) ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับแผนทดลอง “เริ่มต้นด้วยสินค้าคงคลังก่อน”

หมายเหตุ :

เพื่อรับประกันประสบการณ์ของลูกค้า หาก Amazon ไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลาหรือไม่ และหลังจากที่สินค้าถึงจะมีสินค้าตามปริมาณที่คาดไว้หรือไม่ สิ่งนี้อาจจะทําให้ลูกค้าไม่สามารถค้นหาและซื้อสินค้าของที่ขาดสต็อกทั้งหมดของท่านก่อนสินค้าจะมาถึงคลังสินค้า FBA
3.2.3 ประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง
ประสิทธิภาพสินค้าคงคลังสําหรับผู้ขายเป็นสิ่งที่สําคัญมาก เพราะฉะนั้นเราจะให้ข้อมูลอ้างอิงกับท่นในเพจ “แดชบอร์ดควบคุมสินค้าคงคลัง” ของศูนย์ผู้ขาย Amazon จะช่วยให้ท่านควบคุมและจัดการสถานะสินคงคลังได้อย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพสินค้าคงคลังได้ทีเพจ “ประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง” ท่านจะพบกับโอกาสในการเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน ติดตามเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และยังสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับผู้ซื้ออื่นได้อีกด้วย ต่อไปเราจะแนะนําข้อมูลอ้างอิงที่สําคัญของสินค้าคงคลังหลายประการให้ท่านได้ทราบ:

หมายเหตุ :

IPI ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพที่มีสินค้าคงคลัง FBA และบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพที่มีการโปรโมทเมื่อเร็วๆนี้ ถ้าท่านเป็นผู้ใช้งานใหม่บัญชีแผนการขายบุคคลทั่วไปของ FBA หรือยังไม่เคยโปรโมทใน 13 สัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่ระบบจะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ท่านอาจจะไม่มีคะแนน IPI ก็ได้
คลิกดู (จําเป็นต้องล็อคอิน) ข้อมูลรายละเอียดการคํานวณ IPI

หมายเหตุ :

เมื่อมีสินค้าขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่ เครื่องแต่งกาย และรองเท้า บัญชีแผนการขายมืออาชีพจะที่มีข้อจํากัดคลังสินค้าจะมีพื้นที่คลังสินค้าอย่างน้อย 0.708 ลูกบาศก์เมตร (25ลูกบาศก์ฟุต)
ตั้งค่าข้อจํากัดคลังสินค้ารายไตรมาส
ข้อจํากัดคลังสินค้าของบัญชีแผนการขายแบบมืออาชีพจะทําการประเมินหนึ่งครั้งในทุกๆ สามเดือน
• เมื่อ Amazon ตั้งค้าข้อจํากัด พื้นที่คลังสินค้าสําหรับไตรมาสถัดไป จะพิจารณาจากยอดขายในช่วงนั้น และ ยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว สรุปได้ว่า การคํานวณปัจจัยข้อจํากัดการคลังสินค้ารายไตรมาสประกอบด้วยประการต่อไปนี้:

① ยอดขายของท่าน (รวมถึงช่วงเวลาการขายตามฤดูกาล)
② คะแนนสถิติ IPI ของท่าน
③ ปริมาณ FC ที่ใช้ได้

• สําหรับผู้ขายที่มีคะแนน IPI ตํ่ากว่า 350 ในสัปดาห์ที่ 6 ก่อนสิ้นไตรมาส Amazon จะส่งค่าประมาณข้อจํากัดคลังสินค้าสําหรับไตรมาสถัดไปให้ท่าน หากคะแนน IPI ของท่านยังตํ่ากว่า 350 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาส (7 วันที่ผ่านมา) Amazon จะกําหนข้อจํากัดคลังสินค้าใหม่ให้กับท่านในไตรมาสถัดไป

• สําหรับผู้ขายที่มีคะแนน IPI สูง Amazon จะปรับข้อจํากัดคลังสินค้าตามยอดขายและความจุใช้ได้
ข้อจํากัดคลังสินค้าขึ้นอยู่กับคะแนน IPI ของท่านในช่วงสองสัปดาห์การตรวจสอบคะแนนสองประเภทของไตรมาส สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์สุดท้ายก่อนสิ้นสุดไตรมาส ถ้าคะแนนเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพสินค้าคงคลังของท่านมี 350 (เว็บไซต์สหรัฐอเมริกาเป็น 400) หรือสูงกว่าภายในสัปดาห์การตรวจสอบคะแนน ท่านจะมีพื้นที่คงคลังสินค้าที่ไร้ขีดจํากัด
ประเภทคลังสินค้า
• ข้อจํากัดคลังสินค้าใช้สําหรับประเภทคลังสินค้า 6 ประเภท:สินค้าขนาดมาตรฐาน สินค้าขนาดใหญ่ เครื่องแต่งกาย รองเท้า สารไวไฟและสเปรย์
• หากท่านไม่เห็นประเภทคลังสินค้าในเครื่องตรวจสอบคลังสินค้า 1 อาจเป็นเพราะท่านไม่ได้กําหนดข้อจํากัดของประเภทคลังสินค้านี้นอกจากนี้ การปรับข้อจํากัดคลังสินค้าวัตถุอันตราย (สารไวไฟและสเปรย์) จะแยกดําเนินการกับประเภทคลังสินค้าอื่นๆ
• Amazon จะยืนยันประเภทคลังสินค้าตามคุณลักษณะสินค้า ผู้ขายไม่สามารถปรับประเภทคลังสินค้าด้วยตนเองได้
หากสินค้าคงคลังเกินข้อจํากัดคลังสินค้าของ FBA
• ตามนโยบายการขีดจํากัดคลังสินค้าของ FBA ก่อนที่ระดับสินค้าคงคลังจะตํ่ากว่าข้อจํากัดประเภทคลังสินค้า ท่านจะไม่สามารถสร้างสินค้าใหม่ส่งไปยัง Amazon ในประเภทคลังสินค้านี้ได้
• หากสินค้าคงคลังที่ท่านส่งเกินปริมาณที่อนุญาตข้อจํากัดคลังสินค้า FC อาจจะปฎิเสธรับสินค้าคงคลังส่วนเกินจํากัด
• ในวันใดก็ได้ในเดือนที่กําหนด หากสินค้าคงคลังที่มีอยู่ของท่านเกินปริมาณจํากัดของประเภทคลังสินค้าใด ท่านจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเกินปริมาณสินค้า
ข้อจํากัดติดตาม ASIN
• Amazon อาจจะสร้างข้อจํากัดคลังสินค้าสําหรับ ASIN ที่กําหนดหากข้อจํากัด ASIN ที่กําหนดใช้สําหรับบัญชีผู้ขายของท่าน ท่านสามารถดูข้อมูลรายละเอียดภายใต้หัวข้อ“ขีดจํากัด ASIN” ในรายงาน“สถานะสินค้าคงคลัง” ข้อมูลนี้ไม่มีในรายงาน“สถานะสินค้าคงคลัง”ที่ออนไลน์ สําหรับรายละเอียดกรุณาล็อคอิน และดูที่ขีดจํากัดจํานวน ASIN Fulfillment By Amazon
การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเป็นเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง โดยขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของปริมาณยอดขายในอดีตและสินค้าคงคลังของ Amazonที่ขายได้รายสัปดาห์ การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังสั้นเกินไปจะมีความเสี่ยงที่สินค้าจะขาดสต็อก หากนานเกินไปจะมีความเสี่ยงที่จะล้นสต็อก

ปัจจัยที่มีผลกระทบ
อายุสินค้าคงคลัง FBA
อายุสินค้าคงคลัง หมายถึงจํานวนวันของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้า FBA ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน เพื่อช่วยในการจัดการระดับสินค้าคงคลัง แต่อายุสินค้าคงคลังไม่สามารถตัดสินความต้องการสินค้าของผู้ซื้อได้โดยตรงสําหรับผูัขาย ปัจจัยหลายอย่างอาจส่งผลต่อความต้องการสินค้าที่แท้จริงของผู้ซื้อ รวมถึงความผันผวนของราคาสินค้า การเปลี่ยนแปลงความต้องการลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงราคาที่แข่งขันของสินค้าเหล่านี้

• FBA ใช้หลักการ First In First Out ดําเนินการสินค้าคงคลังของเครือข่ายการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่า ไม่ว่าสินค้าจริงจะถูกจัดส่งหรือนําออก ทุกครั้งจะดําเนินการตามเวลาก่อนหลัก ใช้สําหรับสินค้าคงคลังที่นําเข้าเร็วสุด

• ศุนย์การจัดการ Amazon จะแสดงรายละเอียดสินค้า FBA ของผู้ขายตามระยะเวลาอายุสินค้าคงคลัง
สินค้าของผู้ขายจะถูกแบ่งตามกลุ่มอายุสินค้าคงคลังดังต่อไปนี้:
• 0–90 วัน
• 91–180 วัน
• 181–270 วัน
• 271–365 วัน
• 365 วันขึ้นไป

3.2.4 การเคลียร์สินค้าคงคลัง

ในบทนี้ ส่วนใหญ่จะแนะนําเครื่องมือการเคลียร์สินค้าคงคลังและโปรโมชั่นสินค้าคงคลังที่ค้าง เพื่อช่วยผู้ขายแก้ปัญหาสินค้าคงคลัง อาจจะค้าง และลดต้นทุนค่าธรรมเนียมสินค้าคงคลังและความเสียหายที่ตามมาโดยไม่จําเป็น

• นําออกสินค้าคงคลัง
หากท่านกําลังพยายามลดสินค้าคงคลังส่วนเกินในคลังสินค้าปัจจุบัน สามารถนําสินคาคง้คลังออกจากคลังสินค้า FBA โดยการส่งคําสั่งนําออก Amazon จะดําเนินการสินค้าคงคลังของท่านตามการคําสั่งนําออกที่ท่านส่งการบริการนี้คิดค่าธรรมเนียมต่อรายการ รายละเอียดสามารถดูได้ที่ค่าธรรมเนียมคําสั่งซื้อที่นําออก

• วิธีของการนําออกสินค้าคงคลัง(เลือกได้)
นําสินค้าคงคลังออกจากคลังสินค้า FBA
ต้องการนําออกสินค้าคงคลังจากคลังสินค้า FBA ท่านต้องส่งคําสั่งนําออก
ท่านสามารถสร้างคําสั่งนําออกในรายงานจากเพจ “การจัดการสินค้าคงคลัง” หรือ “สร้างการนําออก” การดําเนินการอย่างละเอียด กรุณาดู เพจความช่วยเหลือ
นําออกสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
แก้ไขสถานะสินค้าคงคลังเป็น “ขายไม่ได้” หากภายใน 30 วันหลังจาก Amazon แจ้งให้ผู้ขายนําออกสินค้าคงคลังที่ขายไม่ออกตามที่กําหนด ผู้ขายไม่ได้สร้างคําสั่งนําออก สินค้าคงคลังนี้อาจจะถูกละทิ้งอัตโนมัติ ผู้ขายสามารถส่งคําสั่งนําออกเมื่อใดก็ได้เพื่อนําออกสินค้าคงคลังที่ขายไม่ได้ หากท่านเปิดงานการนําออกดารจัดเก็บระยะยาวโดยอัตโนมัติ ระบบจะสร้างคําสั่งนําออกหนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังจากวันที่เคลียร์สินค้าคงคลัง ท่านสามารถตั้งค่าตัวเลือกที่เกี่ยวข้องของการนําออกอัตโนมัติได้ตามความต้องการ
นําออกสินค้าคงคลังยกเซ็ต
ส่งคําสั่งนําออกยกเซ็ตโดยอัปโหลดรายการสินค้าที่คั่นด้วยแท็บ ท่านสามารถล็อคอินศูนย์ผู้ขาย จากดาวน์โหลดเทมเพลตสําหรับสร้างคําขอนําออกคําสั่งยกเซ็ตจากเพจนําออกคําสั่งซื้อที่อัปโหลด
บรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์ของสินค์าคงคลังที่นําออก
สินค้าคงคลังที่นําออกจะทําการบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า พร้อมกับลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์และการโลจิสติกส์ให้น้อยที่สุด วิธีการบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์ขึ้นอยู่กับจํานวน ขนาดและนํ้าหนัก และตําแหน่งที่อยูปัจจุบันสินค้าค่งคลังที่ท่านต้องการนําออก

ข้อกําหนดบรรจุภัณฑ์ของคําสั่งนําออก
หากต้องการดูวิธีดําเนินการคําสั่งนําออกอย่างละเอียด หรือมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการหรือรายละเอียดของคําสั่งนําออก สามารถคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ :

ผู้ขายสามารถยกเลิก Outlet Deal ที่ส่งมาได้ด้วยตนเองก่อนที่ Amazon จะดําเนินการตรวจสอบ ถ้าต้องการยกเลิก Outlet Deal ที่ได้รับการอนุมัติและเริ่มต้นแล้ว ก็จะต้องติดต่อทีมสนับสนุนผู้ขาย คู่มือดําเนินการเพิ่มเติมและปัญหาที่พบบ่อย สามารถคลิกที่นี่เพื่อดู
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานและประโยชน์ของการชําระเงินสินค้าคงคลัง กรุณาล็อคอินศูนย์ผู้ขายและไปที่ชําระบัญชีสินค้าคงคลัง


• โปรแกรมการบริจาคของ FBA
โปรแกรมการบริจาคของ FBA เป็นตัวเลือการกําจัดที่ Amazon มอบให้ท่าน เมื่อผู้ขายร้องขอให้ทิ้งสินค้าคงคลังที่ค้างสต็อกภายใน FC ของสหรัฐอเมริกา คืนสินค้าคงคลังหรือสินค้าคงคคลังของ Amazon ที่ไม่ต้องการ Amazon จะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลในสหรัฐฯ ที่เลือกไว้
• พันธมิตรโปรแกรมของสหรัฐอเมริกา
Amazon ได้ร่วมมือกับ Good 360 แจกจ่ายสินค้าคงคลัง Amazon ที่บริจาคให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรในสหรัฐอเมริกา และส่งต่อไปยังมือของผู้ที่ต้องการทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการบริจาคอย่างละเอียด กรุณาล็อคอินศูนย์ผู้ขายและดูที่เพจความช่วยเหลือ

3.3 การจัดส่งสินค้า

หลังจากขายสินค้า FBA จะให้บริการจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็วให้กับท่าน ช่วยท่านจัดเรียงสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า การจัดสิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงและมืออาชีพเป็นการเพิ่มยอดขาย เพิ่มการแข่งขันทางธุรกิจ และพัฒนาปัจจัยสําคัญของลูกค้า

3.3.1 ภาพรวมการจัดส่ง

• จัดการเวลาการจัดส่ง
Amazon จะแสดงเวลาการจัดส่งที่ประมาณการให้ลูกค้าในหน้าข้อมูลสินค้าและเพจการคํานวณ นี่คือเวลาโดยประมาณที่ผู้ซื้อใช้ตั้งแต่เวลาที่สั่งซื้อจนถึงวันที่ส่งคําสั่งซื้อ
• ทําไมต้องจัดการเวลาการจัดส่ง?
ผู้ขายตั้งค่าเวลาการจัดส่งที่ถูกต้องให้สินค้าจะช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี และเป็นการเพิ่มยอดขาย จากการเปรียบเทียบ ลูกค้าเต็มใจที่จะซื้อสินค้าด้วยความเร็วในการจัดส่งที่เร็วขึ้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าใน Amazon
ทำาความเข้าใจคุณสมบัติของท่านได้ผ่านแดชบอร์ดการควบคุมคุณสมบัติการจัดส่งแบบพรีเมียม

ต้องการทราบรายละเอียดเวลาการจัดส่งระหว่างประเทศเพิ่มเติมและการตั้งค่าเวลาตัวเลือกการจัดส่งที่เหมาะสม
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู


การจัดส่งแบบฟรี
การจัดส่งแบบฟรีเป็นการบริการที่ลูกค้าชอบที่สุด การบริการจัดส่งฟรีช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า และดึงดูดลูกค้ารายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ท่านมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของโปรแกรมการจัดส่ง Prime ด้วยตนเอง และอาจจะได้รับโอกาสเพิ่มยอดขายสินค้า ผู้ซื้อไปที่ “ตั้งค่าการจัดส่ง” ตั้งค่าค่าธรรมเนียการขนส่งเป็น 0.00 ดอลลาร์สหรัฐ ก็จะสามารถให้บริการจัดส่งแบบฟรีสําหรับสินค้าของตนเองได้ อัปเดตค่าธรรมเนียการขนส่งก็คือยกเลิกการจัดส่งแบบฟรี

3.3.2 การจัดส่งแบบหลายช่องทาง

การจัดส๋งแบบหลายช่องทาง เป็นหนึ่งในโปรแกรมของ FBA สําหรับผู้ขายที่ขายในหลายแพลตฟอร์ม เผชิญกับคําสั่งซื้อจากแพลตฟอร์มและช่องทางที่แตกต่างกัน ผู้ขายที่ต้องการขยายการจัดส่งสินค้า ด้วยการจัดส่งแบบหลายช่องทาง ก่อนอื่นท่านสามารถจัดเก็บสินค้าคงคลังของท่านในคลังสินค้า FBA ได้ เมื่อท่านอยู่ที่ Amazon สินค้าที่ขายอยู่บนเว็บไซต์ของท่านหรือเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอื่น ๆ Amazon สามารถจัดเรียง บรรจุภัณฑ์ และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าสําหรับสินค้าเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งหลายช่องทาง?
คําสั่งซื้อที่จัดส่งโดย Amazon จะเรียกเก็บตามค่าธรรมเนียการจัดสงโดยปกติของ FBA (รายละเอียดสามารถดูได้ที่ 1.3 มาตรฐานค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บของ FBA)

คําสั่งซื้อที่จัดส่งหลายช่องทางที่อยู่บนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ Amazon ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะใช้สําหรับคําสั่งซื้อภายในประเทศ ถ้าคําสั่งซื้อที่ของท่านไม่ใช้ของ Amazon จะต้องโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ สามารถดูได้ที่การส่งออกของ Fulfillment By Amazon เรียนรู้เกี่ยวกับการกําหนดราคาระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ปัจจัยหลักที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการจัดส่งยังมี:้
วิธีการคํานวนค่าจัดส่งและขนาดสินค้าและนํานํ้าหนักอย่างละเอียด สามารถดูรายละเอียดได้ที่เพจความช่วยเหลือ

ใช้การจัดส่งหลายช่องทางอย่างไร?
ท่านสามารถส่งคําสั่งจัดส่งหลายช่องท่างได้ด้วย 3 วิธี:หนึ่งครั้งส่งหนึ่งอันส่งจํานวนมากหรือผ่าน API
คำสั่งการจัดส่งหลายช่องทางแบบหนึ่งครั้งส่งหนึ่งอัน
หลังจากล็อคอินศูนย์ผู้ขาย ไปที่เพจ “จัดการสินค้าคงคลัง” เลือก สินค้าที่ท่านต้องการ ขีดจํากัดจํานวนสินค้าที่จัดส่งแบบหลายช่องทั้งหมดคือ 250
ส่งคําสั่ง MCF ยกเซ็ต
ดาวน์โหลดเทมเพลตคําขอจัดส่ง เพื่อสร้างคําสั่งซื้อ กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามคําอธิบายในสเปรดชีต และบันทึกและอัปโหลดข้อความ
ใช้ Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) เพื่อสร้างคําสั่งการ
จัดส่งแบบหลายช่องทางโดยใช้อินเทอร์เฟซโปรแกรมแอพพลิเคชั่นการจัดส่งขาออก (API)

(สําหรับนักพัฒนา Amazon MWS เท่านั้น) ดูคําสั่งการจัดส่งที่เป็นไปได้และดูค่าธรรมเนียม การจัดส่งโดยประมาณและวันที่จัดส่ง รับรายละเอียดระดับสินค้าระดับการจัดสูงและระดับสินค้า ระดับพัสดุ และระดับคําสั่งซื้อของคําสั่งที่มีอยู่ จะส่งคืนสินค้าไปยัง FC ที่ท่านใช้ Amazon MWS ในการจัดส่ง
ถ้าต้องการทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินการจัดส่งหลายช่องทางสามารถดูรายละเอียดได้ที่เพจความช่วยเหลือ
3.3.3 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สาม

หากผู้ขายเลือกใช้ซัพพลายเออร์การบริการโลจิสติกส์ช่องทางที่สาม ก่อนอื่นท่านต้องหาผู้ให้บริการที่สามารถจัดส่งระหว่างประเทศได้ ท่านสามารถจัดส่งสินค้าของท่านด้วยโปรแกรมผู้ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรของ Amazon (PCP) สําหรับโปรแกรมนี้ท่านสามารถเชิญผู้ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ที่คุ้นเคยมาลงทะเบียนบัญชี Amazon ได้ และสามารถเลือกผู้ให้บริการขนส่งรายนี้จัดส่งสินค้าของท่านในคลังสินค้า FBA ได้ โปรแกรมผู้ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรของ Amazon ไม่ เพียงแต่จะทางเลือกการจัดส่งกับท่านมากมาย ยังช่วยให้ท่านยกระดับประสิทธิภาพการส่งสินค้าอีกด้วย
คลิกที่นี่ เพื่อดูคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมผู้ให้บริการขนส่งแบบครบวงจร

3.4 การบริการหลังการขาย

หลังจากขายสินค้า Amazon จะให้บริการหลังการขายสําหรับผู้ขายที่ใช้ FBA รวมถึงการบริการลูกค้า 7x24 การบริการคืนสินค้าและอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อจะได้รับประสบการณ์การช็อปปิ้ง ซึ่งสามารถนําความคิดเห็นที่มาให้ผู้ขายได้ ทําให้ผู้ขาย Amazon มีโอกาสโดดเด่นกว่าใครในตลาด

3.4.1 การบริการลูกค้า

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมไว้วางใจได้ในการช้อปปิ้งให้กับลูกคาบน Amazon.com เราสนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้าของเราในการยกระดับคุณภาพของบริการเพื่อให้บรรลุระดับการบริการที่ลูกค้า Amazon ควรจะได้รับ สําหรับผู้ซื้อที่เข้าร่วมโปรแกรม FBA Amazon จะให้การสนับสนุนการบริการลูกค้าหลังการขายอย่างมีคุณภาพและรอบคอบแก่ผู้ซื้อ เพื่อประหยัดแรงงานและสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า
• ให้การสนับสนุนการคืนสินค้าสําหรับคําสั่งซื้อระหว่างประเทศ
รายละเอียดสามารถดูได้ที่ 3.4.3 การคืนสินค้า
3.4.2 ผู้ขายควบคุมการประเมินผล: ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้า FBA
่ในฐานะที่เป็นปัจจัยสําคัญของสินค้าหลังการขาย การประเมินและความคิดเห็นของลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นตัวกําหนดชื่อเสียงของผู้ขาย Amazon และส่งผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขายในอนาคต เนื่องจากเป็นสิ่งสําคัญมากในการจัดกาต่อการประเมินและความคิดเห็นของลูกค้า
เช็คดูความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างไร?
ท่านสามารถล็อคอินศูนย์ผู้ขาย ไปที่แดชบอร์ดควบคุมเสียงของลูกค้าเพื่อดูประสิทธิภาพของประสบการณ์ลูกค้าของสินค้าที่วางจําหน่าย (หรือความพึงพอใจของลูกค้า) อ่านการรีวิวของลูกค้า เพื่อยืนยันปัญหาเกี่ยวกับสินค้าของท่านและข้อมูลสินค้า และรวบรวมเพื่อทําการแก้ไขปัญหา ในกระบวนการการใช้เสียงของลูกค้า ท่านต้องทําความเข้าใจประเด็นดังต่อไปนี้ก่อน:
ทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียงของลูกค้า กรุณาล็อคอินศูนย์ผู้ขาย คลิกที่นี่เพื่อดู

จัดการความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างไร?
ท่านสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อจัดการความคิดเห็นของลูกค้าได้ (ดูเพจด้านล่าง)
นโยบายการประเมินสินค้าของลูกค้า

• ดูความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างไร
การประเมินเชิงลบเป็นปัจจัยสําคัญของการจัดการความคิดเห็น ท่านสามารถจัดการและตรวจสอบความคิดคิดเห็น
ผู้ขายได้ผ่านตัวช่วยจัดการความคิดเห็น ความคิดเห็นเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่งที่ให้บริการโดย Amazon
ท่านสามารถขอให้นําออกได้

หมายเหตุ :

การลบความคิดเห็นของลูกค้าจะใช้สําหรับสินค้าที่ขายใน Amazon และจัดส่งผ่าน Amazon Logistics Network (AFN) เท่านั้น คําสั่งซื้อที่ผู้ขายจัดส่งด้วยตนเองบน Amazon (หรือในฐานะการส่งคําสั่งจัดส่งหลายช่องทาง) ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติการลบความคิดเห็นของลูกค้า หากท่านยังสงสัยกับเงื่อนไขของการลบประเมินผล กรุณาดูที่เพจความช่วยเหลือ
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีรักษาความคิดเห็นเชิงบวกและยังคงใช้วิธีรักษาความคิดเห็นเชิงบวกและการประเมินผล สามารถดูข้อสรุปของ Amazon ได้ที่:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาความคิดเห็นเชิงบวกและระดับการประเมินผล และยังมีปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประเเมินผลสินค้าของลูกค้า กรุณาล็อคอินศูนย์ผู้ขาย และดูที่คําตอบเกี่ยวกับปัญหาของการประเมินผลสินค้า


3.4.3 ลูกค้าขอเปลี่ยนคืนสินค้าสําหรับคําสั่งของ FBA

การขอเปลี่ยนคืนสินค้าเป็นหนึ่งในหัวข้อที่สําคัญที่สุดในการบริการหลังการขาย นอกจากนี้ยังจะส่งผลต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งของลูกค้าเป็นอย่างมาก เราจะจัดการขั้นตอนการคืนสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการคืนสินค้าในนามของผู้ขายตามนโยบายการคืนสินค่าของลูกค่า Amazon

• นโยบายการคืนสินค้าสําหรับลูกค้า FBA
FBA จะเสนอการจัดส่งและการบริการลูกค้าให้กับคําสั่งซื้อของท่าน รวมถึงการจัดการคืนสินค้าของลูกค้า เราจะใช้นโยบายการคืนสินค้าของลูกค้า Amazon มายืนยันสินค้า FBA ที่ลูกค้าซื้อว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขการคืนสินค้า หรือไม่ และให้บริการลูกค้าดังต่อไปนี้ตามเงื่อนไขที่สอดคล้อง:
คลิกเพื่อดู ค่าธรรมเนียมการดําเนินการคืนสินค้า
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการคืนสินค้า กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู
รายการการจัดการ (ต้องดูลิงค์หลังจากล็อคอิน)
หากต้องการทําความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรระวังและการดําเนินการในการคืนสินค้าระหว่างประเทศ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู
รายละเอียด
ท่านสามารถเข้าสู่ศูนย์ระบบเพื่อแก้ไขการตั้งค่าการตกแต่งใหม่ได้ตลอดเวลา
ต่อไปนี้เป็นขอเสนอแนะของการปรับปรุงการประเมินการคืนสินค้า ท่านสามารถล็อคอินบัญชีผู้ขาย Amazon ของท่านก่อน และทํา การจัดการการประเมินการคืนสินค้าตามสถานการณ์ของตนเอง
• ท่านสามารถใช้การอนุมัติคืนสินค้าโดยอัตโนมัติได้
• ท่านจะต้องตรวจสอบคําขอคืนสินค้าทุกวันหรือไม่ เมื่อท่านไม่ตอบคําขอคืนสินค่า คําขอนี้อาจจะได้รับการตอบสนองในเชิงลบ
หากท่านตอบกลับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 วัน พวกเขาไม่น่าจะตอบสนองเชิงลบ
• ท่านต้องแก้ไขปัญหาของลูกค้าอย่างกระตือรือร้น การปฏิเสธคําขอคืนสินค้าโดยไม่แก้ไขปัญหาของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะได้ร้บการ
ตอบสนองเชิงลบจากลูกค้า
• ท่านต้องให้ความสนใจกับการตรวจสอบความคิดเห็นเชิงลบ คําขอคืนสินค้าที่ได้รับความคิดเห็นเชิงลบมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การชดเชยจากลูกค้า
• ท่านสามารถใช้ตัวช่วยจัดการความคิดเห็นติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ท่านสามารถใช้ เทมเพลต “การบริการข้อความของลูกค้าและผู้ขาย” เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าให้ดีขึ้น รายละเอียดกรุณาดูที่เทมเพลตอีเมลของการบริการขอความของลูกค้ากับผู้ขาย
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่นช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการคืนสินค้า กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดู

3.4.4 นโยบายการชดเชยสําหรับสินค้าคงคลังที่สูญหายหรือเสียหาย
หลังจากขายสินค้าของท่าน หรือหลังจากยืนยันการคืนสินค้า หากสินค้าคงคลังของท่านสูญหายหรือเสียหายในระหว่างที่ผู้ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรคลังสินค้า FBA หรือการจัดส่งไปยังลูกค้า Amazon อาจให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับท่าน:
• ชดเชยด้วยสินค้าที่มี FNSKU เดียวกัน
• ชดเชยรายได้โดยประมาณของท่านจากการขายสินค้าประเภทเดียวกัน

ค้นหาหรือแก้ไขสินค้าสูญหายได้อย่างไร?


หากท่านยืนยันว่าสินค้าคงคลังของท่านสูญหาย กรุณาล็อคอินศูนย์ผู้ขาย และใช้เครื่องมือและรายงานดังต่อไปนี้:
• เพจจัดการคําสั่งซื้อ (ตามการค้นหา SKU หากสอดคล้องกับสินค้าเพียงชิ้นเดียวให้ค้นหาโดย ASIN) ใช้ “การค้นหาขั้นสูง” ค้นหาในคําสั่งซื้อที่รอดําเนินการและสินค้าที่จองไว้
รายงานการปรับสินค้าคงคลัง
รายงานรายละเอียดสถานะของสินค้าคงคลัง
รายงานรายละเอียดสินค้าที่นําออกจากคงคลัง
รายงานสินค้าคงคลังที่ได้รับ
รายงานการชดเชย
รายงานสินค้าคงคลังรายวัน
• ท่านยังสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการแจ้งการชดเชยจาก FBA ในบัญชีอีเมลของท่านหรือไม่
หากท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาสาเหตุของการสูญเสียของสินค้าคงคลังได้ สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนพาร์ทเนอร์ผู้ขายได้

ยืนยันการชดเชยได้อย่างไร?

ปัจจัยที่ Amazon จะพิจารณาเมื่อกําหนดค่าชดเชยได้แก่ :
• ประวัติการขายของท่านเป็นอย่างไร
• บนเว็บไซต์ของ Amazon ราคาเฉลี่ยของสินค้านี้ที่ขายผ่าน FBA คือเท่าใร
• ประวัติการขายของ ASIN ที่กําหนดเป็นอย่างไร

หมายเหตุ :

หากสินค้าคงคลังที่สูญเสียซึ่ง Amazon ได้ชดเชยไปนั้นได้รับกลับคืนมา หรือยืนยันการชดเชยไม่ถูกต้องในภายหลัง Amazon ทดแทนโดยการใช้สินค้าอื่นที่เหมือนกับ FNSKU หรือยกเลิกจํานวนเงินที่ออกในบัญชีของท่าน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดและรายละเอียดของการชดเชยสินค้าคงคลังที่สูญหายและเสียหาย
กรุณาคลิกที่นี่ (ต้องล็อคอิน) เพื่อดู
© 2021, Amazon.com Services LLC.